Vyko LVGA 47-asis suvažiavimas

Lietuvos veterinarijos gydytojų
asociacijos prezidento
Vidmanto Bižoko metinė ataskaita

LVGA XLVII (47) suvažiavimui

(2017 10 01-2018 10 01)

 

LSMU VA, Kaunas

2018 metų lapkričio 16 diena

 

 

 1. LVGA nariai 2018 metais

 

LVGA BPS : 378    (2017 m. buvo 413; “-38”);

LVGA MKS : 29     (2017 m. buvo 73; “-44”);

LVGA VTS  : 87      (2017 m. buvo 141; “-55”);

Viso : minus 137, bet į LVGA SGPS įstojo:  64.

Viso LVGA:  558  (2017 m. buvo 627; “-74”).

LSGVGA:  215 .

VFA :        130 .

Viso trijose asociacijose : 903 (2017 m. buvo 966 nariai).

 

 1. Aktyvių veterinarijos gydytojų skaičius Lietuvoje 2017 metais

    (duomenys pateikti FVE)

 

Viso: 2550. Tame tarpe:

 

valstybiniai: gyvūnų sveikatos ir gerovės 736;

visuomenės sveikatos 630;

laboratorijos 309;

privati veterinarija 779;

veterinarijos  vaistų gamyba 2 ;

LSMU VA veterinarijos gydytojai 94.

 

LVGA nariu yra tik  kas aštuntas valstybiniame tinkle dirbantis veterinarijos gydytojas.

 

Privačios veiklos  veterinarijos gydytojas-kas antras.

 

LSMU VA- tik 5 iš 94 veterinarijos gydytojų.

 

 

 1. LVGA valdybos ir sekcijų valdybų veikla

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvyko keturi LVGA valdybos posėdžiai.

    

2017 10 06. Išplėstinis valdybos posėdis LSMU VA su VFA ir LSGVGA atstovais dėl LVGR steigimo.

2017 11 29. LSMU VA. Valdybos posėdis.

2018 01 30. LSMU VA.  LVGA Valdybos posėdis. Įsteigta SGP sekcija.

2018 02 07. LVGA valdybos ir VMVT vadovybės bendras pasitarimas aktualiais klausimais.

 

Taip pat vyko visų LVGA sekcijų valdybų posėdžiai. Juose svarstyti svarbūs privatiems veterinarijos gydytojams klausimai. Pastoviai tartasi  su valdybos nariais dėl VMVT pateiktos informacijos dėl pastabų ir pasiūlymų teisės aktų klausimais. Visa informacija apie tai buvo paskelbta LVGA tinklapyje.

2018 metų gegužės 04 dieną LSMU Veterinarijos akademijos aktų salėje vyko LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferencija-seminaras.

2018 metų kovo 03 dieną   LSMU VA  buvo sukviestas  naujai priimtų Asociacijos Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos (SGPS) narių susirinkimas. Išrinkta naujai įsteigtos sekcijos valdyba, valdybos pirmininkas ir pavaduotojai.

Į SGP sekcijos valdybą buvo išrinkti :

Viktorija Adomaitienė (Radviliškis),

Christina Arutiunian (Klaipėda),

Artūras Džiuga (Kaunas),

Justas Kantoravičius (Vilnius),

Marija Miliukienė (Kėdainiai),

Eglė Kvedaraitė (Vilnius),

Mindaugas Petrauskas (Klaipėda).

 

       LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos valdybos pirmininke išrinkta Eglė Kvėdaraitė, o pavaduotojais Artūras Džiuga ir Marija Miliukienė. Šiuo metu sekcijoje yra 64 nariai.

 

 

 1. LVGA veikla ir projektai

 

Dalyvauta Žemės ūkio ministerijos, VMVT , Žemės ūkio rūmų (Asociacija yra rūmų narė,  BPS valdybos narys A. Lūža išrinktas Tarybos nariu , V. Bižokas yra  Tarptautinių ryšių komiteto narys, A. Lūža, A. Džiuga ir prof. G. Januškevičienė yra Veterinarijos ir maisto saugos komiteto nariais, V. Bižokas ir A. Lūža 2018 02 27 dalyvavo XVII Rūmų suvažiavime),   Lietuvos kaimo tinklo, LMA, LSMU Senato, LSMU “Alumni” asociacijos ir kitose veiklose.

LVGA prezidentas deleguotas į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Žemės ūkio , miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos sektorinį profesinį komitetą.

 1. Bižokas, A. Kimontas ir A. Džiuga deleguoti į LSMU Karjeros centro Veterinarinės medicinos studentų praktikos ruošimo projekto grupę.

LVGA trečius metus iš eilės pasiekė, kad asociacijai, kaip Žemės ūkio rūmų narei būtų išskirta  parama (per NMA) išlaidų tarptautinėse organizacijose (WVA ir FVE) mokesčio mokėjimui ir atstovavimui.  Finansuota  100 proc. tinkamų paraiškoje nurodytų išlaidų (visumoje 7 341 euras, t.t. Europos veterinarijos federacijai 6 470 eurų ir Pasaulio veterinarijos asociacijai 871 euras).

