Kvalifikacijos kėlimo kursai. REGISTRACIJA BAIGTA !

2018 m. sausio 31 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyks profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai veterinarijos gydytojams tema: „Racionalus antibiotikų naudojimas veterinarijoje“.

Vadovaujantis VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, TURINČIŲ VETERINARIJOS PRAKTIKOS LICENCIJĄ, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO TVARKOS APRAŠO naujosios redakcijos (2017-11-01) 17 p., Veterinarijos gydytojai turi per dvejus metus kelti kvalifikaciją ne mažiau kaip 32 valandas, iš kurių 6 valandas turi sudaryti dalyvavimas specializuotuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose racionalaus antimikrobinių medžiagų naudojimo veterinarijoje klausimais.

Programos apimtis 8 val.  (0,3 ECTS).

Kursai vyks adresu: Tilžės g. 18, Kaunas, LSMU Veterinarijos akademija, 5 rūmai, Rimanto Karazijos (III) auditorijoje  nuo 9.00 val. Registruoti LVGA.

Vadovaujantis LSMU Rektoriaus įsakymu 2016-11-10 Nr. V-977 kursų kaina vienam asmeniui 32.17 EUR (+pažymėjimas 5,30 EUR). LVGA nariams suteikiama 20 proc. nuolaida kurso kainai.

Norintys dalyvauti kursuose  turi registruotis www.medas.lt  Kurso kodas KMU773 (https://medas.lt/kursas/231364966). Registruojantis privaloma nurodyti veterinarijos praktikos licencijos Nr.

Įėjus, spausti „naujo specialisto registracija“, užpildyti savo vartotojo paskyrą ir susikurti prisijungimo duomenis: vartotojo vardą ir slaptažodį. Prisijungę pagal šiuos duomenis, tapsite sistemos vartotoju ir galėsite pateikti paraišką į kursą. Jei, pildant savo paskyrą, nerasite reikiamos įstaigos, pasirinkite brūkšnelį.

Registracija vyksta iki sausio 29 d. Užsiregistravusiems kursų dalyviams, bus išsiųstas kelialapis su sąskaita apmokėjimui.

Mokėjimo kvitą ar banko išrašą pateikti registruojantis į kursus kursų dieną nuo 8.00 iki 9.00.

Dėl registracijos klausimų kreiptis: marija.ivaskiene@lsmuni.lt (tel.: 869934060), dėl kursų informacijos:  modestas.ruzauskas@lsmuni.lt

 

Kurso duomenys

 

Studijų kryptis: Veterinarinė medicina
Studijų sritis: Žemės ūkio mokslai
Studijų pakopa: Tęstinės
Pavadinimas:  

 

Racionalus antibiotikų naudojimas veterinarijoje

 

 

Pavadinimas anglų kalba:
Kodas:
Aukštosios mokyklos pavadinimas, kodas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Padalinys, teikiantis programą:  

LSMU VA dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika.

 

 

Klinikos vadovas: Doc. dr. B. Karvelienė
Programą teikiantis darbuotojas: dr. M. Ružauskas, doc., dr. A. Grigonis,
Mokymosi trukmė: 0 m. 0 mėn. 0 sav.0 d.
Apimtis valandomis: 8
Apimtis kreditais:
Išduodamas pažymėjimas: taip
Išduodamas pažymėjimas anglų kalba: ne
Išduodamo pažymėjimo lygmens kodas:

 

Kiti duomenys

 

Profesinė kvalifikacija, kurią turintiems skirtas kursas: Veterinarijos gydytojas
Tikslai:
Minimalus išsilavinimas:  Aukštasis. Veterinarijos gydytojo kvalifikacija
Specialieji reikalavimai:
Kurso programos kalba ir/ar kitos sąlygos:

 

Kurso programos turinys

 

Nr. Temos pavadinimas (paskaitos) Trukmė (valandos)
1. Bakterijos – antibiotikų taikiniai. Bakterijų atsparumo antibiotikams mechanizmai.   Kryžminis ir susietasis atsparumas. Veterinarinio vaisto aprašas:  į ką atkreipti dėmesį.

 

0,5
2. Teisinė antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo bazė. Antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo principai, racionalus vaistų naudojimas ir netinkamo jų naudojimo pasekmės. 1.0
3. Antibiotikų ir antibiomimetikų selektyvi panauda taikant terapinį gydymą. Atskirų antibiotikų ir antibiomimetikų klasių farmakologinės (farmakokinetinės ir  farmakodinaminės) savybės.

 

1.0
4. Kaskados principo taikymas ir antibiotikų bei antibiomimetikų, skirtų žmonėms, panauda gyvūnų gydymui.

 

0,5
5. Mėginių paėmimas ir siuntimas bakteriologiniam tyrimui. Lydraščio pildymas. Bakterijų identifikavimo ir atsparumo antibiotikams tyrimo būdai. Iš laboratorijos gautų rezultatų interpretacija. Ryšys tarp veterinarijos gydytojo ir mikrobiologo. 1.0
6. Šiandieninė bakterijų atsparumo antibiotikams situacija. Hospitalinės infekcijos: aktualijos žmonėms ir gyvūnams.

 

1.5
7. Ligų prevencija ir poreikio naudoti antimikrobines medžiagas mažinimas. Antibiotikų naudojimo aspektai atskiroms gyvūnų rūšims. Antibiotikų mažinimas gydant karves, sergančias mastitais.

