2019 metų rugpjūčio 28 dieną (trečiadienis) 11.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos Patologijos centre vyks LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2019 metų lapkričio 28 dieną, LSMU Veterinarijos akademijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija "Ūkinių gyvūnų mitybos poveikis produktyvumui ir produkcijos kokybei". Konferencija registruota LVGA. Plačiau apie konferenciją-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)
Suteikti LVGA Garbės narių vardai
(2019-06-13 09:29:54)

2019 metų birželio 12 dieną LVGA Valdyba už ilgametį glaudų bendradarbiavimą su Asociacija ir nuopelnus veterinarinei medicinai suteikė užsienio visuomeninių organizacijų- LVGA Garbės narių vardus Latvijos veterinarijos asociacijai (LATVIJAS VETERINĀRĀRSTU BIEDRĪBA) ir Lenkijos Šiaurės-rytų veterinarijos gydytojų rūmams (POLNOCNO-WSCHODNIA  IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA W BIALYMSTOKU). LVGA Garbės narių diplomai bus įteikti LVGA 48-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo metu 2019 metų spalio 11 dieną. LVGA informacija.

Komentarai(0)
LVGA narių 2019 metais sąrašas
(2019-05-03 10:39:06)

LVGA tinklapyje talpiname  2019 metais susimokėjusių nario mokestį Asociacijos narių  preliminarų sąrašą. Pasitaikiusius netikslumus ir pastabas prašome siųsti el.paštu: lvga@lvga.lt   LVGA informacija.    

Komentarai(0)

LVGA  ataskaitinis-rinkiminis XLVIII (48-asis) suvažiavimas vyks 2019 metų spalio 11 dieną (penktadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje (aktų) salėje (Tilžės g. 18, Kaunas). Delegatų kvotos, informacija dėl rinkimų bei suvažiavimo darbotvarkė patalpinta šio pranešimo priede. LVGA valdyba.

Komentarai(0)
Rugpjūčio 24 d., Šeštadienis