LVGA valdybos ir VMVT vadovybės posėdis

Klausimai, svarstyti 2018 02 07 d. bendrame LVGA Valdybos ir VMVT vadovybės pasitarime

 

 

  1. LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos 2018 01 11 d. posėdžio siūlymai:

 

1.1. Profilaktinių epizootinių priemonių aktas netekęs poreikio, nes VIVS sistemoje yra TBC, BRC ir EGL atliktų darbų lydraščiai, o dėl dehelmintizacijos atlikimo galima daryti įrašus “Gydomų gyvūnų registracijos žurnale“.

1.2. „Profilaktinių epizootinių priemonių (darbų) registracijos žurnalas“ turėtų būti pildomas atlikus profilaktinius darbus iš eilės pagal darbų atlikimo datas.

1.3. “Dezinfekcijos, Dezinsekcijos, Deratizacijos aktą” netikslinga pildyti, nes šiuo metu naudojamos dezinfekcinės medžiagos yra neagresyvios, ūkininkai patys atlieka šiuos darbus. Šis aktas turėtų būti pildomas tik pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais.

1.4. ”Vakcinacijos aktas” gali būti pildomas pasirinktinai. Pildomas aktas arba daromi įrašai “Gydomų gyvūnų registracijos žurnale“, pvz., šunų vakcinacija prieš pasiutligę. Vakcinuojant daugiau gyvulių pas vieną laikytoją vakcinuotų gyvulių sąrašą galime atsispausdinti iš www.vic.lt, atžymėti vakcinuotus gyvulius ir pasirašyti užpildžius “ Vakcinacijos akto” viršutinę dalį, t.y., informacija apie vakciną, jos dozę, likučio sunaikinimą.

1.5. ”Gydomų gyvūnų registracijos žurnalas”. Siūloma pagalvoti dėl šio žurnalo pavadinimo pakeitimo į “Atliekamų veterinarinių darbų žurnalas”.

1.6. ”Sunaudotų veterinarinių vaistų, biocidų nurašymo aktas”, kuris pildomas kas mėnesį, valdybos narių nuomone yra nereikalingas, nes yra “Veterinarinių vaistų biocidų apskaitos žurnalas”, kuriame fiksuojami kiekvieno vaisto ar biocido panaudojimas ir likučiai.

1.7. Dėl veterinarinių paraiškų. Valdybos narių nuomone, paraiškas rašytų tik tas veterinarijos gydytojas, kuris aptarnauja gyvulių laikytoją, ūkį, turėdamas sutartį. Pasiūlymas būtų, kad greičiau atsirastų elektroninių paraiškų, receptų rašymas VIVS sistemoje, o įdiegus šią sistemą – atsisakyti popierinių paraiškų. Tada paraišką, receptą medikamentams galės parašyti veterinarijos gydytojas, teikiantis paslaugas gyvulių laikytojui pagal sutartį, kuris atsakys už vaisto panaudojimą.

 

  1. LVGA Valdybos teikiami svarstyti klausimai:

 

2.1. Dėl VMVT įsakymo atitikties Konkurencijos įstatymo 4 punkto reikalavimams. Diskusija.

2.2. Dėl LVGA eilinio suvažiavimo datos ir bendro renginio 2018 11 16 d. LSMU VA, skirto Tarnybos 100-mečiui ir LVGA 95-mečiui.

2.3. Dėl įsteigtos naujos LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos (įsteigta 2018 01 30 d. LVGA valdybos posėdyje).

2.4. Dėl Veterinarijos gydytojų rūmų. Valdybos siūlymai bendram aptarimui ir diskusijoms.

2.5. Kiti klausimai: dėl aktyvių veterinarijos gydytojų skaičiaus Lietuvoje; dėl veterinarinės medicinos rezidentūros vietų skaičiaus 2018/19 metais.

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.