2019 02 08 d. vykusio LVGA Valdybos posėdžio protokolas

 

LVGA Valdybos posėdis. 2019 02 08 d., LSMU VA. Protokolas Nr.1.

 

Pirmininkas: Vidmantas Bižokas

Sekretorė:      Dovilė Petronienė

 Dalyvauja: LVGA valdybos nariai Vidmantas Bižokas, Petras Tamašauskas, Audrius Kimontas, Jurūnas Jonas Jablonskas, Kęstutis Patašius, Gražina Januškevičienė, Eglė Kvedaraitė.

 

Darbotvarkė:

 1. Dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją.
 2. Dėl LVGA ataskaitinio-rinkiminio XLVIII (48-ojo) suvažiavimo.
 3. Dėl LVGA sekcijų ataskaitinių-rinkiminių konferencijų.
 4. Dėl LVGA sporto ir kultūros šventės 2019 metais organizavimo.
 5. Kiti klausimai.

 

 1. 1. SVARSTYTA : Dėl naujų narių priėmimo į Asociaciją.

LVGA prezidentas V. Bižokas informavo, kad yra gauta dešimties veterinarijos gydytojų, pareiškusių norą tapti LVGA nariais, prašymai su rekomendacijomis. Buvo supažindinta su pareiškėjais. Buvo pasiūlyta priimti šiuos asmenis į LVGA narius.

NUTARTA:  priimti į Asociacijus narius šiuos veterinarijos gydytojus:

 1. Birutę Rakauskaitę (Vilnius);
 2. Akvilę Surgailytę (BPS, Telšių raj.,);
 3. Liepą Pusvaškytę (BPS, Molėtų raj.,);
 4. Jovitą Jokubauskienę (SGP, Varėnos raj.,);
 5. Mindaugą Malakauską (MKS, Kaunas, LSMU VA);
 6. Sandrą Vališkę (SGP, Kaunas);
 7. Ritą Kazlauskienę (SGP, Trakai);
 8. Eglę Raupelytę (SGP, Vilnius);
 9. Ievą Adomavičiūtę (SGP, Vilnius);
 10. Vitą Riškevičienę (BPS, Kaunas, LSMU VA).

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 1. SVARSTYTA: 2. Dėl LVGA ataskaitinio-rinkiminio XLVIII (48-ojo) suvažiavimo.

LVGA prezidentas V. Bižokas pažymėjo, jog 2019 metų spalio mėn. bus ketveri metai, kai 2015 metais vyko paskutinis ataskaitinis-rinkiminis LVGA suvažiavimas. Pagal LVGA Įstatus, reikia pravesti ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą, kuriame atstovautų pagal LVGA Valdybos nustatytas kvotas suvažiavimo delegatai, būtų renkami kitai ketverių metų kadencijai Asociacijos prezidentas, viceprezidentas, Etikos ir Revizijos komisijos bei tvirtinami LVGA Valdybos nariai. Valdyboje buvo diskutuota   dėl galimos suvažiavimo datos, vietos, kvotų, suvažiavimo darbotvarkės, suvažiavimo delegato mandato ,balsavimo biuletenio formos, balsų skaičiavimo komisijos protokolo ir kt. klausimais.

NUTARTA:

 1. LVGA ataskaitinį-rinkiminį XLVIII (48-ąjį) suvažiavimą pravesti 2019 metų spalio 11 dieną, 12.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje. Šią informaciją paskelbti LVGA tinklapyje.
 2. Nustatyti tokią suvažiavimo delegatų kvotą: vienas delegatas nuo penkių LVGA narių (pridedama).
 3. Patvirtinti tokią Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos XLVIII (48-ojo) ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo darbotvarkę (pridedama).
 4. Patvirtinti suvažiavimo delegato mandato (spalvotas lapelis su užrašu „LVGA XLVIII-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo delegatas“, bei LVGA antspaudas) , slapto balsavimo biuletenio (jeigu bus nutarta balsuoti slaptai) ir balsų skaičiavimo komisijos protokolo formas (pridedama).

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 1. SVARSTYTA: 3. Dėl LVGA sekcijų ataskaitinių-rinkiminių konferencijų.

Valdybos posėdyje buvo kalbėta apie būtinybę kiekvienai iš LVGA sekcijų pravesti iki Asociacijos 48-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo  savo ataskaitines-rinkimines konferencijas, kuriose būtų išrinktos naujos Valdybos, sekcijų Valdybų pirmininkai ir vicepirmininkai. Išrinkti sekcijų Valdybų pirmininkai būtų tvirtinami suvažiavimo metu LVGA Valdybos nariais. Buvo pažymėta, kad Maisto kontrolės sekcija savo konferenciją pravedė 2019 metų sausio 21 dieną, kurioje išrinkta naujoji septynių asmenų Valdyba ir  Valdybos pirmininkė (LSMU VA Maisto kontrolės katedros lektorė dr. Anita Rokaitytė).

