Gerbiami Kolegos, naujai įkurtos  LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos nariai, informuojame Jus, kad 2018 metų kovo 03 dieną (šeštadienis) 11.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos centrinių rūmų I-oje auditorijoje  (Tilžės g. 18, Kaunas) šaukiamas naujų Asociacijos Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos narių susirinkimas. Susirinkimo tikslas- išsirinkti naujai įsteigtos sekcijos valdybą, valdybos pirmininką ir pavaduotoją, susipažinti su Jumis, išsiaiškinti Jūsų norus,  tikslus ir galimybes bei pradėti pilnavertę sekcijos  veiklą.  Su  LVGA Įstatais galite susipažinti LVGA tinklapyje www.lvga@lvga.lt Jūsų visų dalyvavimas susirinkime būtų pageidautinas/būtinas. Pagarbiai, LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos LVGA nariai, primename Jums, kad LVGA nario mokestį už 2018 metus būtina susimokėti iki einamųjų metų balandžio 01 dienos, t.y. iki 2018 04 01 d. Pagal LVGA Įstatus(7 punktas, 7.1. papunktis)  Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio už einamuosius metus iki balandžio 01 dienos, automatiškai pašalinamas iš Asociacijos. Panorėjęs vėliau atnaujinti savo narystę Asociacijoje, jis turi padengti įsiskolinimą už praėjusius metus.  Metinis  nario mokestis yra 30,00 €. Stojamasis naujai pareiškusių norą stoti į Asociaciją  narių mokestis taip pat yra 30,00 eurų. 2018 metų nario mokestį skyriai gali pervesti centralizuotai į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "X rajono 2018 m. LVGA narių mokestis". Taip pat būtina persiųsti LVGA el. paštu (lvga@lvga.lt) arba paštu (Tilžės g. 18, Kaunas)  susimokėjusių asmenų Vardus, Pavardes nurodant Rajoną arba Miestą. Pavieniai nariai taip pat gali susimokėti asmeniškai (atliekant pavedimą nurodykite miestą, vardą , pavardę ir sekciją). Galima nario mokestį  atvežti su sumokėjusių asmenų sąrašu ir parašais į LVGA būstinę (J. Naujalio g. 21b, LT-48322, Kaunas), kur bus išduoti oficialūs pinigų priėmimo dokumentai. Atlikus mokėjimus iškart informuokite el.paštu LVGA sekretoriatą (nurodydami tikslius savo duomenis). Tikėdamasi Jūsų supratingumo, pagarbiai - LVGA Valdyba.

Komentarai(0)
LVGA narių sąrašas 2017 metais
(2017-05-10 10:20:08)

Gerbiami Kolegos, Asociacijos tinklapyje talpiname LVGA narių 2017 metais sąrašą.  LVGA informacija.  

Komentarai(0)
Vasario 21 d., Trečiadienis