Asociacija tarėsi su draudimo kompanija „If P&C Insurance AS” dėl LVGA narių- veterinarijos gydytojų veiklos civilinės atsakomybės draudimo galimybių.

Buvo paskelbta informacija, kad turėdama sąrašus, LVGA tarsis su draudiku dėl sutarties sudarymo. Buvo numatyta, kad vieno LVGA nario įmoka metams sudarytų 12,00 Eur. Buvo numatyta minimali LVGA  įmoka draudikui 1 200,00 Eur. Deja, norinčių draustis neatsirado.

Paramos projektas: „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai”. Iki rugsėjo 28 d. LVGA atstovai galėjo dalyvauti šiame projekte. Veterinarijos gydytojai galėjo ir gali dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” įgyvendinimo projekte. Pareiškėjo amžius iki 40 metų. Biudžetas visai programai 23 mln. €. Paraiškos yra renkamos iki š.m. gruodžio 21 d. (išmokėjimas iki 16.000 eurų). Kitas projektas vyksta šiuo metu (išmokėjimas iki 40.000 eurų) ir vyks iki š.m. lapkričio 30 d.

 

 1. Kitos sritys

 

LVGA prisidėjo prie  knygos „Žiedai. Kostas Jašinskas- gyvulėlių daktaras“ leidybos finansavimo rėmimo.

LVGA pateikė informaciją ruošiamai spaudai knygai „Valstybinė Veterinarija Lietuvoje: šimto metų istorija (1918-2018)“, skyreliui “Privati veterinarijos praktika ir Lietuvos veterinarijos gydytojų organizacijos “.

    LVGA tinklapyje www.lvga.lt, per devynis metus  apsilankė virš 498 000  lankytojų.

 

 

 1. LVGA ir LVGA sekcijų organizuoti bei registruoti seminarai

 

    Ataskaitiniais metais LVGA registravo 23 seminarus, tame tarpe 6 seminarai  organizuoti atskirai arba  bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis. Informacija apie visus registruotus ir organizuotus  seminarus buvo patalpinta LVGA tinklapyje.

2017 10 22. praktiniai ir teoriniai kursai “Arklių osteopatija ir biomechanikos pagrindai”.

2017 10  25 d. LSMU VA. Seminaras „Galvijų sveikatingumas: profesionalus imuninės atminties kūrimas bei imuninės intervencijos galimybės“.

2017 11 03 d. LSMU VA. Seminaras veterinarijos gydytojams “Reprodukcinių procesų valdymo optimizavimas”.

2017 11 24.  UAB “Limedika“ ir „Richter Pharma AG” seminaras„Galvijų skausmo valdymas . Vietinė ir laidinė anestezijos. Antihistamininių vaistų naudojimas galvijams”.

2017 12 15. “AB Kauno grūdai” seminaras “Antibakterinio ir antiparazitinio paukščių rezistentiškumo pasireiškimas ir jo profilaktika”.

2018  01 31. LSMU VA  profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai veterinarijos gydytojams tema: „Racionalus antibiotikų naudojimas veterinarijoje“.

2018 02 07. UAB “Baltic Agro” seminaras “Kokybiškas audinių auginimas: audinių ligų prevencija, sveikatingumas, šėrimo raciono struktūravimas”.

2018 03 12-14. LSMU VA. Seminaras “Gyvūnų neurologijos ypatumai”. S. Čižinauskas,

 1. Ališauskaitė.

2018 03 17. “VET Congress Lithuania 2018”. AB “Kauno grūdai”.

2018 03 26. LSMU VA.  Tarptautinis seminaras „Aukšto produktyvumo karvių genetinis progresas. Džersių veislės karvės Lietuvoje ir pasaulyje”.

2018 03 27. LSMU VA.  Mokymai-seminaras klinikinės praktikos vadovams veterinarijos gydytojams „Praktikos vadovo vaidmuo ir praktinių užduočių turinys studento ugdomoms kompetencijoms įgyti”.

2018 04 16-18. LSMU VA. Teorinis ir praktinis seminaras “Smulkiųjų gyvūnų akių ligų diagnostikos bei gydymo aktualijos: teorija ir praktika”.

2018 04 18-20. LSMU VA. Radiacinės saugos kursai.

2018 04 20. Birštonas, „Eglės” sanatorija. LVGA SGP sekcijos ir UAB „Magnum Veterinarija” organizuotas seminaras „Šunų ir kačių stuburo srities sutrikimų klinikinė diagnostika ir gydymo metodai, kuriuos turi žinoti kiekvienas veterinarijos gydytojas“.

2018 metų balandžio mėn. LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedra organizavo kursus asmenims, atsakingiems, dirbantiems ir dirbsiantiems su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais.

2018 05 08. LSMU VA. Seminaras “Maistas ir sveikata. Maisto šventė”.

2018 06 27. LSMU VA. Seminaras “Citologinė navikų diagnostika”.

2018 09 27. LSMU VA tarptautinė mokslinė konferencija „Gyvūnų mityba ir sveikatingumas bei gyvūninės produkcijos kokybė”.

