LVGA Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos 2019 02 08 d. posėdžio protokolas

LVGA Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos posėdis

LSMU VA Patologijos centras, Kaunas, 2019 02 08

Protokolas Nr.1

 

Pirmininkas: Audrius Kimontas

Sekretorė:   Dovilė Petronienė

Dalyvauja: Petras Tamašauskas, Audrius Kimontas, Alius Pockevičius, Rimas Račkauskas, Sigitas Japertas, Girmantas Gumauskas, Jonas Gintautas, Valdas Povilionis.

 

Darbotvarkė:

 1. LVGA BP sekcijos konferencijos datos ir seminaro medžiagos patvirtinimas.
 2. LVGA BP valdybos posėdžių nutarimų skelbimas LVGA tinklapyje.
 3. Antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje seminarų aktualumas (ar nesiekia organizatoriai pasipelnyti).
 4. Paruošti užklausą VMVT dėl trichineliozės tyrimo (kodėl negali to atlikti eilinis kaimo daktaras, nors turi tam leidimą bei išklausė mokamus kursus).
 5. Kiti klausimai.

 

 

 1. SVARSTYTA : Dėl LVGA BP sekcijos konferencijos datos ir seminaro medžiagos.

LVGA BPS valdybos pirmininkas A. Kimontas patvirtino posėdžio darbotvarkę ir pristatė valdybos nariams numatomą BPS konferencijos datą, t.y. 2019 m. balandžio 24 d.

Konferencijos metu seminaro medžiagai pristatyti bus kviečiamas lektorius iš Švedijos, kuris pristatys 2 paskaitas,  skirtas – stambių gyvulių bei smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojams. Temos aktualios abiems – BP ir SG sekcijoms.  Kiekvienai paskaitai pristatyti bus skirta po valandą laiko. Su vertimu i lietuvių kalbą iš viso užtruksime 3 val.  Konferencijoms dalyviams bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Po paskaitų numatoma pusvalandžio kavos pertrauka. Po pertraukos seks BPS pirmininko ataskaita bei naujos BPS valdybos rinkimai. Po rinkimų numatomas VMVT atstovo pasisakymas bei diskusijos.

Kiekviena apskritis (regionas) turi  deleguoti į Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos narius po vieną žmogų (10 apskričių/regionų deleguoja iš viso 10 atstovų) iki konferencijos datos, atsiunčiant deleguotų kandidatų duomenis LVGA el.paštu. Papildomi 5 Valdybos nariai bus renkami konferencijos metu. Visi Valdybos nariai turi būti galutinai išrinkti ir patvirtinti ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu balsavimu.

 1. Tamašauskas pasiūlė mandatus – LVGA nariams, turintiems teisę balsuoti, išdalinti balsavimo korteles. Ant kortelių turėtų būti LVGA antspaudas. Balsavimas atviras.

 

NUTARTA:

 • BPS konferencija įvyks 2019 m. balandžio 24 d. LSMU VA – Aktų salėje.

Preliminari darbotvarkė:

 • 9:00 Dalyvių registracija
 • 10:00 Konferencijos atidarymas – Pirmininko įžanginis žodis
 • 10:15 Paskaitos
 • 13:00 Kavos pertrauka
 • 13:30 Ataskaita / Rinkimai / VMVT / Diskusijos
 • 16:00 Pabaiga / Kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas
 • Išankstinė BPS konferencijos dalyvių ir delegatų registracija bus vykdoma – iki balandžio 12 d.
 • Apskritys išsirenka ir deleguoja į BP sekcijos Valdybą 10 atstovų bei apie tai informuoja LVGA el.paštu: lvga@lvga.lt – iki balandžio 12 d.
 • BPS konferencijos mokestis: LVGA nariams nemokamai, ne LVGA nariams – 20 eur. pavedimu į LVGA sąskaitą – iki balandžio 12 d.
 • Bus išduodami – 6 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.
 • LVGA nariams, turintiems teisę balsuoti bus išdalintos balsavimo kortelės. Balsavimas bus atviras.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 1. SVARSTYTA : LVGA BP valdybos posėdžių nutarimų skelbimas LVGA tinklapyje.

BPS valdybos posėdžio metu buvo svarstyta galimybė į LVGA tinklapį pradėti kelti BPS valdybos nutarimus/protokolus. Bei išsiųsti juos turimais el. pašto adresais LVGA nariams.  Protokolą paruošti per savaitę laiko.  G. Gumauskas pasidomėjo galimybe ar galėtume  LVGA tinklapyje matyti ir didžiosios valdybos paskelbtus protokolus.

BPS valdybos nariai siūlo pasitarus su tinklapio valdytoju sukurti naują nuorodą – “MOKYMAI”, esančią LVGA tinklapyje. Tam, kad sistemingai, vienoje vietoje būtų sukeliami ir išsaugomi visi esami ir būsimi mokymai ir seminarai.

