Įvyko LVGA 46-asis suvažiavimas

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento
Vidmanto Bižoko metinė ataskaita

LVGA XLVI (46) suvažiavimui

(2016 10 01-2017 10 01)

LSMU VA, Kaunas

2017 metų spalio 13 diena

 

1. LVGA nariai

 

        LVGA BPS-413 (2016 m. buvo 451);

LVGA MKS 73

LVGA VTS 141 (2016 m. buvo 152); (MKS ir VTS viso 214).

Viso: 627  (2016 m. buvo 603).

LSGVGA –  209 (2016 m. buvo 214) ;

VFA – 130   (2016 m. buvo 140).

Viso – 966 (2016 m. buvo 957 nariai).

  LVGA nariu yra tik  kas trečias Lietuvoje dirbantis veterinarijos gydytojas , valstybiniame tinkle tik kas aštuntas.

 

2. LVGA  valdybos veikla

                        Per ataskaitinį laikotarpį įvyko   septyni LVGA valdybos posėdžiai.

2016 11 15 d. virtualus (ne visais svarstomais klausimais reikia rinktis ir trukdyti; šiais laikais yra elektroninės bendravimo ir sprendimų derinimo ir priėmimo formos).

2017 02 02 d. valdybos narių  susitikimas su Žemės ūkio ministru.

2017 02 22 d. ir 2017 04 11 d. valdybos narių susitikimas su Žemės ūkio viceministru

D. Remeika.

2017 04 28 d. išplėstinis valdybos posėdis su VFA ir LSGVGA valdybų atstovais.

2017 05 09 d.  išvažiuojamasis valdybos posėdis VMVT, aptariant LVGA problemas su naujuoju VMVT direktoriumi D. Remeika.

2017 09 19. Valdybos posėdis VĮ „Pieno tyrimai“ mažojoje posėdžių salėje.

2017 10 06. Išplėstinis valdybos posėdis LSMU VA su VFA ir LSGVGA atstovais dėl LVGR steigimo.

Taip pat vyko visų LVGA sekcijų valdybų posėdžiai. Juose svarstyti svarbūs privatiems veterinarijos gydytojams klausimai. Pastoviai tartasi  su valdybos nariais dėl VMVT pateiktos informacijos dėl pastabų ir pasiūlymų teisės aktų klausimais. Visa informacija apie tai buvo paskelbta LVGA tinklapyje.

 

3. LVGA veikla ir projektai

  Dalyvauta Žemės ūkio ministerijos, VMVT , Žemės ūkio rūmų (Asociacija yra rūmų narė, o V. Bižokas yra Veterinarijos ir maisto saugos komiteto pirmininkas bei Tarptautinių ryšių komiteto narys),   Lietuvos kaimo tinklo, LMA, LSMU Senato, ir kitose veiklose.

LVGA antrus metus iš eilės pasiekė, kad asociacijai, kaip Žemės ūkio rūmų narei būtų išskirta  parama (per NMA) išlaidų tarptautinėse organizacijose (WVA ir FVE) mokesčio mokėjimui ir atstovavimui. Finansuojama iki 95 proc. tinkamų paraiškoje nurodytų išlaidų.

Pasiekta, kad Europos veterinarijos federacija (FVE) sumažino pagrindinį nario mokestį mūsų Asociacijai net 3300,0 eurų (mokestis šiems metams sudarė viso 1.908 eurus, vietoje 5208 eurų), bei Lietuvoje fiksavo 759 aktyvius veterinarijos gydytojus.  Pasaulio  veterinarijos asociacijai (WVA) sumokėtas 693,0 eurų mokestis.

