WVA išplatino įvairių pasaulio šalių gaires Atsakingam antibiotikų naudojimui gyvūnų sveikatos srityje

Pasaulio veterinarijos gydytojų asociacija (WVA) išplatino įvairių pasaulio šalių gaires Atsakingam antibiotikų naudojimui gyvūnų sveikatos srityje

Augantis atsparumas antimikrobinėms medžiagoms kelia grėsmę žmonėms, gyvūnams ir aplinkai. Tai kelia vis didesnį susirūpinimą pasauliniu mastu, ir daugelis pasaulio šalių jau ėmėsi priemonių kovoti su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AMR) didėjimu.

Siekdami skatinti atsakingą antimikrobinių medžiagų vartojimą tik su veterinaro priežiūra, Pasaulio veterinarijos asociacija (WVA) ir Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacija (OIE) 2018 m. Atliko apklausą, kad būtų sukurta visuotinė turimų duomenų saugykla ir gairės skirtos atsakingo antimikrobinių medžiagų naudojimo gyvūnų sveikatos srityje temai.

Toliau rasite 152 gaires, veiksmų planus ir reklaminę medžiagą apie protingą antimikrobinių medžiagų naudojimą sąrašą, apimantį daugybę šalių, kalbų, veterinarinius aspektus ir gyvūnų rūšis.

http://www.worldvet.org/uploads/docs/021rev4_-_list_of_available_guidelines_on_amu_21oct_2019.pdf

 

WVA / OIE tyrimo rezultatų santrauka

Apie veiksmus, skirtus sumažinti gyvūnų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AMR) atsiradimą ir plitimą

Iš viso OIE ir WVA gavo atsakymus iš 34 veterinarijos gydytojų asociacijų, dirbančių nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu ir atstovaujančių 57 šalims visame pasaulyje. WVA ir OIE norėtų padėkoti visoms veterinarijos asociacijoms, kurios dalyvavo ir padėjo kuriant visuotinį turimų gairių sudarymą, kurios padės atsakingai naudoti antimikrobines medžiagas gyvūnų sveikatai.

Žemiau pateiktoje santraukoje atsakymai sugrupuojami pagal WVA pasaulio regionus, kad būtų išryškintos pagrindinės išvados. Čia pateiksime tik Europos šalių atsakymus

 1. TEISINĖ SISTEMA

WVA ir OIE uždavė WVA nariams šiuos klausimus:

 • Ar jūsų šalyje / regione yra reguliuojamas antimikrobinių medžiagų vartojimas?
 • Ar antimikrobiniai vaistai, skirti naudoti gyvūnų sveikatos srityje, yra laisvai prieinami rinkoje?
 • Ar veterinarijos receptas yra būtinas norint naudoti antimikrobinius vaistus gyvūnų sveikatai?
 • Jei reikalingas receptas, kas gali jį išrašyti (veterinarijos gydytojas, valstybės tarnautojas – veterinarijos gydytojas ar kitos profesijos specialistas)?

Narių atsakymai:

 1. EUROPA (atsakymai gauti iš 12 nacionalinių asociacijų ir regioninės asociacijos, atstovaujančios 39 asociacijoms).

Europoje antimikrobinių medžiagų (AM) naudojimas gyvūnų sveikatai yra reguliuojamas daugumoje šalių. Daugelyje Europos šalių AM gyvūnų sveikatai nėra laisvai prieinamos rinkoje. Yra keletas išimčių, kai AM yra laisvai prieinama rinkoje ir kai AM nekontroliuojama. Daugelyje Europos šalių veterinarijos gydytojo receptai yra privalomi naudojant antimikrobinius vaistus gyvūnų sveikatai, išskyrus vieną šalį, kuri leidžia žuvų sveikatos biologams išrašyti kai kuriuos AM.

 1. PRIVAČIOS INICIATYVOS

WVA ir OIE uždavė WVA nariams šiuos klausimus:

 • Ar jūsų šalies veterinarinė tarnyba (VMVT arba rūmai) arba veterinarijos asociacija pateikia gaires, kaip atsakingai naudoti antimikrobinius vaistus gyvūnų sveikatai?
 • Ar jūsų šalies veterinarijos mokyklos pateikia gaires, kaip atsakingai naudoti antimikrobinius vaistus gyvūnų sveikatai?
 • Ar kitos organizacijos, institucijos ar maisto pramonė pateikia gaires, kaip atsakingai naudoti antimikrobinius vaistus gyvūnų sveikatai?
 • Ar yra privačios pramonės gairių dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo aplinkos aspekto, pavyzdžiui, dėl nepanaudotų antimikrobinių medžiagų šalinimo?

