LVGA narių 2015 metais sąrašas

LIETUVOS VETERINARIJOS  GYDYTOJŲ ASOCIACIJA

 

 

LVGA nariai 2015 metais

 

 

 

 

Alytaus apskritis

1. Alytaus rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Bronislovas Šimkus

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Valdemaras Cincilevičius VMVT
Romas Černius VMVT
Virginijus Izokaitis BP
Juozas Jakubavičius MK
Danius Kanauka BP
Laima Rinkevičienė (Neveckienė) VMVT
Alius Praleika BP
Vytautas Stagniūnas VF
Juozas Šukevičius VMVT
Aurimas Truncė MK
Solveiga Truncienė MK
Jonas Vaikšnoras VMVT
Algirdas Vrubliauskas VMVT
Evaldas Zubrus VMVT
Dalia Jakubynienė MKS, VMVT
Agnė Bakanavičienė MKS, VMVT

 

 

 

 

2. Druskininkų rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Vaida Hellin Cuesta

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Vaida Hellin Cuesta VMVT, MKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Varėnos rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Mindaugas Šimkonis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Romas Gaidys BP
2. Juozas Miliauskas BP
3. Rimas Račkauskas BP
4. Vytautas Petras Sušinskas BP
5. Mindaugas Šimkonis BP
6. Jonas Butkevičius BP

 

 

 

4. Lazdijų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Rolandas Muliuolis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Auridas Marcinkus VMVT
2. Valdas Matiukas VMVT
3. Rolandas Muliuolis VMVT
4. Virgilijus Kareiva BP
5. Justinas Džiaukštas MK

 

 

Kauno apskritis

1. Kauno  skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Valdas Griešius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Saulius Čiuras BP
Jonas Gintautas BP
Valdas Griešius BP
Juozas Radvilas BP
Saulius Savickis BP
Eugenijus Ulachovičius BP
Romualdas Žadeika BP
Alvydas Dapkevičius BP
Ričardas Vitkus BP
Rimantas Garalevičius BP
Albina Aniulienė LSMU VA
Vidmantas Bižokas BP
Gražina Januškevičienė MK
Alius Pockevičius BP
Albertas Jankauskas BP
Sigitas Japertas BP
Arvydas Dagilis BP
Gintautas Kubilius BP
Alvydas Vėlavičius BP
Vytautas Januškevičius MKS
Giedrė Januškevičienė MKS
Jurgita Dailidavičienė MKS
Erika Mozūrienė MKS
Sigita Ramonaitė MKS
Jurgita Aksomaitienė MKS
Julius Fiodorovičius BP
Jūratė Dorelienė BP

 

 

 

 

2. Jonavos skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Ovidijus Baltramėnas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Ingrida Aleknienė LSGVGA
2. Ovidijus Baltramėnas LSGVGA
3. Pranas Dailidė BP
4. Romas Klevinskas BP
5. Audronis Šatkauskas BP
6. Diana Šutovienė VMVT
7. Teofilius Šilakauskas BP
8. Virginija Černiauskienė BP

 

 

 

 

3. Kaišiadorių rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Stasys Pakalniškis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Laimutė Danauskienė VMVT
2. Jurgis Klimas BP
3. Marijonas Kriaučiūnas VMVT
4. Saugirdas Liubševičius BP
5. Juozas Mikalauskas BP
6. Jonas Mikalauskas BP
7. Stasys Pakalniškis BP

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kėdainių rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Raimundas Šeškauskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Jonas Čičkauskas BP
Alfonsas Genys VMVT
Irvinas Kvilys BP
Juozas Kanapinskas BP
Edvardas Pavydis BP
Raimundas Šeškauskas BP
Algirdas Eimontas BP
Dalius Brazinskas BP

 

 

 

5. Prienų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Linas Putrius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Darius Buliauskas BP
2. Vaidas Kupstas BP
3. Linas Putrius BP
4. Gediminas Banys VMVT
5. Greta Cikanavičiūtė BP

 

 

 

6. Raseinių skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Janina Matikovienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija

1.

