Žemės ūkio ministerija organizuoja seminarus „Paramos ne žemės ūkio verslui pradėti kaimo vietovėse galimybės įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą“. Plačiau-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

LSMU Veterinarijos akademijos  Stambiųjų gyvūnų klinika 2016 spalio 14 dieną  10:00 val. organizuoja praktinį-teorinį seminarą , skirtą LSMU VA 80-mečiui "Naujausių diagnostikos, profilaktikos ir gydymo priemonių taikymas periodo po apsiveršiavimo laikotarpiu".  Seminaras mokamas ir registruotas LVGA. Daugiau informacijos-šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

Rugsėjo 29-30 d. UAB „VAJA FARM ūkyje (Anykščių r., Bliuvonių k.) įvyks „Specializuota mėsinių galvijų paroda“, kurią organizuoja Lietuvos žemės ūkio rūmai ir Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija. Parodos pirmąją dieną  10 val. įvyks tarptautinė konferencija „Mėsinių galvijų bandų selekcijos genetinis gerinimas, panaudojant ES šalių patirtį“. Konferencijos registracijos pradžia: rugsėjo 29 d. 9.30 Į tarptautinę konferenciją būtina užsiregistruoti iš anksto el paštu: asociacija@lmga.lt arba mob.+370 686 57718; + 370 612 50423  Renginys NEMOKAMAS!

Komentarai(0)

2016 m. spalio 6 d. Kaune, LSMU Veterinarijos akademijos V rūmuose 3 auditorijoje vyks Tarptautinė mokslinė konferencija „Vietinių pašarinių žaliavų panaudojimas gyvūnų mitybai: nauda ir apribojimai, susiję su virškinimo fiziologija bei jų įtaka produkcijos kokybei ir gyvūnų sveikatai“. Konferencijos trukmė 8 val. (nuo 8.00 iki 18.00 val.). Daugiau informacijos-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)
UAB "Baltic Agro" seminaras
(2016-09-15 09:43:12)

2016 metų rugsėjo 29 d. 9.00 val. Taujėnų davare (Taujėnai, Ukmergės rajonas) vyks UAB "Baltic Agro" organizuojamas seminaras "Kriptosporidiozė-susirgimas ar bandos vadybos klaidos ?". Trukmė 8 valandos. Išankstinė registracija būtina iki 2016 m. rugsėjo 26 dienos telefonu: 8 699 37652. LVGA nariams seminaras nemokamas. Kitiems dalyviams seminaro dalyvio mokestis yra 20,0 eurų. Daugiau informacijos rasite šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos Valdyba 2016 metų  rugsėjo 05 dieną  už nuopelnus veterinarinei medicinai ir personalinį indėlį stiprinant nevyriausybinių organizacijų-Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos ir Lenkijos  veterinarijos gydytojų rūmų ryšius ir tarpusavio bendradarbiavimą LVGA užsienio Garbės nario vardą suteikė buvusiam ilgamečiam Lenkijos veterinarijos gydytojų rūmų prezidentui dr. Bartosz Winiecki. Tai pirmasis LVGA užsienio Garbės narys. Su dr. B. Winiecki gyvenimo aprašymu galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA užsienio Garbės nario diplomas dr. B. Winiecki bus įteiktas LVGA XLV-ojo suvažiavimo metu š.m, spalio 21 dieną. LVGA informacija.

Komentarai(0)

Tinklapyje talpiname LVGA eilinio XLV (45-ojo) suvažiavimo, vyksiančio 2016 metų spalio 21 dieną LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje,  darbotvarkę (žiūrėti priedą). LVGA Valdyba.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos, Veterinarijos farmacijos ir kitų firmų ir įmonių vadovai, kviečiame dalyvauti Jūsų įmones LVGA 45-ojo suvažiavimo parodoje. Suvažiavimas vyks 2016 metų spalio 21 dieną LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje (Tilžės g. 18, Kaunas). Daugiau informacijos-šio pranešimo priede. Pagarbiai, LVGA prezidentas prof. Vidmantas Bižokas.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrė 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3D-444 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2016 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ patvirtino dokumentus, kuriais vadovaujantis galima teikti paraiškas ir veterinarijos gydytojams (žiūrėti "Projektų atrankos kriterijus, eil. Nr. 4.2. Vykdomas šeimos verslas ar licencijuota veikla"). Paraiškos priimamos nuo 2016 metų rugsėjo 01 d. iki 2016 metų spalio 31 dienos. Visą informaciją galite rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) tinklapyje www.nma.lt

Komentarai(0)
LVGA XLV (45-asis) suvažiavimas
(2016-06-06 08:32:22)

2016 metų spalio 21 dieną (penktadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje vyks eilinis XLV (45-asis) Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos suvažiavimas. Suvažiavimo darbotvarkė bus paskelbta vėliau. LVGA Valdyba.

Komentarai(0)
Rugsėjo 30 d., Penktadienis