LVGA BPS valdybos posėdžio nutarimai

LVGA Bendrosios praktikos valdybos posėdyje priimti nutarimai

2018 m. sausio 11 d.

 

  1. Dėl veterinarinių dokumentų, kuriuos pildo ir naudoja privatūs veterinarijos gydytojai, reikalingumo, tikslinimo, keitimo ar atsisakymo ir savo pasiūlymų pateikimo Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

Nutarta: teikti žemiau priimtus siūlymus Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai:

 

1.1. Profilaktinių epizootinių priemonių aktas netekęs poreikio, nes VIVS sistemoje yra TBC, BRC ir EGL atliktų darbų lydraščiai, o dėl dehelmintizacijos atlikimo galima daryti įrašus “Gydomų gyvūnų registracijos žurnale“.

1.2. „Profilaktinių epizootinių priemonių (darbų) registracijos žurnalas“ turėtų būti pildomas atlikus profilaktinius darbus iš eilės pagal darbų atlikimo datas.

1.3. “Dezinfekcijos, Dezinsekcijos, Deratizacijos aktą” netikslinga pildyti, nes šiuo metu naudojamos dezinfekcinės medžiagos yra neagresyvios, ūkininkai patys atlieka šiuos darbus. Šis aktas turėtų būti pildomas tik pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais.

1.4. ”Vakcinacijos aktas” gali būti pildomas pasirinktinai. Pildomas aktas arba daromi įrašai “Gydomų gyvūnų registracijos žurnale“, pvz., šunų vakcinacija prieš pasiutligę. Vakcinuojant daugiau gyvulių pas vieną laikytoją vakcinuotų gyvulių sąrašą galime atsispausdinti iš www.vic.lt, atžymėti vakcinuotus gyvulius ir pasirašyti užpildžius “ Vakcinacijos akto” viršutinę dalį, t.y., informacija apie vakciną, jos dozę, likučio sunaikinimą.

1.5. ”Gydomų gyvūnų registracijos žurnalas”. Siūloma pagalvoti dėl šio žurnalo pavadinimo pakeitimo į “Atliekamų veterinarinių darbų žurnalas”.

1.6. ”Sunaudotų veterinarinių vaistų, biocidų nurašymo aktas”, kuris pildomas kas mėnesį, valdybos narių nuomone yra nereikalingas, nes yra “Veterinarinių vaistų biocidų apskaitos žurnalas”, kuriame fiksuojami kiekvieno vaisto ar biocido panaudojimas ir likučiai.

1.7. Dėl veterinarinių paraiškų. Valdybos narių nuomone, paraiškas rašytų tik tas veterinarijos gydytojas, kuris aptarnauja gyvulių laikytoją, ūkį, turėdamas sutartį. Pasiūlymas būtų, kad greičiau atsirastų elektroninių paraiškų, receptų rašymas VIVS sistemoje, o įdiegus šią sistemą – atsisakyti popierinių paraiškų. Tada paraišką, receptą medikamentams galės parašyti veterinarijos gydytojas, teikiantis paslaugas gyvulių laikytojui pagal sutartį, kuris atsakys už vaisto panaudojimą.

 

 

  1. Svarstyta. Bendrosios praktikos sekcijos kasmetinės pavasarinės konferencijos organizavimas, planuojamų paskaitų temos.

Nutarta: konferenciją organizuoti 2018 m. gegužės 04 arba 11 d. Planuojamų temų sąrašas: virusinės ligos (paragripas, virusinė diarėja,  galvijų respiratorinė sinticinė liga), veterinarinės kompiuterinės programos pristatymas, veterinarinė psichologija, galvijų prieauglio parazitinės ligos. Informacija apie tikslą datą ir tikslias paskaitų temas bus pranešta vėliau, kai bus suderinta dėl patalpų ir laikas su lektoriais.

 

  1. Svarstyta. Žemės ūkio rūmų pirmininko rinkimai.

Nutarta: kai bus aiškūs kandidatai pretenduojantys dalyvauti ŽŪR pirmininko rinkimuose, LVGA valdyba planuos pasikviesti kandidatus prisistatyti ir diskutuoti.

 

  1. Svarstyta. Esama situacija dėl Veterinarijos rūmų kūrimo, dėl valdybos posėdžiuose priimamų sprendimų viešinimo.

Nutarta: siūlyti LVGA oficialiai kreiptis į LSGVA ir VFA dėl jų sprendimo kurti Veterinarijos rūmus. Viešinti LVGA BPS valdybos posėdyje priimtus nutarimus.

 

  1. Svarstyta. LVGA Smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų veterinarinės praktikos sekcijos steigimasis.

Nutarta: pritarti smulkiųjų gyvūnų veterinarinės praktikos sekcijos steigimuisi.

 

  1. Svarstyta. Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams.

Nutarta: nuo LVGA Bendrosios praktikos sekcijos teikti savo pasiūlymus VMVT.

 

Dalyvavo valdybos posėdyje: Audrius Kimontas ,Sigitas Japertas, Algimantas Lūža, Jonas Gintautas, Skaistė Grikšaitė, Arūnas Kurlianskas, Petras Tamašauskas, Alius Pockevičius, Girmantas Gumauskas, Raimondas Matutis, Rimas Račkauskas, Edvardas Liutkus

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.