LVGA valdybos posėdis

LVGA 2015 01 15 dienos valdybos posėdžio protokolas Nr.1.

Pirmininkas:  Vidmantas Bižokas

Sekretorė :  Gražina Januškevičienė

Dalyvauja:

Valdybos nariai: Petras Tamašauskas, Algimantas Lūža, Saulius Laurusevičius, Gražina Januškevičienė, Vidmantas Bižokas, Jurūnas Jablonskas, Kęstutis Patašius

Svečiai:  Lina Skinkė, UAB „Magnum veterinarija“ biznio vystymo skyriaus vadovė

Dienotvarkė:

 1.   Dėl  LVGA  44-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo.

2.  Dėl LVGA sekcijų ataskaitinių-rinkiminių konferencijų ir LVGA renginių 2015 metais.

3. Kiti klausimai.

1.      Dėl  LVGA 44-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo.

LVGA prezidentas V. Bižokas valdybos nariams pristatė LVGA įstatų punktus, kuriuose yra numatytos ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo organizavimo nuostatos. Buvo aptartos suvažiavimo data, vieta,  eiga, atstovavimo normos (kvotos). Vyko diskusijos, pasiūlymai, aptarimas. Posėdžio svečias p. L. Skinkė kalbėjo apie įmonės galimybę tapti suvažiavimo pagrindiniais rėmėjais.

       Nutarta:

1. LVGA 44-ąjį ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą organizuoti ir pravesti 2015 metų spalio 09 dieną (penktadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje salėje. Priešsalyje vykdyti Farmacinių įmonių ir kitų organizacijų parodą.

2. Suvažiavimo darbotvarkėje numatyti LVGA prezidento, Revizijos ir Etikos komisijų pirmininkų metines ataskaitas, vykdyti LVGA prezidento ir viceprezidento rinkimus, tvirtinti LVGA valdybą, išrinkti Revizijos ir Etikos komisijas.

3. Nustatyti delegatų atstovavimo suvažiavime normas (kvotas): vienas suvažiavimo delegatas nuo penkių  LVGA narių (kvotos pagal pirmines organizacijas pridedamos prie protokolo, priedas Nr. 1).

4.  Kandidatūras į LVGA prezidentus Asociacijos sekretoriatui kelia ir teikia LVGA sekcijų valdybos ir pirminės organizacijos, pridedant  pretendentų raštiškus sutikimus dalyvauti rinkimuose  iki 2015 metų liepos mėn. 01 dienos.

5.  Po suvažiavimo sekcijose vykdyti kvalifikacijos kėlimo kursus, išduodant pažymėjimus.

 

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

2.       Dėl LVGA sekcijų ataskaitinių-rinkiminių konferencijų ir LVGA renginių 2015 metais.

 

LVGA prezidentas V. Bižokas informavo, kad   baigiasi   LVGA sekcijų valdybų ir jų pirmininkų 4-rių metų kadencija. Sekcijos turėtų iki 2015 metų birželio 15 dienos organizuoti ataskaitines-rinkimines konferencijas, išrinkti valdybas, valdybos pirmininkus bei pavaduotojus ir teikti LVGA suvažiavimui tvirtinti išrinktus valdybų pirmininkus į naujos LVGA valdybos narius, bei teikti LVGA suvažiavimui LVGA prezidento kandidatūras.

Asociacijos prezidentas paprašė valdybos narių aptarti LVGA sporto ir kultūros šventės Panevėžio rajone datą. Buvo pasiūlyta šventę rengti 2015 metų rugsėjo 05-06 dienomis.

 

Nutarta:

1. Sekcijų valdyboms organizuoti  ataskaitines-rinkimines konferencijas, išrenkant valdybas, valdybų pirmininkus bei pavaduotojus, teikiant suvažiavimui tvirtinti sekcijos valdybos pirmininką LVGA valdybos nariu bei teikti suvažiavimui LVGA prezidento kandidatūras.

2. LVGA sporto ir kultūros šventę rengti Panevėžio rajone 2015 metų rugsėjo 05-06 dienomis.

 

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

3.      Kiti klausimai.

 

Posėdyje buvo aptarta Lietuvos veterinarijos gydytojų Kongreso ateityje organizavimo tikslingumas ir galimybės, veterinarijos gydytojų rėmimo situacija, licencijavimo tvarkos pokyčiai, Lietuvos žemės ūkio rūmų Veterinarijos ir maisto saugos komiteto veiklos pradžia ir perspektyvos.

 

 

Posėdžio pirmininkas                                              Vidmantas Bižokas

 

Posėdžio sekretorė                                                  Gražina Januškevičienė

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.