Albertas Banys BP

2.

Ričardas Bartkus BP

3.

Ovidijus Butkus BP

4.

Ričardas Dirmauskas BP

5.

Simona Drazdovaitė BP

6.

Vytenis Galubauskas BP

7.

Raimondas Gudavičius BP

8.

Ina Juodelienė BP

9.

Lina Jurevičienė BP

10.

Kęstutis Klikna BP

11.

Rita Kumpikevičienė BP

12.

Virgilijus Kuzeris BP

13.

Remigijus Lapinskas BP

14.

Algimantas Macaitis BP

15.

Janina Matikovienė BP, LSGVGA, VF

16.

Henrikas Medveckas BP, VMVT

17.

Kęstutis Pikelis BP

18.

Pranciškus Pocius BP

19.

Juozas Rokaitis BP

20.

Vilius Norvainis BP

21.

Dalia Tautkienė BP

22.

Vytautas Urbonas BP

23.

Jonas Vazgys BP

24.

Deimantė Vaitauskaitė BP

25.

Gediminas Vasauskas BP

26.

Vilija Bagdonienė BP

27.

Milda Mikalauskienė BP

 

 

 

7. Kauno  miesto  skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Gytis Prokopavičius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Ričardas Kliučinskas VMVT
Rimvydas Kutniauskas VMVT
Gytis Prokopavičius VMVT, MKS
Petras Tarvydas VMVT, MKS
Linijus Valiuška VMVT

 

 

 

 

Klaipėdos apskritis

1. Klaipėdos apskrities skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Virginija Grigalauskienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Antanas Bauža VMVT
Virginija Grigalauskienė VMVT
Virgilijus Valantinas MK
Aivaras Užpelkis BP
Ugnė Kondrotienė BP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Klaipėdos rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Dainius Vilkas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Rima Ložienė BP
Stasys Rastenis BP
Dainius Vilkas BP

 

 

 

3. Kretingos rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Benedikta Vasiliauskienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Romualdas Baskas BP
Eugenijus Grikšas BP
Vaclovas Ivanauskas BP
Sigita Kniškienė BP
Juozas Rimkus BP
Vytautas Vaičiulis BP
Arūnas Vasiliauskas BP
Benedikta Vasiliauskienė BP
Vladas-Vytautas Videika BP
Normantas Žeimys VMVT
Leonas Jazbutis BP
Yaroslav Tkhir BP

4. Skuodo rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Petras Tamašauskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija

1.

Zina Barauskienė BP

2.

Sigitas Baužys BP

3.

Kazys Čepauskas BP

4.

Algirdas Čiuteikis BP

5.

Vidmantas Dargis BP

6.

Kęstutis Daukintis BP

7.

Adomas Ereminas BP

8.

Gintaras Jablonskis BP

9.

Albertas Juozulynas BP

10.

Gintautas Kelertas BP

11.

Valerijonas Kusas BP

12.

Jonas Mieldažys BP

13.

Mindaugas Kašinskas  VMVT

14.

Vytautas Skersis BP

15.

Ramutis Šakalys BP

16.

Petras Tamašauskas BP

17.

Nijolė Tamašauskienė VMVT

18.

Vytautas Vasiliauskas BP

19.

Algimantas Želvys VMVT

20.

Airidas Šimkus BP

21.

