Dėl GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 3 ir 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Įstatymo pakeitimo projektas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/e000de905c9411eaac56f6e40072e018?jfwid=p888e88nk

LVGA išsakyta pozicija

Raštas dėl gyvūnų ženklinimo 2020.03.24

ŽŪM pozicija:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/006518107ee411eaa38ed97835ec4df6?jfwid=p888e88nk

 

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad lankydamiesi šioje svetainėje sutinkate su LVGA Privatumo politika. Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba palikite svetainę.