LVGA narių 2014 metais sąrašas

 

LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJA

 

 

LVGA nariai 2014 metais

 

 

 

Alytaus apskritis

1. Alytaus rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Bronislovas Šimkus

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Valdemaras Cincilevičius VMVT
2. Romas Černius VMVT
3. Virginijus Izokaitis BP
4. Juozas Jakubavičius MK
5. Danius Kanauka BP
6. Laima Neveckienė VMVT
7. Alius Praleika BP
8. Vytautas Stagniūnas VF
9. Bronislovas Šimkus VMVT
10. Juozas Šukevičius VMVT
11. Aurimas Truncė MK
12. Solveiga Truncienė MK
13. Jonas Vaikšnoras VMVT
14. Algirdas Vrubliauskas VMVT
15. Evaldas Zubrus VMVT

 

 

 

2. Druskininkų rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Vaida Hellin Cuesta

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Vaida Hellin Cuesta VMVT

 

 

 

3. Varėnos rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Mindaugas Šimkonis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Romas Gaidys BP
2. Juozas Miliauskas BP
3. Rimas Račkauskas BP
4. Vytautas Petras Sušinskas BP
5. Mindaugas Šimkonis BP
6. Jonas Butkevičius BP

 

 

 

 

4. Lazdijų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Rolandas Muliuolis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Auridas Marcinkus VMVT
2. Valdas Matiukas VMVT
3. Rolandas Muliuolis VMVT
4. Virgilijus Kareiva BP
5. Rimantas Džiaukštas MK
6. Justinas Džiaukštas MK

 

 

 

 

Kauno apskritis

1. Kauno  skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Valdas Griešius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Saulius Čiuras BP
2. Jūratė Dorelienė BP
3. Jonas Gintautas BP
4. Valdas Griešius BP
5. Juozas Radvilas BP
6. Saulius Savickis BP
7. Eugenijus Ulachovičius BP
8. Romualdas Žadeika BP
9. Alvydas Dapkevičius BP
10. Valdas Plioplys BP
11. Ričardas Vitkus BP
12. Viktoras Siniauskas BP
13. Giedrė Vasauskienė BP
14. Rimantas Garalevičius BP
15. Albina Aniulienė LSMU VA
16. Arūnas Mažeika BP
17. Anita Rokaitytė BP

     18.

Vidmantas Bižokas BP

19.

Gražina Januškevičienė MK

      20.

Alius Pockevičius BP

      21.

Albertas Jankauskas BP

     22.

Sigitas Japertas BP

    23.

Arvydas Dagilis BP

 

 

 

 

2. Jonavos skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Ovidijus Baltramėnas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Ingrida Aleknienė LSGVGA
2. Ovidijus Baltramėnas LSGVGA
3. Pranas Dailidė BP
4. Romas Klevinskas BP
5. Audronis Šatkauskas BP
6. Diana Šutovienė VMVT
7. Teofilius Šilakauskas BP

 

 

 

 

3. Kaišiadorių rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Stasys Pakalniškis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Laimutė Danauskienė VMVT
2. Jurgis Klimas BP
3. Marijonas Kriaučiūnas VMVT
4. Saugirdas Liubševičius BP
5. Juozas Mikalauskas BP
6. Jonas Mikalauskas BP
7. Stasys Pakalniškis BP

 

 

 

 

4. Kėdainių rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Raimundas Šeškauskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Jonas Čičkauskas BP
Alfonsas Genys VMVT
Irvinas Kvilys BP
Juozas Kanapinskas BP
Edvardas Pavydis BP
Raimundas Šeškauskas BP
Vytautas Parapijonavičius BP
Algirdas Eimontas BP
Antanas Ilevičius BP

 

 

5. Prienų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Linas Putrius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
1. Darius Buliauskas BP
2. Vaidas Kupstas BP
3. Dalius Laukaitis BP
4. Albinas Labutis BP
5. Linas Putrius BP
6. Gediminas Banys VMVT
7. Antanas Dagilius BP
8. Greta Cikanavičiūtė BP
9. Irmantas Labutis BP

 

 

 

 

