Sveikiname su šv. Velykomis !
(2019-04-18 08:42:28)

Gerbiami Kolegos, su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė - Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas. LVGA Valdybos vardu, pagarbiai, Asociacijos prezidentas Vidmantas Bižokas.

Komentarai(0)
Radiacinės saugos kursai LSMU VA
(2019-04-02 11:28:14)

LSMU Veterinarijos akademijoje vyks radiacinės saugos kursai. Plačiau-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

2019 m. gegužės 30 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyks profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai veterinarijos gydytojams tema: „Racionalus antibiotikų naudojimas veterinarijoje“. Plačiau-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija 2019 metų birželio 01-02 dienomis (šeštadienis ir sekmadienis) Raseinių rajone, Ariogaloje, Dubysos slėnyje organizuoja LVGA sporto ir kultūros šventę. Kviečiame regionus burti komandas ir šventėje dalyvauti visus norinčius veterinarijos gydytojus ir jų šeimų narius. Plačiau apie šventę-šio pranešimo priede. Šventės organizacinis komitetas.

Komentarai(0)

LVGA  ataskaitinis-rinkiminis XLVIII (48-asis) suvažiavimas vyks 2019 metų spalio 11 dieną (penktadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje (aktų) salėje (Tilžės g. 18, Kaunas). Delegatų kvotos, informacija dėl rinkimų bei suvažiavimo darbotvarkė patalpinta šio pranešimo priede. LVGA valdyba.

Komentarai(0)

LVGA Bendrosios praktikos sekcijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija ir seminaras vyks 2019 m. balandžio 24 d. (trečiadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje (aktų) salėje, Tilžės g. 18, Kaunas. Plačiau apie renginį-šio pranešimo priede. LVGA BPS valdyba.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos LVGA nariai, primename Jums, kad LVGA nario mokestį už 2019 metus būtina susimokėti iki einamųjų metų balandžio 01 dienos, t.y. iki 2019 04 01 d. Pagal LVGA Įstatus(7 punktas, 7.1. papunktis)  Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio už einamuosius metus iki balandžio 01 dienos, automatiškai pašalinamas iš Asociacijos. Panorėjęs vėliau atnaujinti savo narystę Asociacijoje, jis turi padengti įsiskolinimą už praėjusius metus.  Metinis  nario mokestis yra 30,00 €. Stojamasis naujai pareiškusių norą stoti į Asociaciją  narių mokestis taip pat yra 30,00 eurų. 2019 metų nario mokestį skyriai gali pervesti centralizuotai į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "X rajono 2019 m. LVGA narių mokestis". Taip pat būtina persiųsti LVGA el. paštu (lvga@lvga.lt) arba paštu (Tilžės g. 18, Kaunas)  susimokėjusių asmenų Vardus, Pavardes nurodant rajoną arba miestą. Pavieniai nariai taip pat gali susimokėti asmeniškai (atliekant pavedimą nurodykite miestą, vardą , pavardę ir sekciją). Galima nario mokestį  atvežti su sumokėjusių asmenų sąrašu ir parašais į LVGA būstinę (J. Naujalio g. 21b, LT-48322, Kaunas), kur bus išduoti oficialūs pinigų priėmimo dokumentai. Atlikus mokėjimus iškart informuokite el.paštu LVGA sekretoriatą (nurodydami tikslius savo duomenis). Tikėdamasi Jūsų supratingumo, pagarbiai - LVGA Valdyba.

Komentarai(0)
LVGA narių 2018 metais sąrašas
(2018-05-22 09:46:18)

Tinklapyje pateikiame  LVGA narių 2018 metais sąrašą. 2019 metų LVGA narių sąrašas bus patalpintas po balandžio 01 dienos.   LVGA informacija.

Komentarai(0)
Balandžio 19 d., Penktadienis