Agroshow 2016
(2016-08-24 16:48:05)

2016.09.23.-09.26 d.d.  Poznanė-Bednary, Lenkija, vyks tarptautinė žemės ūkui paroda Agroshow 2016. Daugiau informacijos-priede.

Komentarai(0)

Tinklapyje talpiname LVGA ir VFA prezidentų viešą kreipimasi dėl susiklosčiusios padėties Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (žiūrėti pranešimo priede). LVGA informacija.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrė 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3D-444 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2016 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ patvirtino dokumentus, kuriais vadovaujantis galima teikti paraiškas ir veterinarijos gydytojams (žiūrėti "Projektų atrankos kriterijus, eil. Nr. 4.2. Vykdomas šeimos verslas ar licencijuota veikla"). Paraiškos priimamos nuo 2016 metų rugsėjo 01 d. iki 2016 metų spalio 31 dienos. Visą informaciją galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) tinklapyje www.nma.lt

Komentarai(0)
LVGA XLV (45-asis) suvažiavimas
(2016-06-06 08:32:22)

2016 metų spalio 21 dieną (penktadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje vyks eilinis XLV (45-asis) Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos suvažiavimas. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau. LVGA Valdyba.

Komentarai(0)

LVGA būstinėje yra pagaminti LVGA nario pažymėjimai naujai įstojusiems 2015-2016 metais LVGA nariams. Sąrašas pridedamas.

Komentarai(0)

33-iasis Pasaulio veterinarijos Kongresas vyks 2017 metų rugpjūčio 27-31 dienomis Incheon mieste, Korėjoje. Daugiau informacijos rasite tinklapyje:  www.wvc2017korea.com  

Komentarai(0)
LVGA narių 2016 metais sąrašas
(2016-04-29 11:53:21)

Tinklapyje skelbiame atnaujintą Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos  narių 2016 metais sąrašą. Sąrašas patalpintas šio pranešimo priede.  LVGA informacija.

Komentarai(0)
Rugpjūčio 31 d., Trečiadienis