 

NUTARTA:

 • BPS valdybos protokolus kelti į LVGA tinklapį bei papildomai išsiųsti el.adresais LVGA nariams.
 • Protokolą paruošti per savaitę laiko.
 • Pasitarus su tinklapio valdytoju sukurti naują nuorodą – “MOKYMAI”, esančią LVGA tinklapyje. Kad sistemingai, vienoje vietoje būtų sukeliami ir išsaugomi visi esami ir būsimi mokymai ir seminarai.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 

 1. SVARSTYTA : Antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje seminarų aktualumas (ar nesiekia organizatoriai pasipelnyti).

 

 1. Pockevičius paminėjo , kad šiuo metu turime didelę problema – jauni vet. gydytojai iškarto skiria antibiotikus, neieškant kitų gydymo alternatyvų. Antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje seminarai yra aktualūs, bet pastaruoju metu jie rengiami norint pasipinigauti. Daugiausia tokių seminarų rengia VMVT ir Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras (VTMKS).
 2. Gintautas siūlo suorganizuoti apskritą stalą tarp VMVT, VTMKS ir BPS valdybos atstovų. Padiskutuoti visiems bendrai apie šių seminarų aktualumą ir reikalingumą.

P.Tamašauskas pamini, kad ir LVGA galėtų organziuoti tokius seminarus.

 1. Kimontas pamini, kad BP sekcija galėtų ruošti antimikrobinius seminarus , kaip alternatyvą VMVT ir VTMKS rengiamiems seminarams. Mūsų rengiami seminarai LVGA nariams būtų nemokami, o ne nariams pagal nustatytą mokestį. Kasmet surengiant po viena – 6 val. seminarą arba du – 4 val seminarus.
 2. Japertas pasiūlo susidaryti metinį seminarų / paskaitų planą su konkrečiomis datomis ir skiriamų valandų kiekiu.

 

 

 

NUTARTA:

 • Surengti apskritą stalą tarp VMVT, VTMKS ir BPS valdybos atstovų. Padiskutuoti apie antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje seminarų  aktualumą ir reikalingumą.
 • Susidaryti metinį seminarų / paskaitų planą su konkrečiomis datomis ir skiriamų valandų kiekiu.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 1. SVARSTYTA : Paruošti užklausą VMVT dėl trichineliozės tyrimo (kodėl negali to atlikti eilinis kaimo daktaras, nors turi tam leidimą bei išklausė mokamus kursus).
 2. Kimontas siūlo BPS valdybai raštu kreiptis į VMVT dėl trichineliozės tyrimo, kad veterinarijos gydytojai turėtų galimybę patys ištirti trichineliozę. Rašte paminėti seniau įvykusį bendrą VMVT ir BPS valdybos posėdį, kuriame buvo aptartas šis ir kiti aktualūs klausimai, tačiau atskymų į juos iki šiol mes negavome. Rašte paprašyti, kad VMVT argumentuotų, kodėl šio tyrimo negali atlikti eilinis kaimo daktaras, nors turi tam leidimą bei išklausė mokamus kursus.

NUTARTA:

 • BPS valdybos vardu raštiškai kreiptis į VMVT dėl trichineliozės tyrimo patikimumo, atsekamumo ir leidimo tirti veterinarijos gydytojams, turintiems tam leidimą ir išklausiusiems kursus; dėl veterinarijos gydytojų sutarčių su medžiotojų būreliais.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 1. SVARSTYTA : Kiti klausimai. LVGA sporto ir kultūros šventė – 2019 m.
 2. Pockevičius supažindina BPS valdybos narius apie šiais metais Kauno regionui tekusią garbę organizuoti Asociacijos sporto ir kultūros šventę. Buvo tartasi dėl šventės vietos su Prienų raj. esančiu parko „Harmony Park“ vadovybe. Apie tai buvo informuotos visos VMVT teritorinės tarnybos , LVGA sekcijų valdybos, prašant atsiųsti preliminarų šventės dalyvių skaičių dar iki 2018 metų gruodžio 12 d. Deja, iš 52 savivaldybių atsiliepė tiktais 15 (viso būtų tik apie 100 žmonių). Po tokios informacijos, didelio susidomėjimo švente neparodė VMVT , Kauno VMVT ir kitos teritorinės tarnybos. Esant tokiai situacijai turime nuspręsti ar verta organizuoti viską patiems – t.y. Asociacijos ir savo jėgomis ar atsisakyti šios idėjos išvis.

 

NUTARTA:

 • LVGA sporto ir kultūros šventę organizuoti – Asociacijos, rėmėjų ir savo jėgomis.

 

Už – 7,  susilaikė – 1.  Nutarimas priimtas balsų dauguma.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Audrius Kimontas

 

Posėdžio sekretorė                                                                         Dovilė Petronienė

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.