Rimantas Dirkstys VMVT

 

 

 

5. Šilutės rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Arūnas Kurlianskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Gintaras Banys BP
Povilas Barzdys BP
Albertas Čerkus BP
Vidmantas Gečas BP
Steponas Juknius BP
Arūnas Kurlianskas BP
Rasa Šarkienė BP
Gintaras Šarka BP
Jonas Valutis BP
Sigitas Žakšauskas BP
Algimantas Žilinskas BP
Vytautas Mockus BP

 

 

 

6. Palangos miesto  skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Valdis Flaksas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Arūnas Elijošius VMVT
Valdis Flaksas VMVT
Darius Misevičius VMVT
Vidmantas Kadiša BP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės apskritis

1. Marijampolės rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Girmantas Gumauskas (tel. 8-689-52353)

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Kristina Bekampytė BP
Vitas Berteška BP
Saulius Tarasevičius BP
Gediminas Vievesius BP
Vytas Gudaitis BP
Girmantas Gumauskas BP
Zenonas Komičius BP
Kęstutis Laurinavičius BP
Loreta Mašalaitienė BP
Petras Mykolaitis BP
Arūnas Montvila BP
Lina Mozūrienė BP
Remigijus Navickas VMVT
Virginija Sincevičienė BP
Alfonsas Stagniūnas BP
Kastytis Stankus BP, VMVT
Juozas Svygrys BP
Arūnas Tamkevičius BP
Jolanta Vaičiūnienė BP
Arūnas Vaičiūnas BP
Eduardas Žukauskas BP
Nerimantas Kerza BP

23.

Gintautas Paškauskas BP

24.

Alfredas Bieliūnas BP

25.

Algirdas Liutkevičius BP

26.

Robertas Bikas BP

27.

Vaida Gudynaitė Jurčiukonienė  

BP

28.

Jonas Sudeikis BP

     

29.

Vytautas Narušis BP

30.

Eugenija Vičaitė BP

31.

Inga Medelytė BP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Šakių rajono skyriaus nariai

 

                                               Skyriaus pirmininkas – Jonas Bernotas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vitalius Balickas MK
Jonas Bernotas BP
Kęstutis Domeika BP, VF
Žilvinas Grigė BP
Egidijus Chmylnikovas BP
Odeta Juškaitė BP
Alfonsas Kasiliauskas BP
Dainius Lukšas BP
Vilija Mažeikienė BP
Virginijus Mockus BP
Ričardas Molotokas BP, VF
Kęstutis Nutautas BP
Egidijus Remeika BP
Algimantas Sabas BP
Algimantas Samajauskas BP
Gintautas Šeškas BP
Aldona Šeškienė BP
Rimantas Žemaitaitis BP,  VF
Dalė Žemaitienė BP
Juozas Žemaitis BP
Eduardas Dragūnaitis BP, MKS
Jurgita Krištolaitienė MKS

 

 

 

 

3. Vilkaviškio rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Lina Pangonytė/Vasiliauskienė (Darius Žiemelis)

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vaidas Brazys BP
Arvydas Dukevičius BP
Gintautas Dumčius BP
Gediminas Gvazdaitis VMVT
Leonardas Gvazdaitis VMVT
Rimantas Janavičius BP
Aivaras Kmieliauskas BP
Remigijus Mikulevičius BP
Lina Pangonytė-Vasiliauskienė VMVT
Viktoras Surplys BP
Arvydas Šlivinskas BP
Linas Vainauskas BP
Vidas Vaitūnaitis BP
Arvydas Valinskas BP
Gintautas Vosylius BP
Artūras Zajankauskas BP
Darius Žiemelis VMVT
Irma Eidukevičienė BP
Inga Žakaitė BP
Virginijus Isoda BP
Valentinas Kružinauskas BP
Ramunė  Jakubauskienė VMVT

 

 

 

Panevėžio apskritis

1. Panevėžio skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Zenonas Burokas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vytautas Bukelis BP
Zenonas Burokas BP
Jonas Čepaitis BP
Bronislovas Česonis BP
Algirdas Jonėnas BP
Petras Juška BP
Julius Kiuras BP
Valdemaras Kontautas VMVT
Algimantas Lūža BP
Ričardas Maldūnas BP
Kastytis Maršantas BP
Tadas Naulickas BP
Beata Pelenienė BP
Rimgaudas Pocius BP
Jonas Steponavičius BP
Vytautas Striška BP
Laimutis Šarkanas BP
Stanislovas Užkuraitis BP
Žydrūnas Vaišvila VMVT
Petras Šileika BP
Kęstutis Liubomirskas BP
Ferdinandas Petkevičius BP
Algridas Pranckūnas BP
Vigantas Urbonavičius BP
Ignas Šilinskas BP
Sergej Chusainov BP