LVGA pasirašė jungtinės veiklos sutartį tarp LSMU, Lietuvos ligoninių asociacijos, Lietuvos slaugytojų vadovų asociacijos bei Lietuvos vaistinių asociacijos apjungiant savo pastangas , darbą, turtą ir žinias, siekiant veikti bendrai, parengiant projekto “Kokybiška praktika-karjeros pagrindas” pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto “Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas” priemonės “Studijų kokybės gerinimas”, remiant veiklą “praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų organizavimo tobulinimą ir įgyvendinimą”.

 3.1. Paramos projektas

„Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai”.

 LVGA atstovai dalyvavo šio projekto keletoje apskritojo stalo diskusijų, kurias organizavo Žemės ūkio ministerija.

Veterinarijos gydytojai galėjo dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Ūkio ir verslo plėtra” veiklos sritis “Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse” įgyvendinimo projekte. Pareiškėjo amžius iki 40 metų. Biudžetas visai programai 23 mln. €.

2015 m. pagal priemonę „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ buvo pateiktos dvi paraiškos.

2016 m. pagal šią priemonę nebuvo pateiktų paraiškų.

2016 m. pagal priemonę „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ buvo  pateiktos trys paraiškos.

 LVGA tinklapyje www.lvga.lt, per aštuonis metus  apsilankė virš 451 000  lankytojų.

2017 metais buvo pakeistas LVGA elektroninio pašto adresas iš lvga@lva.lt  į  lvga@lvga.lt

 4. LVGA ir LVGA sekcijų organizuoti seminarai, konferencijos  bei pasitarimai

   Ataskaitiniais metais LVGA registravo 19 seminarų, tame tarpe 7 seminarai  organizuoti atskirai arba  bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis. Informacija apie visus registruotus ir organizuotus  seminarus buvo patalpinta LVGA tinklapyje.

2017 m. vasario 02 dieną  Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos iniciatyva  Žemės ūkio ministerijoje vyko Asociacijos atstovų (prezidento V. Bižoko, viceprezidento P. Tamašausko ir BPS valdybos pirmininko S. Japerto) susitikimas su Žemės ūkio ministru B. Markausku. 

  Buvo aptarti aktualūs veterinarijos gydytojams klausimai: Dėl VMVT galimos pertvarkos; Dėl veterinarijos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo (veterinarijos gydytojų savivalda bei licencijavimas); Dėl prekybos veterinariniais vaistais; Dėl valstybinių darbų užsakymų, bandų sveikatingumo profilaktikos, gyvulių ženklinimo, apmokėjimo už užsakomųjų mėginių paėmimą supaprastinimo ir paramos projekto privatiems veterinarijos gydytojams.

 Seminarai ,konferencijos ir pasitarimai:

 

     2016 m. spalio 6 d. LSMU VA 80-mečio tarptautinė konferencija  “Vietinių pašarinių žaliavų panaudojimas gyvūnų mitybai:nauda ir apribojimai”.

LSMU VTMKC  spalio mėn. organizavo seminarų ciklą „Medžiagų apykaitos ligos ir jų profilaktika aukšto produktyvumo pieninių galvijų bandose“ ir “Veršiavimosi pagalbos teikimas karvėms ir telyčioms”.

2016 m. spalio 27 d.  tarptautinė konferencija “Iššūkiai sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą”(VMVT, Crown Plaza Vilnius).

LSMU Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinika 2016 metų lapkričio 11 dieną  organizavo praktinį – teorinį seminarą, skirtą Veterinarijos akademijos 80-mečiui„Naujausių diagnostikos, profilaktikos ir gydymo priemonių taikymas periodo po apsiveršiavimo laikotarpiu“.

2016 m. lapkričio 24 d. LVGA Marijampolės skyriaus konferencija “Karvių gyvenime svarbiausia 90 dienų”.

2016 m. gruodžio 16 dieną vyko  praktiniai-teoriniai kvalifikaciniai mokymai, skirti Veterinarijos akademijos 80-čio paminėjimui „Galvijų neužkrečiamos ligos: praeitis, dabartis, ateitis”.

