Išrinktas naujas LSGVGA prezidentas
(2018-03-19 14:45:22)

Lietuvos smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacija  informavo, kad, š.m. kovo 16 d. įvyko visuotinis LSGVGA  narių susirinkimas, kurio metu naujuoju asociacijos prezidentu išrinktas privatus veterinarijos gydytojas Linas Varanauskas. Nuo šiol visą informaciją, skirtą LSGVGA vadovui prašome siųsti jo kontaktais:
tel. 8 655 53331, el.paštas: linas@vetas.lt
 Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos vardu nuoširdžiai dėkoju dr. Sauliui Laurusevičiui už ilgametį ir produktyvų darbą bei glaudų bendradarbiavimą. Naujai išrinktam LSGVGA prezidentui Linui Varanauskui linkime visokeriopos sėkmės atsakingame  darbe. LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas.
 

Komentarai(0)

2018 metų kovo 27 dieną LSMU VA centrinių rūmų 1-oje auditorijoje vyks mokymai-seminaras klinikinės praktikos vadovams veterinarijos gydytojams "Praktikos vadovo vaidmuo ir praktinių užduočių turinys studento ugdomoms kompetencijoms įgyti".Registruota LVGA. Plačiau-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)
Tarptautinis seminaras LSMU VA
(2018-03-19 11:08:45)

2018 metų kovo 26 dieną LSMU Veterinarijos akademijos aktų salėje organizuojamas tarptautinis seminaras "Aukšto produktyvumo karvių genetinis progresas. Džersių veislės karvės Lietuvoje ir pasaulyje". Seminaraas nemokamas. Registruotas LVGA. Seminaro dalyvių registracija vykdoma iki 2018 m. kovo 23 d. (penktadienis) Registruotis galima: 8 682 44678 (Karolina), arba el. paštu: karolina@litgenas.lt Registracija užskaitoma gavus patvirtinimą iš organizatorių. Plačiau apie seminarą-šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos, LVGA nariai, Asociacija tariasi su draudimo kompanija "If P&C Insurance AS" dėl LVGA narių- veterinarijos gydytojų veiklos civilinės atsakomybės draudimo galimybių. Mums reikia žinoti, kiek LVGA narių norėtų draustis. Iki š.m. balandžio 09 dienos visi LVGA nariai, norintys draustis, turi informuoti Asociaciją, pateikdami savo vardą, pavardę ir miestą.  Operatyvumo dėlei siūlome:LVGA pirminės miestų ir rajonų  organizacijos sudaro norinčiųjų draustis sąrašus ir atsiunčia juos man, el. paštu: vidmantas.bizokas@lsmuni.lt Turėdama sąrašus, LVGA tarsis su Draudiku dėl sutarties sudarymo. Vieno LVGA nario įmoka metams sudarytų 12,00 Eur. Minimali LVGA  įmoka Draudikui 1 200,00 Eur. Tad, nuo Jūsų suinteresuotumo priklausys ar bus sudaryta draudimo sutartis. Draudiko trumpai pasiūlytos LVGA narių veterinarijos gydytojų veiklos  civilinės atsakomybės sąlygos pridedamos šio pranešimo priede. Pagarbiai, LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas.

Komentarai(0)

2018 metų gegužės 04 dieną (penktadienis) 11.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos aktų salėje (Tilžės g. 18, Kaunas) vyks LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferencija-seminaras. Į seminarą kviečiami ir kitų LVGA sekcijų nariai. Dalyviai privalo registruotis el. paštu lvga@lvga.lt iki š.m. balandžio 20 dienos. LVGA nariams konferencija-seminaras yra nemokamas, o ne LVGA nariams dalyvio mokestis yra 30,0 eurų. Mokestį būtina pervesti  į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "LVGA konferencijos dalyvio mokestis", nurodant asmens vardą, pavardę ir miestą bei informuoti apie tai LVGA el. paštu (lvga@lvga.ltKonferencijos-seminaro  darbotvarkė patalpinta  šio pranešimo priede. Bus išduodami 6,5 akad. valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2018 metų kovo 03 dieną LSMU VA įvyko LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos susirinkimas, kuriame buvo išrinkta sekcijos valdyba.Į valdybą buvo išrinkti : Viktorija Adomaitienė (Radviliškis), Christina Arutiunian (Klaipėda), Artūras Džiuga (Kaunas), Justas Kantoravičius (Vilnius), Marija Miliukienė (Kėdainiai), Eglė Kvedaraitė (Vilnius)  ir Mindaugas Petrauskas (Klaipėda). LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos valdybos pirmininke išrinkta Eglė Kvėdaraitė, o pavaduotojais Artūras Džiuga ir Marija Miliukienė. LVGA informacija.  

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos LVGA nariai, primename Jums, kad LVGA nario mokestį už 2018 metus būtina susimokėti iki einamųjų metų balandžio 01 dienos, t.y. iki 2018 04 01 d. Pagal LVGA Įstatus(7 punktas, 7.1. papunktis)  Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio už einamuosius metus iki balandžio 01 dienos, automatiškai pašalinamas iš Asociacijos. Panorėjęs vėliau atnaujinti savo narystę Asociacijoje, jis turi padengti įsiskolinimą už praėjusius metus.  Metinis  nario mokestis yra 30,00 €. Stojamasis naujai pareiškusių norą stoti į Asociaciją  narių mokestis taip pat yra 30,00 eurų. 2018 metų nario mokestį skyriai gali pervesti centralizuotai į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "X rajono 2018 m. LVGA narių mokestis". Taip pat būtina persiųsti LVGA el. paštu (lvga@lvga.lt) arba paštu (Tilžės g. 18, Kaunas)  susimokėjusių asmenų Vardus, Pavardes nurodant Rajoną arba Miestą. Pavieniai nariai taip pat gali susimokėti asmeniškai (atliekant pavedimą nurodykite miestą, vardą , pavardę ir sekciją). Galima nario mokestį  atvežti su sumokėjusių asmenų sąrašu ir parašais į LVGA būstinę (J. Naujalio g. 21b, LT-48322, Kaunas), kur bus išduoti oficialūs pinigų priėmimo dokumentai. Atlikus mokėjimus iškart informuokite el.paštu LVGA sekretoriatą (nurodydami tikslius savo duomenis). Tikėdamasi Jūsų supratingumo, pagarbiai - LVGA Valdyba.

Komentarai(0)
LVGA narių sąrašas 2017 metais
(2017-05-10 10:20:08)

Gerbiami Kolegos, Asociacijos tinklapyje talpiname LVGA narių 2017 metais sąrašą.  LVGA informacija.  

Komentarai(0)
Kovo 19 d., Pirmadienis