 

 

 

 

 

2. Biržų rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Ina Kutkuvienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vytautas Baltrušaitis BP
Faustas Brazdžiūnas BP
Vitalija Drevinskienė VMVT
Vitalija Kopūstienė BP
Ina Kutkuvienė VMVT
Vygantas Macys BP
Petras Marcikonis BP
Voldemaras Mežanskas BP
Vaidotas Pakaušis BP
Algirdas Ratkevičius BP
Rimantas Ratkevičius BP
Adolfas Rinkūnas VMVT
Audronė Rinkūnienė BP, VF
Virginijus Šoblinskas BP
Šarūnė Šulnė BP, VF
Mindaugas Šulnis BP, VF
Ramūnas Švėgžda BP
Gita Vaitaitienė BP
Arūnas Vaitiekūnas BP
Vaida Vološina VMVT
Vaclovas Briedis BP
Aurelija Skavronskaitė BP
Justas Stiklius BP

 

 

 

 

3. Kupiškio rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Virgilijus Balčiūnas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vigilijus Balčiūnas BP
Kęstutis Jagminas BP
Albertas Kalvelis BP
Ričardas Kriovė BP
Gaudentas Kuncė BP
Rita Pasmokienė BP
Romutė Papuškienė BP
Algirdas Tarailis BP
Banga Žalnieriūnienė BP

 

 

 

4. Pasvalio rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkė – Aurelija Stulgienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Virginijus Brazauskas BP
Vygaudas Bružas VMVT
Rimantas Dinsmonas BP
Ričardas Gaidukas VF
Pavelas Isajevas BP
Arūnas Mileika BP
Antanas Navikauskas BP
Zenonas Ragažinskas BP
Rimantas Rupšys BP
Ričardas Strumskys BP
Aurelija Stulgienė MK
Rima Stulgienė BP
Gintaras Sviderskis BP
Sigitas Valainis VMVT
Vilis Žygas BP
Gytis Nainys BP
Aurimas Bružas BP
Inga Steponaitytė BP

 

 

 

 

5. Rokiškio rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Petras Šeškas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Nidijus Aukštikalnis BP
Romualdas Bartkus BP
Alvydas Bekintis BP
Nida Čeponienė BP
Renatas Grigaliūnas BP
Rita Grigaliūnienė BP
Edita Jočienė BP
Artūras Mačieža BP
Vidmantas Maželis BP
Vidas Puidokas VMVT
Antanas Redeckas VMVT
Petras Šeškas BP
Gerardas Šimanauskas BP
Inga Širvinskaitė MK
Saulius Varnas MK
Dalia Varnienė MK
Kazys Vilys BP
Jonas Vilutis BP
Osvaldas Zabarskas MK
Eugenijus Žinka MK

 

 

 

Šiaulių apskritis

1. Šiaulių rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Rimas Ribinskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Snaiguolė Mažeikienė BP
Audronė Mikalauskienė MK
Vidmantas Nareckas BP
Saulius Putrimas MK
Kęstutis Šeškauskas VFA
Valdemaras Samuilis BP
Modestas Kybartas VFA
Vidmantas Petreikis VFA
Arūnas Teišerskis VMVT

 

 

 

2. Akmenės rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Stanislava Znutienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vytautas Minikevičius BP
Pranas Sebeckis BP
Vaclovas Paulauskas BP

 

 

 

3. Joniškio rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Renata Dūdienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Renata Dūdienė BP
Zina Parfionova BP
Irena Rudienė BP
Alvydas Šimkus BP
Petras Vainonis BP
Arūnas Dakanis BP

