2019 metų vasario 08 dieną LSMU VA Patologijos centre vyko LVGA Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos posėdis. Su posėdžio protokolu galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2019 02 08 d. vyko LVGA Valdybos posėdis. Su posėdžio protokolu ir nutarimais galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA Valdyba.

Komentarai(1)

2019 01 25 vyko Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos  Maisto kontrolės sekcijos (LVGA MKS) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Darbotvarkėje buvo: seminaras „Laukinių ir naminių gyvūnų mėsos maistinė vertė“, „Maistui medžiojamos laukinės faunos inspekcija ( 5 val.). LVGA MKS valdybos pirmininko  ataskaita. LVGA MKS valdybos rinkimai.Išklausyta LVGA MKS valdybos pirmininkės  prof. dr. Gražinos Januškevičienės veiklos ataskaita už 2015-2018 metus (ataskaita patvirtinta). Vyko naujos MKS valdybos rinkimai. Ataskaitinės - rinkiminės konferencijos dalyviai pasiūlė  valdybą sudaryti iš 7 narių. Ataskaitinės - rinkiminės konferencijos dalyviai į LVGA MKS valdybą išrinko: Eleną Kiškienę (Utenos VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Gintautą Čerešką (VMVT, Veterinarijos sanitarijos skyrius,patarėjas), Reginą Sabaliauskaitę (Telšių VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Danutę Užkurėlytę (Ukmergės VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Regimantą Kisielių (Utenos VMVT vyriausias veterinarijos gydytojas inspektorius), Anitą Rokaitytę (LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė), Liną Mėlinienę (Tauragės VMVT, patarėja). LVGA MKS valdybos nariai  valdybos pirmininke  išrinko dr. Anitą Rokaitytę, LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedros lektorę. LVGA Valdyba nuoširdžiai dėkoja ilgametei sekcijos valdybos pirmininkei prof. G. Januškevičienei ir visiems valdybos nariams už įdėtą didelį darbą, rūpinimąsi sekcijos problemomis ir puikų bendradarbiavimą bei linki išrinktai valdybai visokeriopos sėkmės.

Komentarai(0)
Žurnalas "VEThouse"
(2019-01-07 10:22:39)

Pirmiausiai noriu  pasveikinti Jus su Naujaisiais metais ir palinkėti įdomių ir turiningų ateinančių metų! Mūsų žurnalas "VEThouse" naujus metus pasitiko taip pat atsinaujinęs - atnaujinom žurnalo svetainę - manome, jog dabar bus patogiau skaitytojams žurnalą atsisiųsti į savo mobilųjį telefoną, planšetę ar kompiuterį. Kviečiame apsilankyti - www.vethouse.lt

Agnė Paškevičiūtė, MB "Kompetencijų ugdymas" direktorė. Mob. tel.: 8 610 02853. El.paštas: agne.paskeviciute@competencies.lt info@competencies.lt

Komentarai(0)
LSGVGA ir FECAVA CE seminaras Kaune
(2019-01-03 08:16:29)

2019 kovo 15 d. Kaune vyks LSGVGA ir FECAVA CE  seminaras „Chirurgija smulkių gyvūnų klinikoje. Kaip pasiekti sėkmės, sutaupyti laiką ir pinigus pilvo ertmės chirurgijoje!  Mano šuo sunkiai kvėpuoja  Chirurginiai kvėpavimo takų ligų aspektai". Daugiau informacijos-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos LVGA nariai, primename Jums, kad LVGA nario mokestį už 2019 metus būtina susimokėti iki einamųjų metų balandžio 01 dienos, t.y. iki 2019 04 01 d. Pagal LVGA Įstatus(7 punktas, 7.1. papunktis)  Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio už einamuosius metus iki balandžio 01 dienos, automatiškai pašalinamas iš Asociacijos. Panorėjęs vėliau atnaujinti savo narystę Asociacijoje, jis turi padengti įsiskolinimą už praėjusius metus.  Metinis  nario mokestis yra 30,00 €. Stojamasis naujai pareiškusių norą stoti į Asociaciją  narių mokestis taip pat yra 30,00 eurų. 2019 metų nario mokestį skyriai gali pervesti centralizuotai į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "X rajono 2019 m. LVGA narių mokestis". Taip pat būtina persiųsti LVGA el. paštu (lvga@lvga.lt) arba paštu (Tilžės g. 18, Kaunas)  susimokėjusių asmenų Vardus, Pavardes nurodant rajoną arba miestą. Pavieniai nariai taip pat gali susimokėti asmeniškai (atliekant pavedimą nurodykite miestą, vardą , pavardę ir sekciją). Galima nario mokestį  atvežti su sumokėjusių asmenų sąrašu ir parašais į LVGA būstinę (J. Naujalio g. 21b, LT-48322, Kaunas), kur bus išduoti oficialūs pinigų priėmimo dokumentai. Atlikus mokėjimus iškart informuokite el.paštu LVGA sekretoriatą (nurodydami tikslius savo duomenis). Tikėdamasi Jūsų supratingumo, pagarbiai - LVGA Valdyba.

Komentarai(0)
LVGA narių 2018 metais sąrašas
(2018-05-22 09:46:18)

Talpiname LVGA narių 2018 metais sąrašą. Aptikus netikslumų dėl nario mokesčio arba narystės Asociacijoje prašome informuoti mus elektroniniu paštu lvga@lvga.lt  LVGA informacija.

Komentarai(0)
Vasario 18 d., Pirmadienis