2016 m. gruodžio mėn. LSMU TMKC seminarų ciklas “Medžiagų apykaitos ligos ir jų profilaktika aukšto produktyvumo pieninių galvijų bandose”.

2017 m.  kovo 15 dieną vyko  LVGA Maisto kontrolės sekcijos organizuojamas kvalifikacijos tobulinimo 8 akademinių valandų seminaras  tema „Maistas ir šiuolaikinės sveikatos problemos“.

2017 metų balandžio 05 dieną  LSMU Veterinarijos akademijoje  VMVT ir VFA organizavo seminarą „Sprendžiame antimikrobinio atsparumo problemą”.

2017 m. balandžio 11 d. LVGA atstovai dalyvavo susitikime su Žemės ūkio viceministru D. Remeika.

2017 m. balandžio 28 dieną  LSMU Veterinarijos akademijos aktų salėje  vyko Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos Bendrosios praktikos sekcijos konferencija, dedikuota Pasaulio veterinarijos dienai paminėti.

2017 m. gegužės 09 dieną LSMU Veterinarijos akademijoje vyko  LVGA MKS organizuotas Seminaras  „Maistas ir sveikata“.

2017 m. gegužės 9 d. įvyko LVGA valdybos narių susitikimas su VMVT direktoriumi D. Remeika ir Žemės ūkio viceministru S. Savickiu.

2017 m. gegužės 10 d. Olandų kompanijos “Dopharma Baltic” seminaras  paukščių ligų klausimais veterinarijos gydytojams.

2017 m. gegužės 11d. Kaune UAB „Dimela Lietuva“ organizavo seminarą temomis: „Karvių acidozė”, „Virškinamojo trakto sutrikimai”, „Veršelių viduriavimas”.

2017 m. gegužės 09 d. Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje vyko LVGA valdybos narių ir VMVT naujai paskirto direktoriaus D. Remeikos ir Tarnybos atstovų susitikimas.

2017 m. gegužės 23 d. UAB “Baltic Agro” tarptautinis seminaras “Paršavedžių šėrimo įtaka sveikatingumui ir produkcijos kokybei intensyvios gamybos sąlygomis”.

2017 m. birželio 15 dieną LSMU Veterinarijos akademijoje vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Aktualios galvijų mitybos problemos ir naujausi tyrimo metodai vertinant jų produktyvumą, produkcijos kokybę ir sudėtį bei sveikatingumą“.

2017 m. rugsėjo 20 dieną LSMU Veterinarijos akademijoje vyko tarptautinis mokslo seminaras ” Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms: patirtis, sprendimai ir iššūkiai”.

2017 m. rugsėjo 27 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyko tarptautinis seminaras  „Gyvūnų mitybos ir jų virškinamojo trakto mikroorganizmų sąveika”.

2017 m. rugsėjo mėn. 28-29 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Gyvūnų fiziologijos ir patologijos aktualijos”.

2017 m. spalio 22 d. praktiniai ir teoriniai kursai “Arklių osteopatija ir biomechanikos pagrindai”.

LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas, LSGVGA prezidentas Saulius Laurusevičius ir VFA prezidentas Jurūnas Jablonskas tapo vienais iš  LSMU Alumni asociacijos steigėjų. Reikia pripažinti, jog šios asociacijos veikla kol kas neefektyvi ir nepavyksta pritraukti naujų narių.

 5. LVGA 2017 metų sporto ir kultūros šventė

 

Tauragės rajonas, “Lakštingalų slėnis”, liepos 08-09 dienos.

Nugalėtojai- Utenos apskrities komanda.

Antroji vieta-Kauno, trečioji-Marijampolės apskričių komandoms.

Kitos šventės organizatoriais 2019 metais tapo Kauno apskritis.

 

6. LVGA 2017 metų krepšinio turnyras

 

Viso dalyvavo 4 komandos:

VMVT “Vilnius”, Marijampolės “Suvalkijos veterinarai”, Kauno “Kaunas” ir LSMU VA.