 

 

 

 

 

4.Kelmės rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Arūnas Vileikis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Zigmas Bagočius BP
Ramūnas Baliutavičius BP
Vytautas Čepkauskas BP
Petras Dobeikis BP
Antanas Kvietkus BP
Kęstutis Levickis BP
Vytautas Leščiauskas BP
Romualdas Jakavičius BP
Gvidas Jautakis BP
Robertas Pilkis BP
Arvydas Skirmantas BP
Virginijus Šėvelis BP
13. Jonas Laugalis BP
14. Mindaugas Levickis BP
15. Vytautas Šileika VMVT
16. Algirdas Vencius BP
17. Arūnas Vileikis BP
18. Romas Ridikas BP

 

 

 

 

5. Pakruojo rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Valdas Povilionis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Romas Baltėnas BP
Ramutė Galčiuvienė VMVT, MKS
Valerijus Dolgovas BP
Vidmantas Jonaitis BP
Alekas Misevičius BP
Rolandas Niekis BP
Valdas Povilionis BP
Daiva Šakenienė MK
Kęstutis Valentinavičius BP
Antanas Survilas VF
Algirdas Deržinauskas BP
Valentina Svečiulienė VMVT
Vidmantas Vaitiekūnas BP

 

 

 

 

 

6. Radviliškio rajono  skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Rimantas Kairys (8 687 86775)

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Petras Folkmanas BP
Vilija Vlasiuk BP
Jonas Jasaitis BP
Virginija Žvirėlienė BP
Rimantas Kairys BP
Rimantas Karolis BP
Kęstutis Mameniškis VMVT
Jonas Mikšys BP
Romas Miselis BP
Virginijus Račkauskas BP
Valdas Petrauskas BP
Algirdas Šarauskas BP
Alvidas Trilikauskas BP
Edmundas Svetikas BP
Rimantas Vrotniakas BP
Romualdas Žukauskas VMVT
Audronis Jegnoras BP
Diana Jankaityte BP
Vygintas Gineika BP
Birutė Šliogerytė BP
Vilius Adomaitis BP
Gintautas Ambrazas BP

 

 

 

Tauragės apskritis

1. Tauragės rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Rimas Irtmonas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Tomas Bartušis BP
Remigijus Chomičius BP
Antanas Gaižauskas BP
Romas Gudelis VMVT
Rimas Irtmonas BP
Algimantas Kaminskas BP
Regina Rutkauskienė BP, MK
Asta Ševelienė BP
Vaclovas Ševelis BP
Vaclovas Martinkus BP
Jonas Gavėnia BP

 

 

 

2. Pagėgių poskyrio  nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Pranas Macijauskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Pranas Macijauskas BP
Jūratė Kazlauskienė VMVT, MKS

 

 

 

3. Jurbarko rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Jonas Mažeika

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Jonas Bardauskas BP
Audrius Bastys BP
Inga Lukošienė BP
Naglis Mačėnas BP
Reda Mačėnienė VF
Jonas Mažeika BP
Kęstutis Palaitis BP
Algirdas Pocius VMVT
Algirdas Venckus BP
Sigita Bastienė BP

 

 

 

4. Šilalės rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Arūnas Jakštas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vladas Gestautas BP
Skaistė Grikšaitė BP
Arūnas Jakštas BP
Romualdas Kučinskas BP
Gintas Navardauskas BP , VF
Vytautas Pakolka VF
Jonas Šimkus BP
Birutė Vaičiulienė MK
Sigitas Vaičiulis VF
Albinas Venckus BP
Albinas Zaranka BP
Vydas Stasytis BP
Antanas Bliūdžius BP
Egidijus Jakštas BP
Bronius Grabauskas BP

 

