Kai kurie privačios veterinarijos statistiniai duomenys 2014 metais

DĖL PRIVAČIOS VETERINARIJOS SITUACIJOS LIETUVOJE 2014 METAIS

     Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos iniciatyva buvo surinkta ir susisteminta informacija apie privačių veterinarijos gydytojų veiklą 2014 metais. Šio statistinio tyrimo duomenimis 2014 metais Lietuvoje privačioje veterinarijos veikloje (stambių ir smulkių gyvūnų praktika bei darbas veterinarijos vaistinėse) registruoti 1211 veterinarijos gydytojai ir 259 veterinarijos felčeriai.

2014 metais privačią veterinarijos veiklą vykdė 629 bendrosios praktikos veterinarijos gydytojai, iš kurių 498 (79,2 proc.) buvo sudarę su VMVT sutartis dėl profilaktinių priešepizootinių darbų, 456 (72,5 proc.) veterinarijos gydytojai dalyvavo galvijų bandų sveikatinimo programoje (VIVS) (aptarnaujamų bandų skaičius vnt. VIVS sistemoje – 67140). 116 veterinarijos gydytojų (18,4 proc.) vertėsi papildoma veikla – žemės ūkio gyvulių patelių sėklinimu. Dalis bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų yra įsteigę individualias įmones, kur stebima jų mažėjimo tendencija dėl nepalankios gyvulininkystės situacijos Lietuvoje. Tą sąlygoja pieno ūkių skaičiaus mažėjimas ir stambėjimas, profilaktinių priešepizootinių darbų mažėjimas, afrikinio kiaulių maro plitimas, ko  pasekoje mažėja kiaulių skaičius. nors. Dėl sumažėjusių laikomų gyvulių bandų yra rajono savivaldybių, kuriose dirba tik po keletą bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų, pavyzdžiui: Trakų, Kazlų Rūdos, Širvintų, Druskininkų, Rietavo, Mažeikių, Akmenės. Yra ir pavienės iniciatyvos kurti kooperatyvus.

Tenka pastebėti, kad nemaža bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų dalis, dirbanti  daugiausiai stambiuose galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės įmonėse yra samdomi darbuotojai ir turi veterinarinės praktikos ar veterinarijos farmacijos licenciją, tačiau neturi savo įmonės veiklos. Apie 86,6 proc. bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų pagrindinę veiklą yra susiję  su  veterinarija galvijininkystėje ar bendra veterinarine praktika. Dalies bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų (apie 13,4 proc.) pagrindinę veterinarinę veiklą vykdo specializuotai  (su arkliais dirba apie 5 veterinarijos gydytojus, kailiniais žvėreliais apie 4, zoologijos sodų gyvūnais apie 5, naminiais paukščiais apie 40,   kiaulėmis apie 30 veterinarijos gydytojų).

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos (LVGA) 2014 metų duomenimis LVGA Bendrosios praktikos sekcijai priklausė 463 nariai (73,6 proc.visų privačių bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų).

Smulkiųjų gyvūnų gydyklų registruota iš viso 230, iš kurių didžiausia konkurencija – net 79 (34,3 proc., 122 veterinarijos gydytojų) Kauno mieste ir rajone, 40 (17,4 proc., 112 veterinarijos gydytojų) Vilniaus mieste ir rajone, 22 (9,6 proc., 35 veterinarijos gydytojai) – Klaipėdos mieste ir rajone, kuriuose kartu sudėjus veiklą vykdė  141 veterinarijos gydykla (61,3 proc.). Iš viso smulkiųjų gyvūnų veterinarinėje praktikoje dirbo 386 veterinarijos gydytojai. Vilniuje vidutiniškai vienoje smulkiųjų gyvūnų veterinarijos klinikoje dirbo 2,8 veterinarijos gydytojo, tuo tarpu Kaune – 1,54, Klaipėdoje – 1,59. Bendras vidurkis Lietuvoje 1,67. Dar yra rajonų savivaldybių, kuriose nėra įsisteigusios nei vienos smulkiųjų gyvūnų gydyklos: Lazdijų, Kalvarijos, Molėtų, Pakruojo, Utenos, Akmenės, Kelmės, Rietavo.