Turnyro nugalėtojais tapo LSMU VA komanda.  Antrąją vietą iškovojo Marijampolės , trečiąją- Kauno, ketvirtąją Vilniaus komandos. Turnyro naudingiausiu žaidėju pripažintas LSMU VA žaidėjas Tautvydas Švedas.

 7. Tarptautiniai ryšiai

 LVGA ir toliau glaudžiai bendradarbiavo su Pasaulio veterinarijos asociacija, Europos veterinarijos federacija (2017 m. birželio 8-10 d.d. dalyvauta FVE generalinėje asamblėjoje Taline), Lenkijos (Bialystoko ir kt. vaivadijų) veterinarijos gydytojų rūmais, Latvijos veterinarijos asociacija. Dalyvauta šių organizacijų renginiuose bei atstovauta LVGA.

2017 m. gegužės mėn. buvo užmegzti ryšiai su Serbijos veterinarijos asociacija. Susitikimas turėjo įvykti Taline, FVE generalinės asamblėjos metu, tačiau Serbijos asociacijos vadovas negalėjo atvykti.

2017 m. gegužės 31 dieną Bialystoke (Lenkija) LVGA  ir VMVT atstovai dalyvavo susitikime, kuriame buvo aptarta Lenkijos veterinarijos gydytojų rūmų veikla ir jų patirties pavyzdžiu   galimybė steigti Lietuvos veterinarijos gydytojų rūmus.

 8. Ateities perspektyvos

   Lietuvos veterinarijos gydytojų rūmų steigimas.

LVGA valdyba (2017 10 06 d. posėdžio nutarimas) siūlo suvažiavimui:

„pritarti dėl naujo juridinio asmens- Lietuvos veterinarijos gydytojų rūmų- steigimo, Asociacijai  tampant Rūmų  juridinių asmenų dalyviu, steigėjais esant trims juridiniams asmenims: LVGA, VFA ir LSGVGA. Bendru Asociacijų sutarimu steigėjais gali būti ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys. Nepavykus visoms trims asociacijoms sutarti, LVGA ir kita sutarusi pusė steigėjais  gali kviesti  ir kitus juridinius bei fizinius asmenis. Suteikti įgaliojimus LVGA prezidentui ir Valdybai atlikti su steigimu susijusius veiksmus: pasirašyti steigimo sutartį, įstatus, rinkti valdymo organus”.

LVGA prezidentas                                               Vidmantas Bižokas

LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2016 10 01-2017 10 01)
LVGA Revizijos komisijos pirmininkas

Henrikas Medveckas

 1. LIKUTIS 2016 m. spalio 01d. 19697, 66 Eur

2. PAJAMOS:

Nario mokestis                                18453,00 Eur

Rengiamų renginių mokestis         4970,00 Eur

Parama 2%                                     0,00 Eur

Už seminarų rengimą                     580,00 Eur

Susigrąžintas nario mokestis         5728,55 Eur

Susigrąžinta už gyvūnų pasus       67,50 Eur

Gautas avansas nario mokesčiui   3247,00 Eur

VISO  PAJAMŲ:                          33046,46 Eur

 

3. IŠLAIDOS:

Sumokėta  nario mokesčio           7197,00 Eur

Komandiruotės                             1283,08 Eur

Darbo užmokestis                         6806,30 Eur

Soc. draudimas                              2108,59 Eur

Ryšių išlaidos      258,05 Eur

Automobilio   išlaikymas                2408,31 Eur

Ūkinės ir kt. prekės, popierius      3040,07 Eur

Konferencijų ir renginių išlaidos  8767,33 Eur

VISO IŠLAIDŲ :                          31868,73 Eur

4. LIKUTIS 2017m. spalio 01 d.            20875,39 Eur

 

LVGA Revizijos komisijos pirmininkas        Henrikas  Medveckas

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.