Telšių apskritis

1. Telšių rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Aurelijus Laurinavičius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Edvardas Liutkus BP
Viktoras Stonkus BP
Jonas Vaškys BP
Birutė Genutienė MKS,VMVT
Regina Sabaliauskaitė MKS, VMVT
Zigmas Nevardauskas VMVT
Laimonas Bagdonas VMVT
Ferdinandas Kungys VMVT
Giedrius Jankauskas VMVT
Aldona Vaškienė VMVT
Nijolė Girtienė VMVT
Dalius Mikalčius BP
Antanas Abromavičius BP
Virginijus Rimkus BP
Antanas Stankus BP
Jonas Kumža BP
Alvydas Budrys BP
Aurelijus Laurinavičius BP
Zita Sabaliauskaitė MKS

 

 

 

2. Rietavo poskyrio nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Vytautas Blažaitis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija

 

 

 

3.Mažeikių rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Vidmantas Krakys vidvet@gmail.com

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija

1.

Arūnas Bruklys BP

2.

Stasys Rudnickas BP

3.

Romualda Jakštienė BP

4.

Valdas Mačiulis BP

5.

Vaclovas Laureckas BP

6.

Vidmantas Krakys BP

7.

Vytautas Šukys BP

8.

Zigmantas Stumbra VMVT

9.

Danutė Dirkstienė VMVT

10.

Jolanta Niciuvienė VMVT

 

 

 

4. Plungės rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Juozas Labeikis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Romas Martišauskas BP
Juozas Labeikis BP
Virginijus Gailius VMVT

 

 

 

 

Utenos apskritis

1. Utenos rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Audrius Kimontas (8 685 56880)

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Almantas Andrijauskas BP
Justina Andrijauskienė BP
Aldona Buikienė VMVT
Vytautas Vanagas VMVT
Jonas Dringelis BP
Audrius Kimontas BP
Remigijus Kukarėnas MKS
Regimantas Kisielius VMVT, MKS
Jurgita Stankevičienė BP
Alvydas Stukas VMVT
Ričardas Tamulis BP
Linas Tiškus VMVT
Antanas Vaškelis BP
Audronius Tubys VMVT
Alvydas Danauskas VMVT
Audinga Šatkuvienė VMVT
Dalia Steponienėnė VMVT
Žana Remeikienė VMVT
Tomas Cicėnas BP
Dovilė Grėbliūnienė VMVT
Gintarė Tamašauskienė VMVT

 

2. Anykščių rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Audronė Zdanevičienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Žilvinas Augustinavičius BP
Alfredas Bankauskas BP
Mindaugas Jankauskas BP
Gintaras Kazokas BP
Alvydas Kunickas BP
Gintaras Leščinskas BP
Vytautas Markilevičius VMVT
Birutė Savina BP
Romas Senvaitis BP
Vilma Šiaučiūnienė VMVT
Milda Špokevičienė BP
Ričardas Šidiškis BP
Audronė Zdanevičienė VMVT, MKS
Antanas Žeimys BP
Dainius Žiogelis VMVT
Rasa Šidiškienė BP
Lina Skredėnaitė BP
Kristina Augienė BP
Artūras Abromaitis BP

 

 

 

 

3. Ignalinos rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Edmundas Sketerskis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Jonas Paukštė BP
Edmundas Sketerskis BP
Vaclavas Šukštulis BP, VF
Remigijus Taluntis BP
Laimutis Ragaišis BP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Molėtų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas –  Kęstutis Kontrimavičius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Kęstutis Kontrimavičius BP
Vytautas Macijauskas BP
Mykolas Vaineikis BP
Virginijus Vinslovas BP
Vaida Petniūnienė VMVT
Diana Kaselienė VMVT
Aldona Stukienė VMVT
Nijolė Paulauskienė VMVT

 

 

5. Visagino miesto skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Birutė Gabrilienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Birutė Gabrilienė VMVT

 

 

 