 

1.5
8. Antiparazitiniai vaistai ir parazitų atsparumo anthelmintikams situacija pasaulyje ir Lietuvoje. 1.0
Iš viso 8.0

 

Kurso dėstytojai

 

Dėstytojas Teorijos (val.) Praktikos (val.)
Doc. dr. Grigonis Aidas 2,5
dr. Klimienė Irena 0,5
dr. Pavilonis Alvydas 1
Prof. habil. dr. Petkevičius Saulius 1
dr. Rudejevienė Jūratė 1
dr. Ružauskas Modestas 0,5
dr. Šiugždinienė Rita 1
dr. Virgailis Marius 0,5

 

Kurso programos temų aprašymas: 1.      Bakterijos – antibiotikų taikiniai. Bakterijų atsparumo antibiotikams mechanizmai. Bus supažindinama su bakterijų sandara, jų atsparumo antibiotikams mechanizmais. Bus aptartas antibiotikų veterinarinio vaisto aprašas, pateikta informacija kokios yra svarbios dalys apraše, siekiant racionaliai naudoti antibiotikus, tinkamai juos skirti.

 

2.      Teisinė antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo bazė. Bus supažindinta su antibiotikų naudojimą ir išlauką reglamentuojančiais LR teisės aktais, pacientų registracijos žurnalo pildymu, ataskaitų pateikimu.

 

3.      Antibiotikų ir antibiomimetikų naudojimo principai, racionalus vaistų naudojimas ir      netinkamo jų naudojimo pasekmės. Bus supažindinta su antibiotikų dozavimo, kombinavimo aspektais, galimu nepalankiu poveikiu naudojant antibiotikus. Bus pateikta informacija apie skirtingas vaistines antibiotikų formas, antibiotikų pasiskirstymą audiniuose, selektyvią panaudą gydant.

 

4.      Atskirų antibiotikų ir antibiomimetikų klasių farmakologinės (farmakokinetinės ir farmakodinaminės) savybės. Bus pateikta informacija apie antibiotikų rezorbciją, biotransformaciją, eliminaciją iš organizmo. Bus suteikta žinių apie vaistų pasiskirstymą organizme, biologinius barjerus, antibakterinių medžiagų naudojimą esant sutrikusiai inkstų ir kepenų veiklai. Bus pateikta informacija apie žmonėms autorizuotų antibiotikų panaudojimo galimybes ir apribojimus, gydant gyvūnus.

 

5.      Mėginių paėmimas ir siuntimas bakteriologiniam tyrimui. Lydraščio pildymas. Veterinarijos gydytojai bus supažindinti su mėginių paėmimo būdais  ir taisyklėmis siunčiant klinikinę ar patologinę medžiagą bakterijų jautrumo tyrimams į laboratoriją. Bus supažindinama kokie bakterijų jautrumo tyrimo būdai naudojami, kaip atliekami tyrimai, kaip reikia skaityti ir interpretuoti gautą atsakymą iš laboratorijos. Bus aptariama mikrobiologo svarba klinikine praktika užsiimančių veterinarų kasdieniniame darbe.

6.      Šiandieninė bakterijų atsparumo antibiotikams situacija. Hospitalinės infekcijos: aktualijos žmonėms ir gyvūnams. Bus pateikta informacija apie Lietuvoje cirkuliuojančių patogeninių bakterijų jautrumo antibiotikams situaciją skirtingose gyvūnų rūšyse. Bus supažindinama su svarbiausiomis bakterijų atsparumo antibiotikams problemomis esančiomis pasaulyje, aptariama hospitalinių infekcijų medicinoje ir veterinarijoje reikšmė, jų atsiradimas ir galimos mažinimo priemonės..

7.      Ligų prevencija ir poreikio naudoti antimikrobines medžiagas mažinimas. Bus pateikta informacija remiantis Europos Komisijos racionalaus antibiotikų naudojimo gyvūnams rekomendacijomis apie priemones, kurių reikėtų imtis mažinant infekcinių ligų pasireiškimo galimybes bei antibiotikų racionalaus naudojimo aspektus maisto paskirties gyvūnų rūšims. Bus pateikta informacija apie racionalų antibiotikų naudojimą gydant karves, sergančias mastitais.

8.      Antiparazitiniai vaistai ir parazitų atsparumo anthelmintikams situacija pasaulyje ir Lietuvoje. Bus apžvelgti naujesni antiparazitiniai vaistai, pristatyti veiksniai ir priežastys nulemiantys parazitų plitimą, jų išgyvenamumą, invazijos intensyvumą. Bus supažindinta su parazitų atsparumo anthelmintikams situacija pasaulyje ir Lietuvoje bei aptartos racionalaus anthelmintikų naudojimo galimybės.

 

Praktiniai gebėjimai, jų įsisavinimas, reikalingų savarankiškai atlikti manipuliacijų skaičius:
Tobulinimosi kurso pabaiga (atsiskaitymo forma, teorinių žinių ir praktinių gebėjimų įvertinimo tvarka):
Literatūra:
Atvykstant reikia turėti:

 

Ekspertizės vertinimo atlikimas:

 

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Ekspertai:
Ekspertizės data:

 

Suderinimas:

 

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Suderinimo data: 2016–

 

Tvirtinimas:

 

Institucijos pavadinimas:
Institucijos kodas:
Tvirtinimo data: 2016–

 

Pastabos:
Registravimo data: 2016–
Studijų tipas: Stacionarios

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.