Lietuvos smulkiųjų gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos duomenimis 2014 m. šios asociacijos nariais buvo 209 veterinarijos gydytojai (54,1 proc.)

Lietuvoje 2014 metais veiklą vykdė 233 veterinarijos vaistinės, iš jų daugiausiai Kaune – 32 (13,7 proc., dirbo 50 veterinarijos gydytojų), Klaipėdoje – 13, Vilniuje – 12, Šiauliuose – 10. Iš viso veterinarijos vaistinėse dirbo 196 veterinarijos gydytojai (vienai vaistinei vidutiniškai teko 0,84 veterinarijos gydytojo), 123 veterinarijos felčeriai (0,53 veterinarijos felčerio).

 Veterinarijos felčeriai. Statistinio tyrimo duomenimis Lietuvoje dirbo 259 veterinarijos felčeriai  , iš kurių didelė dalis – 67 (25,9 proc.), Vilniuje (tai galima paaiškinti tuo, kad Vilniaus kolegijos Agrotechnologijų fakultete yra ruošiami veterinarijos felčeriai, kurių nemaža dalis iš Vilniaus krašto ir pabaigus studijas įsidarbina sostinėje smulkiųjų gyvūnų klinikose). Su produkcijos gyvūnais dirbo 79 veterinarijos felčeriai (30,5 proc.), veterinarijos vaistinėse – 123 (47,5 proc.), su smulkiais gyvūnais – 57 (22 proc.). Veterinarijos felčerių dirbančių gyvulininkystėje skaičius galėtų būti didesnis, nes nemaža dalis jų įdarbinti kitose pareigose.

Bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų amžius. Statistinio tyrimo duomenimis bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų amžius iki 40 metų – 113 (18,6 proc.), 41-55 metų – 288 (47,5 proc.), 56-70 metų – 178 (29,3 proc.), virš 70 metų – 28 (4,6 proc.). Trečdalis bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų (33,9 proc.) yra vyresni nei 55 metai, o kai kuriose  savivaldybėse jau rimtai reikėtų susirūpinti dėl pamainos, nes daugiau kaip 50 proc. vyresnių nei 55 metai amžiaus bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų dirba Kretingos (77 proc.), Kauno (68 proc.), Šalčininkų, Vilkaviškio, Kupiškio, Panevėžio, Klaipėdos, Plungės, Skuodo, Tauragės rajonuose.

Bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų veikla. Lietuvoje 2014 m. tyrimo duomenimis, karvėms atlikta 70 cezario pjūvio operacijų (daugiausiai Panevėžio, Kazlų Rūdos, Šakių, Anykščių, Raseinių, tuo tarpu, net 72,5 proc. rajonų savivaldybių neatlikta nei vienos cezario pjūvio operacijos), 247 šliužo dislokacijos operacinis gydymas (daugiausiai Radviliškio, Šakių, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Pakruojo, Skuodo, Jurbarko, Telšių, tuo tarpu, net 64,7 proc. rajonų savivaldybių neatlikta nei vieno šliužo dislokacijos operacinio gydymo). Veterinarijos gydytojai nurodo, kad dėl šių operacijų neatlikimo buvo netekta arba išbrokuota 117 karvių. Suteiktos pagalbos dėl patologinio atsivedimo žemės ūkio patelėms atvejų skaičius – 5986 atvejai.

1 lentelė. Žemės ūkio gyvūnų skaičius Lietuvoje 2014 metais

 (atlikto statistinio tyrimo duomenimis)

Gyvūnų rūšis

Skaičius vnt.

Galvijai

691118

Arkliai

17190

Smulkūs atrajotojai

135532

Kiaulės

663222

Naminiai paukščiai

9980573

Bičių šeimos

151927

Audinės, triušiai

1560268

Elniai, danieliai, kiti laukiniai gyvūnai aptvaruose

10854

 

Vidutiniškai statistiniam vienam (n=~545) veterinarijos gydytojui, dirbančiam galvijininkystės srityje, tenka 1268 galvijai ir 249 smulkūs atrajotojai (avys, ožkos).

 

2 lentelė. Bendras vakcinuotų gyvūnų augintinių skaičius 2014 metais

Gyvūnų rūšis

Skaičius vnt.

Šunys

135267

Katės

32842

Šeškai

781

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.