2018 metų gegužės 08 dieną LSMU Veterinarijos akademijoje vyks LVGA maisto kontrolės sekcijos organizuojamas seminaras "Maistas ir sveikata"ir renginys "Maisto šventė". Seminaras registruotas LVGA. Plačiau-šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2018 metų balandžio mėn. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedra organizuoja kursus asmenims, atsakingiems, dirbantiems ir dirbsiantiems su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais. Daugiau informacijos apie šiuos kursus pateikta šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

2018 metų rugsėjo 27 dieną LSMU Veterinarijos akademijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija "Gyvūnų mityba ir sveikatingumas bei gyvūninės produkcijos kokybė". Konferencija registruota LVGA. Plačiau apie konferenciją-šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

Pasaulio veterinarijos asociacija yra paskelbusi š.m. balandžio 28-ąją-Pasaulio veterinarijos diena, kurios tema  "Veterinarijos profesijos subalansuotos plėtros vaidmuo, siekiant pagerinti pragyvenimo šaltinius, aprūpinti maistu ir saugumą". LVGA informacija.

Komentarai(0)

2018 metų gegužės 04 dieną (penktadienis) 11.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos aktų salėje (Tilžės g. 18, Kaunas) vyks LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferencija-seminaras. Į seminarą kviečiami ir kitų LVGA sekcijų nariai. Dalyviai privalo registruotis el. paštu lvga@lvga.lt iki š.m. balandžio 20 dienos. LVGA nariams konferencija-seminaras yra nemokamas, o ne LVGA nariams dalyvio mokestis yra 30,0 eurų. Mokestį būtina pervesti  į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "LVGA konferencijos dalyvio mokestis", nurodant asmens vardą, pavardę ir miestą bei informuoti apie tai LVGA el. paštu (lvga@lvga.ltKonferencijos-seminaro  darbotvarkė patalpinta  šio pranešimo priede. Bus išduodami 6,5 akad. valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. LVGA informacija.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos LVGA nariai, primename Jums, kad LVGA nario mokestį už 2018 metus būtina susimokėti iki einamųjų metų balandžio 01 dienos, t.y. iki 2018 04 01 d. Pagal LVGA Įstatus(7 punktas, 7.1. papunktis)  Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio už einamuosius metus iki balandžio 01 dienos, automatiškai pašalinamas iš Asociacijos. Panorėjęs vėliau atnaujinti savo narystę Asociacijoje, jis turi padengti įsiskolinimą už praėjusius metus.  Metinis  nario mokestis yra 30,00 €. Stojamasis naujai pareiškusių norą stoti į Asociaciją  narių mokestis taip pat yra 30,00 eurų. 2018 metų nario mokestį skyriai gali pervesti centralizuotai į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "X rajono 2018 m. LVGA narių mokestis". Taip pat būtina persiųsti LVGA el. paštu (lvga@lvga.lt) arba paštu (Tilžės g. 18, Kaunas)  susimokėjusių asmenų Vardus, Pavardes nurodant Rajoną arba Miestą. Pavieniai nariai taip pat gali susimokėti asmeniškai (atliekant pavedimą nurodykite miestą, vardą , pavardę ir sekciją). Galima nario mokestį  atvežti su sumokėjusių asmenų sąrašu ir parašais į LVGA būstinę (J. Naujalio g. 21b, LT-48322, Kaunas), kur bus išduoti oficialūs pinigų priėmimo dokumentai. Atlikus mokėjimus iškart informuokite el.paštu LVGA sekretoriatą (nurodydami tikslius savo duomenis). Tikėdamasi Jūsų supratingumo, pagarbiai - LVGA Valdyba.

Komentarai(0)
Balandžio 25 d., Trečiadienis