2018 04 16-18. LSMU VA. Teorinis ir praktinis seminaras “Smulkiųjų gyvūnų akių ligų diagnostikos bei gydymo aktualijos: teorija ir praktika”.

 1. LVGA 2019 metų sporto ir kultūros šventė

 

Kauno regionas. Planuojama 2019 metų birželio 08-09 dienomis. Prienų rajonas, Vazgaikiemis, “Harmony Park”.

 

 1. Tarptautiniai ryšiai

 

LVGA ir toliau glaudžiai bendradarbiavo su Pasaulio veterinarijos asociacija, Europos veterinarijos federacija (2018 m. birželio 8-9 d.d. dalyvauta FVE generalinėje asamblėjoje Bergene, Norvegija), Lenkijos (Bialystoko ir kt. vaivadijų) veterinarijos gydytojų rūmais, Latvijos veterinarijos asociacija. Dalyvauta šių organizacijų renginiuose bei atstovauta LVGA.

 

 1. Ateities perspektyvos

 

Pagal LVGA Įstatus:

 

     2019 metų rudenį  turi vykti 48-asis ataskaitinis-rinkiminis Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos suvažiavimas. Suvažiavimo atstovavimo normas (delegatų kvotas) nustato LVGA Valdyba.

Iki suvažiavimo turi įvykti visų Asociacijos sekcijų ataskaitiniai rinkiminiai susirinkimai. Išrenkamos Valdybos ir Valdybų pirmininkai. Suvažiavimui turi būti pasiūlyta nuo kiekvienos sekcijos Valdybos atstovas į LVGA Valdybą. Suvažiavimas tvirtina Valdybą ketverių metų laikotarpiui.

Suvažiavime renkami ketverių metų laikotarpiui Asociacijos prezidentas ir viceprezidentas.

Suvažiavime renkamos ketverių metų laikotarpiui Revizijos ir Etikos komisijos.

 

 1. LVGA-95

 

1923 – iųjų viduvasary, birželio 17 dieną, šeštadienį į Laikinąją sostinę Kauną iš visų šalies kraštų rinkosi veterinarijos gydytojai. Tądien Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos name – Kęstučio g. 15, kurio antrajame aukšte buvo ir Veterinarijos inspekcijos būstinė, prasidėjo Steigiamasis arba pirmasis suvažiavimas, kuriame buvo įkurta Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga(LVGS). Suvažiavimą, kuriame dalyvavo 43 veterinarijos gydytojai, sukvietė prieš tai sudaryta laikinoji jos valdyba.

2018 metų spalio 18 dieną Lietuvos mokslų akademijoje vyko konferencija “Veterinarijos 100-mečio kelias: praeitis, dabartis ir ateitis” kurioje pranešimą tema “Veterinarijos gydytojų asociacijos vaidmuo sprendžiant gyvulininkystės vystymo problemas Lietuvoje Nepriklausomybės laikotarpiu” padarė LVGA prezidentas V. Bižokas, tuo pačiu paminint ir LVGA įkūrimo 95-ąsias Jubiliejines metines.

 

Lietuvos veterinarijai-100 ! LVGA 95 !

Nuoširdžiai sveikiname visus Lietuvos veterinarijos gydytojus ir LVGA narius su šiais gražiais mūsų  profesijos jubiliejais !

 

 

 

 

.

 

 

 LVGA XLVII (47-asis)
suvažiavimas

LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2017 10 01-2018 10 01)
LVGA Revizijos komisijos pirmininkas

Henrikas Medveckas

 

 

 

 

Likutis 2017 m. spalio 01d.

20 875,39 Eur (nario mokestis 2684,55 Eur)

18 190,84 Eur   

 

Pajamos

 

Nario mokestis:  16 850,00 Eur

Rengiamų renginių mokestis:  200,00 Eur

Parama 2%: 79,94 Eur

Už seminarų rengimą : 675,00 Eur

Susigrąžintas nario mokestis: 0,0 Eur

Susigrąžinta už gyvūnų pasus: 478,20 Eur

Gautas avansas nario mokesčiui:  3670,00 Eur

VISO PAJAMŲ :     21 953,14 Eur

 

 

Išlaidos

 

Sumokėta  nario mokesčio:  9 609,00 Eur

Komandiruotės:  3 107,95 Eur

Darbo užmokestis : 7 259,69 Eur

Soc. draudimas :  2 249,05 Eur

Ryšių išlaidos:  297,13 Eur

Automobilio išlaikymas:  3 577,17 Eur

Ūkinės prekės, popierius ir kt.:  4 787,47 Eur

Konferencijų ir renginių išlaidos:  1 241,00 Eur

Grąžintas nario mokestis: 776,55 Eur                                                                                                                                     VISO IŠLAIDŲ :  34 108,26 Eur

 

Likutis 2018 m. spalio 01 d. :                  8 720,27 Eur

 

    Bus susigrąžinta tarptautinių mokesčių iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos pagal finansavimo projektą “Parama pagal asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos  Sąjungos ir/arba kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir veiklos, susijusios su atstovavimu jose, finansavimo taisykles”:  3 670,00 Eur

 

Viso bus likutis po susigrąžinimo:   12 390,27 Eur

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.