Narių atsakymai:

 1. EUROPA

Europoje kelios Europos lygiu veikiančios asociacijos turi nemažai iniciatyvų, skirtų kovoti su AMR (antimicrobial resistant) plėtra. Pavyzdžiui, Europos veterinarijos gydytojų federacija (FVE, atstovaujanti 38 nariams) nacionalinės veterinarijos asociacijos), teikia savo nariams rekomendacijas dėl patikimo veterinarinio recepto kokybės užtikrinimo, informacinius lapelius, kuriuose pabrėžiama veterinarinio recepto svarba ir infekcinių ligų prevencija siekiant sumažinti AM vartojimą, skatinamas kritiškai svarbių AM kontrolės poreikis ir tobulinami moksliniai tyrimai šioje srityje. Taip pat Europos atsakingo vaistų vartojimo gyvūnams platforma (EPRUMA) pateikia strategijas ir informacinius lapelius apie gerą AM naudojimą produkcijos ir kompanijoms gyvūnams. Nacionaliniu lygiu daugelis veterinarijos įstatymų numatytų įstaigų (VSB) ir nacionalinės veterinarijos asociacijos (NVA) savo šalių veterinarijos gydytojams pateikia konkrečioms rūšims skirtas rekomendacijas dėl protingo antimikrobinių medžiagų naudojimo. Universiteto lygiu kai kurie veterinarijos fakultetai parengė gaires, daugiausia bendradarbiaudami su valdžios institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Tik nedaugelis šalių pranešė apie suinteresuotųjų šalių pramonės atstovų pateiktas gaires. Tarptautiniu lygiu Visuotinis geros žemės ūkio praktikos standartas (GAP) nustatė maisto gamybos rūšių gaires visoms valstybėms narėms, pabrėždamas infekcinių ligų prevencijos svarbą siekiant sumažinti antimikrobinių medžiagų vartojimą ir išvengti fluorokvinolonų bei 3 ° / 4 ° kartos cefalosporinų naudojimo.

 

 1. VYRIAUSYBĖS INICIATYVOS

WVA ir OIE uždavė WVA nariams šiuos klausimus:

 • Ar nacionalinė vyriausybė pateikia gaires, kaip atsakingai naudoti antimikrobinius vaistus gyvūnų sveikatai? Jei taip, kokioms rūšims (galvijams, kiaulėms, naminiams paukščiams, smulkiems atrajotojams, kitoms)?
 • Ar regionų ar vietos valdžia pateikia gaires, kaip atsakingai naudoti antimikrobinius vaistus gyvūnų sveikatai?

Narių atsakymai:

 1. EUROPA

Nacionaliniu lygiu ES šalys kaip savo nacionalinių veiksmų planų priėmė ir naudoja Europos Komisijos „Sąmoningo antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarinėje medicinoje gaires“ (2015 / C 299/04). Dauguma Europos vyriausybių savo interneto svetainėse pateikia bendrą informaciją apie AMR, o kai kurios šalys pateikia išsamias rekomendacijas ir konkrečioms rūšims skirtas gaires, apimančias visus maistinius gyvūnus, taip pat naminius gyvūnus, arklius ir žuvis. Regionų ir vietos valdžios institucijų lygiu nėra iniciatyvų rengti gaires.

 

 1. NACIONALINIO VEIKSMŲ PLANO (NAP) PRIEINAMUMAS

WVA ir OIE uždavė WVA nariams šiuos klausimus:

 • Ar jūsų šalis jau turi visiškai parengtą ir patvirtintą nacionalinį kovos su AMR veiksmų planą, ar jis yra kuriamas? Kas (kuri (-ios) įstaiga (-os) ją koordinuoja?
 • Ar nacionalinis veiksmų planas yra kombinuotas žmonių ir gyvūnų sveikatos veiksmų planas?
 • Ar jūsų organizacija dalyvavo kuriant nacionalinį kovos su AMR veiksmų planą?
 • Ar jūsų organizacija dalyvavo įgyvendinant nacionalinį kovos su AMR veiksmų planą?
 • Ar OIE atsakingo antimikrobinių medžiagų naudojimo standartai yra nurodyti nacionaliniame veiksmų plane?

(Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso 6.10 skyrius (Atsakingas ir protingas antimikrobinių medžiagų naudojimas veterinarinėje medicinoje)) ir Vandens gyvūnų sveikatos kodekso 6.2 skyrius („Atsakingo ir protingo antimikrobinių medžiagų naudojimo vandens gyvūnuose principai“).

