Verslo kelionių organizatorius „Boutique Travel“ kviečia  vykti š.m. sausio 19-22 d. su grupe autobusu ir sausio 20-23 d. lėktuvu aplankyti vieną reikšmingiausių tarptautinių parodų, įkurtą 1926 m., 82-ąją “Grüne Woche Berlin’ 2017Žaliąją Berlyno savaitę - Tarptautinę maisto pramonės, žemės ūkio ir sodininkystės parodą” Berlyne, Vokietijoje. Daugiau informacijos- šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos, krepšinio entuziastai, LVGA, kaip ir kiekvienais metais planuoja organizuoti 2017 metų LVGA krepšinio turnyrą. Priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus bus sprendžiama ir su jomis tariamasi dėl turnyro formato. Komandos paraiškas dalyvauti turnyre su komandos dalyvių sąrašu atsiunčia el. paštu vidmantas.bizokas@lsmuni.lt  iki š.m. vasario 01 dienos.  Komandoje gali būti tik LVA ir LSMU VA ir Vilniaus kolegiją baigę absolventai (veterinarijos gydytojai, gyvulininkystės technologai, veterinarinės maisto saugos specialistai, veterinarijos felčeriai, o atskiru sutarimu su org. komitetu ir kitomis komandomis-ir kiti galimi dalyviai) bei ne daugiau kaip po vieną „legionierių“, t.y. atstovą, įtrauktą į komandos dalyvių sąrašą, kuris nėra baigęs aukščiau nurodytų  mokyklų ir nežaidžia LKL ir NKL lygose. Turnyro eigoje žaidėjai negali pereiti iš vienos į kitą komandas. Vykstant turnyrui komandos vadovai turi pasirūpinti, kad komandos žaidėjai paraiškoje pasirašytų, kad žaidėjas yra pasitikrinęs sveikatą ir už ją pats atsako. Lauksime Jūsų paraiškų. Pagarbiai, turnyro org. komiteto pirmininkas V. Bižokas.

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos LVGA nariai, primename Jums, kad LVGA nario mokestis už 2017 metus pagal LVGA Įstatus (7 punktas, 7.1. papunktis) turi būti sumokėtas iki einamųjų metų (t.y. 2017 metų) balandžio 01 dienos.  Iki nurodytos datos nesumokėję nario mokesčio asmenys automatiškai pašalinami iš LVGA narių. Metinis  nario mokestis yra 30,00 €. Nario mokestį skyriai gali pervesti centralizuotai į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, AB DNB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "X rajono 2017 m. LVGA narių mokestis". Taip pat būtina persiųsti LVGA el. paštu, paštu arba faksu susimokėjusių asmenų Vardus ir Pavardes. Pavieniai nariai taip pat gali susimokėti asmeniškai (atliekant pavedimą nurodykite miestą, vardą , pavardę ir sekciją). Galima pinigus tiesiai atvežti su sumokėjusių asmenų sąrašu ir parašais į LVGA būstinę, kur bus išduoti oficialūs pinigų priėmimo dokumentai. Susimokėjusiems  nario mokestį už 2017 metus ant LVGA nario pažymėjimo antrosios pusės bus klijuojami specialūs lipdukai, kurie bus išdalinti pirminių Asociacijos organizacijų pirmininkams per šiais metais vyksiančią LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferenciją pavasarį. Atlikus mokėjimus iškart informuokite el.paštu LVGA sekretoriatą (nurodydami tikslius savo duomenis). Tikėdamasi Jūsų supratingumo, pagarbiai - LVGA Valdyba.

Komentarai(0)
Tarptautinės parodos 2017
(2016-11-24 08:41:21)

„Boutique Travel“ organizuojamos verslo kelionės Į 2017 m didžiąsias tarptautines parodas. Daugiau informacijos-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)
Sausio 23 d., Pirmadienis