LVGA Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos pirmininkas A. Kimontas informavo, kad 2019 metų vasario 08 d. įvykusiame Valdybos posėdyje buvo nuspręsta, kad šios sekcijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija vyks 2019 metų balandžio 24 dieną. 10.00 val. LSMU VA didžiojoje salėje. Konferencijos darbotvarkė bus paskelbta vėliau LVGA tinklapyje.

Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos Valdybos pirmininkė E. Kvedaraitė paminėjo, kad jų Valdyba buvo išrinkta tik praėjusiais metais, narių skaičius padidėjo, tad, dar svarstys dėl konferencijos rengimo.

Valstybinės tarnybos sekcijos Valdybos pirmininkas K. Patašius paminėjo, kad planuoja organizuoti konferenciją ir išrinkti Valdybą ir pirmininką.

NUTARTA: Įpareigoti visas LVGA sekcijų Valdybas iki Asociacijos  48-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo pravesti sekcijų ataskaitines-rinkimines konferencijas (SGP sekcijos Valdybai paliekama pasirinkimo teisė).

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

 

 1. SVARSTYTA: Dėl LVGA sporto ir kultūros šventės 2019 metais organizavimo.

LVGA prezidentas V. Bižokas informavo Valdybos narius apie šiais metais Kauno regionui tekusią garbę organizuoti Asociacijos sporto ir kultūros šventę. Buvo tartasi dėl šventės vietos su Prienų raj. esančiu parko „Harmony Park“ vadovybe. Apie tai buvo informuotos visos VMVT teritorinės tarnybos , LVGA sekcijų valdybos,  prašant atsiųsti preliminarų šventės dalyvių skaičių dar iki 2018 metų gruodžio 12 d. Deja, iš 52 savivaldybių atsiliepė tiktais 15 (viso būtų apie 100 žmonių). Susidomėjimo švente nebuvo, tad teko atsakyti parkui gerai mūsų parinktą laiką (birželio 08-09 d.d.) ir vietą. Po tokios informacijos, didelio susidomėjimo švente neparodė VMVT , Kauno VMVT ir kitos teritorinės tarnybos. Klausimas lieka atviras-ką darome dėl sporto ir kultūros šventės? Nesinorėtų nutraukti šios puikios, ilgai trunkančios Asociacijos tradicijos.

Diskusijose dalyvavo LVGA Valdybos nariai. P. Tamašauskas informavo apie Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos pareikštą norą organizuoti šventę Asociacijos  pajėgomis ir lėšomis, parenkant tam palapinių miestelio principą ir nežiūrint į būsimų dalyvių skaičių.

NUTARTA: sudaryti šventės organizacinį komitetą, kuris Kauno regione  surastų šventei organizuoti tinkamą vietovę. Šventę bandyti organizuoti Asociacijos pajėgomis ir lėšomis, stengiantis pritraukti rėmėjus. Tinkamiausia šventei organizuoti data būtų 2019 metų birželio 01-02 dienos (šeštadienis ir sekmadienis).

 

Nutarimas priimtas vienbalsiai

 1. SVARSTYTA: Kiti klausimai.

Buvo aptarti Valdybos posėdyje klausimai, kuriuos reikėtų svarstyti bendrame LVGA Valdybos ir VMVT vadovybės susitikime: dėl trichineliozės tyrimo patikimumo , atsekamumo ir leidimo tirti veterinarijos gydytojams, turintiems tam leidimą ir išklausiusiems kursus; dėl veterinarijos gydytojų sutarčių su medžiotojų būreliais; dėl infekuotų atliekų išvežimo; dėl priverstinai paskerstų gyvulių; dėl antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje seminarų  aktualumą ir reikalingumą ir kt.

Taip pat buvo apsvarstytas LVGA narių mokesčių surinkimo 2019 metais klausimas, dėl kreipimosi į LSMU VA Veterinarijos fakulteto dekanatą, suteikiant teisę Asociacijos atstovams supažindinti studentus  parinktos paskaitos metu  apie Asociacijos veiklą, tikslus, siekiant didinti narių skaičių ir kt.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                    Vidmantas Bižokas

 

Posėdžio sekretorė                                                                         Dovilė Petronienė

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.