5. Zarasų rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Danutė Narutienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vida Brukštienė BP
Juozas Filipavičius BP
Darius Kazulėnas VMVT
Danutė Narutienė MK
Andrius Sukackas LSGVGA
Artūras Vaitkevičius BP
Arvydas Zarakauskas BP
Auksė Kryžiokienė VMVT
Loreta Alechnavičienė BP

 

 

 

Vilniaus apskritis

1. Vilniaus rajono ir Vilniaus VMVT skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Saulius Surginevičius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Kęstutis Bingelis MK
Gintautas Čereška MK
Algis Dranseika VMVT
Virginijus Jauga VMVT
Deividas Kliučinskas MK
Raimondas Matutis BP
Egidijus Mecelis VMVT
Vidmantas Paulauskas VMVT
Mantas Staškevičius MK
Remigijus Pumputis MK
Saulius Surginevičius MK
Jonas Milius VMVT
Alfredas Puodžiūnas VMVT
Vitalijus Pagarielovas BP
Skirmantas Miškinis VMVT
Elena Kiškienė VMVT
Virginija Šaulienė BP
Irina Savickaja BP
Gžegožas Savickis BP
Vaida Barkovskienė VMVT
Stanislavas Gorbikovas BP
Stanislav Kel BP
Akvilė Ščerbavičienė MK
Robertas Išaras MK
Rūta Bubulienė VMVT, MKS

 

 

 

2. Šalčininkų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Stanislav Mokrickij

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija

1.

Anton Dudko BP

2.

Janina Dulko BP

3.

Nadežda Koščic BP

4.

Stanislav Mokrickij BP

6.

Gerardas Stonkus VMVT

7.

Vladimir Ščerbak BP

8.

Stefan Tomaševskij BP

9.

Jolanta Vanagevič BP

10.

Kęstutis Radziulis BP

 

 

 

3. Širvintų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Rūta Glumbakienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Marijonas Apanavičius BP
Sigitas Gataveckas BP
Rūta Glumbakienė BP
Vytautas Kalesnikas BP
Artūras Krapas BP
Vidmantas Petryla BP
Stasys Staniulis BP
Kazys Stankevičius BP
Liusė Bagdonavičienė BP
Leonardas Šmaukšta VMVT
Birutė Maryte Bernotienė VMVT
Audronė Buožytė VMVT
Stasė Saidienė VMVT

 

 

4. Švenčionių rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Algirdas Breidokas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Gediminas Adomavičius VMVT
Algirdas Breidokas BP
Gintas Dalgeda BP
Kazimir Lukovskij BP
Antanas Petkūnas BP
Asta Vigelienė BP
Gediminas Virbalis BP
Taisa Zubkova BP

 

 

 

5. Trakų rajono  skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Romualdas Račas

Eil

Nr

Vardas Pavardė Sekcija

 

 

 

6. Elektrėnų   skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Albertas Amšiejus

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Januš Abucevič BP
Albertas Amšiejus VMVT
Rimantas Burba BP
Virgilijus Jončas BP
Birutė Vankevičienė BP
Rasa Vaitukaitytė MKS

 

 

 

7. Ukmergės rajono  skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Danutė Užkurėlytė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Ričardas Gleiznys VMVT
Rimantas Jurevičius BP
Algimantas Kalesnykas VMVT
Eugenijus Kuodelis BP
Saulius Ražanas BP
Visvaldas Širmenis BP
Eugenijus Tumavičius BP
Danutė Užkurėlytė MK, BP
Renata Gruodytė BP
Romas Avižienis BP
Kazimieras Trota BP

 

 

 

 

8. NMVRVI  skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Gediminas Pridotkas

Eil

Nr

Vardas Pavardė Sekcija
Jūratė Buitkuvienė VMVT
Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė VMVT
Viktoras Maskaliovas VMVT
Vytautas Pamakštys VMVT
Gediminas Pridotkas VMVT
Asta Pereckienė NMVRVI

 

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.