Narių atsakymai:

 1. EUROPA

Daugelis Europos šalių turi NAP, kurie atitinka OIE standartus ir „One Health“ koncepciją bei metodą. Skirtingų nacionalinių planų tikslai yra gana panašūs, nes dauguma jų pabrėžia priežiūros, stebėsenos, tyrimų gerinimo, komunikacijos, informuotumo ir švietimo svarbą bei tarpsektorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo poreikį. Kelios Europos šalys, neturinčios NAP, jau pradėjo jį kurti. Daugelis Europos asociacijų dalyvavo plėtojant ir įgyvendinant NAP.

 

PAGRINDINĖS IŠVADOS

Atsižvelgiant į atsakymus, gautus iš 34 veterinarinių asociacijų visame pasaulyje, pagrindinės išvados yra šios:

 • Daugumoje respondentų šalių yra žinoma apie atsparumą antimikrobinėms medžiagoms (AMR), o veterinarijos profesija tiek valstybiniu, tiek privačiu lygiu yra susijusi su informuotumo apie AMR vystymąsi didinimu.
 • Nepaisant aukšto informuotumo lygio, pažangos ir veiksmų, kurių imamasi kovojant su AMR plėtra, lygis yra skirtingas tarp mažas ir dideles pajamas gaunančių šalių.
 • Antimikrobinių vaistų vartojimas yra reguliuojamas daugumoje šalių, į kurias reaguojama (išskyrus Afrikos šalis), tačiau daugeliu atvejų šių taisyklių nėra visiškai laikomasi ir kontroliuojama.
 • Vis dar yra daug šalių, kuriose antimikrobinius vaistus galima laisvai įsigyti rinkoje, tačiau daugeliu atvejų antimikrobinių vaistų galima įsigyti tik su veterinarijos gydytojo receptu. Deja, kai kuriuose regionuose veterinarijos gydytojų nurodymas yra blogai vykdomas.
 • Pusėje respondentų šalių NVA / VSB parengė protingo AM naudojimo gaires (o jei ne, jos planuoja tai padaryti).
 • Kai kurios regioninės ir tarptautinės asociacijos parengė gaires, kuriomis bandoma suvienodinti priemones ir pastangas kovojant su AMR plėtra jų teritorijose.
 • Visame pasaulyje veterinarijos fakultetai į savo mokymo programas įtraukia temas su AMR ir AMU susijusiais aspektais, tačiau nepateikia konkrečių gairių. Kai kuriais atvejais veterinarijos fakultetai bendradarbiauja su valdžia ir kitais specialistais, kad parengtų gaires.
 • Tik keliose šalyse kitos suinteresuotosios šalys ir pramonės šakos parengė gaires skirtas protingam AM naudojimui skirtingoms rūšims.
 • Visame pasaulyje nėra daug supratimo ar veiksmų, susijusių su AM naudojimo aplinkosaugos aspektais.
 • Daugelyje šalių vyriausybės yra susirūpinusios dėl AMR gairių sukūrimo ir parengė gaires ir (arba) savo svetainėse pateikė išsamią informaciją visuomenei.
 • Daugeliu atvejų vietos ir regionų valdžios institucijos neparengė jokių protingo AM naudojimo gairių.
 • Dauguma respondentų informavo apie savo šalyse parengtą nacionalinį kovos su AMR plitimu veiksmų planą. Kai nėra NAP, šalys juos rengia arba planuoja tai padaryti.
 • Dauguma galimų NAP buvo sukurti atsižvelgiant į „One Health“ koncepciją ir metodą bei laikantis (arba pateikiant nuorodas) į OIE standartus.
 • Daugeliu atvejų NVA / VSB dalyvavo kuriant NAP ir jie yra įgyvendinimo proceso dalis. Nepaisant to, yra atvejų, kai NVA / VSB nežinojo apie nacionalinį veiksmų planą, kuris jau buvo paskelbtas jų šalyse.
 • Be protingo AM naudojimo, galimi NAP taip pat apima įvairius susijusius aspektus, tokius kaip ligų prevencija ir kontrolė, tyrimų ir komunikacijos poreikis bei plačiosios visuomenės švietimo ir sąmoningumo gerinimas.

final_summary_of_the_results_of_the_wva_oie_survey_on_amr 021rev4_-_list_of_available_guidelines_on_amu_21oct_2019

ES gairės del AM naudojimo

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.