Kvalifikacijos kėlimas

Veterinarijos gydytojai turi per dvejus metus ne mažiau kaip 32 valandas, iš kurių 6 valandas turi sudaryti dalyvavimas specializuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimais ir 10 valandų – dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose gyvūnų ligų diagnostikos, prevencijos ir gydymo klausimais, kelti kvalifikaciją.

Jeigu nuo veterinarijos praktikos licencijos išdavimo datos iki deklaruojamo laikotarpio pabaigos yra praėję mažiau kaip 24 mėnesiai, kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius atitinkamai turi būti sumažinamas (privalomų kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius apskaičiuojamas deklaruojamo laikotarpio mėnesių skaičių padauginus iš koeficiento 1.33).

Tvarka

Informuojame, kad lankydamiesi šioje svetainėje sutinkate su LVGA Privatumo politika. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba palikite svetainę.