6. Raseinių skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Janina Matikovienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Albertas Banys BP
Ričardas Bartkus BP
Ovidijus Butkus BP
Ričardas Dirmauskas BP
Simona Drazdovaitė BP
Vytenis Galubauskas BP
Raimondas Gudavičius BP
Ina Juodelienė BP
Lina Jurevičienė BP
Kęstutis Klikna BP
Rita Kumpikevičienė BP
Virgilijus Kuzeris BP
Remigijus Lapinskas BP
Feliksas Lekavičius BP
Algimantas Macaitis BP
Janina Matikovienė BP, LSGVGA, VF
Henrikas Medveckas BP, VMVT
Kęstutis Pikelis BP
Pranciškus Pocius BP
Gintautas Rimkus BP
Juozas Rokaitis BP
Vilius Norvainis BP
Dalia Tautkienė BP
Vytautas Urbonas BP
Jonas Vazgys BP
Deimantė Vaitauskaitė BP
Gediminas Vasauskas BP
Vilija Bagdonienė BP
Milda Mikalauskienė BP
Tomas Merkelis BP

 

 

 

 

7. Kauno  miesto  skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Gytis Prokopavičius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Gintautas Banevičius VMVT
Ričardas Kliučinskas VMVT
Rimvydas Kutniauskas VMVT
Gytis Prokopavičius VMVT
Petras Tarvydas VMVT
Linijus Valiuška VMVT

 

 

 

 

Klaipėdos apskritis

1. Klaipėdos apskrities skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Virginija Grigalauskienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Antanas Bauža VMVT
Virginija Grigalauskienė VMVT
Virgilijus Valantinas MK
Mindaugas Tamoševičius BP
Aivaras Užpelkis BP
Povilas Kvekšas BP
Petras Jakaitis BP

 

 

 

 

2. Klaipėdos rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Dainius Vilkas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Rima Ložienė BP
Stasys Rastenis BP
Dainius Vilkas BP

 

 

3. Kretingos rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Benedikta Vasiliauskienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Romualdas Baskas BP
Eugenijus Grikšas BP
Vidas Idas BP
Vaclovas Ivanauskas BP
Sigita Kniškienė BP
Juozas Rimkus BP
Vytautas Vaičiulis BP
Arūnas Vasiliauskas BP
Benedikta Vasiliauskienė BP
Vladas-Vytautas Videika BP
Normantas Žeimys VMVT
Leonas Jazbutis BP
Yaroslav Tkhir BP

 

4. Skuodo rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Petras Tamašauskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Artūras Abromaitis BP
Zina Barauskienė BP
Sigitas Baužys BP
Kazys Čepauskas BP
Algirdas Čiuteikis BP
Vidmantas Dargis BP
Kęstutis Daukintis BP
Adomas Ereminas BP
Gintaras Jablonskis BP
Albertas Juozulynas BP
Gintautas Kelertas BP
Valerijonas Kusas BP
Jonas Mieldažys BP
Mindaugas Kašinskas  VMVT
Vytautas Skersis BP
Ramutis Šakalys BP
Petras Tamašauskas BP
Nijolė Tamašauskienė VMVT
Vaclovas Tamoševičius BP
Vytautas Vasiliauskas BP
Algimantas Želvys VMVT
Airidas Šimkus BP

 

 

5. Šilutės rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Arūnas Kurlianskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Gintaras Banys BP
Povilas Barzdys BP
Albertas Čerkus BP
Vidmantas Gečas BP
Steponas Juknius BP
Arūnas Kurlianskas BP
Rasa Šarkienė BP
Gintaras Šarka BP
Jonas Valutis BP
Sigitas Žakšauskas BP
Algimantas Žilinskas BP
Valdemaras Gicevičius BP

 

 

 

6. Palangos miesto  skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Valdis Flaksas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Arūnas Elijošius VMVT
Valdis Flaksas VMVT
Darius Misevičius VMVT
Vidmantas Kadiša BP

 

 

 

 

Marijampolės apskritis

1. Marijampolės rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Girmantas Gumauskas (tel. 8-689-52353)

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Kristina Bekampytė BP
Vitas Berteška BP
Saulius Tarasevičius BP
Gediminas Vievesius BP
Vytas Gudaitis BP
Girmantas Gumauskas BP
Ramunė Jakubauskienė BP
Rolandas Jonikaitis VF
Zenonas Komičius BP
Kęstutis Laurinavičius BP
Loreta Mašalaitienė BP
Petras Mykolaitis BP
Arūnas Montvila BP
Lina Mozūrienė BP
Remigijus Navickas VMVT
Renatas Nedzinskas BP
Žilvinas Radzevičius BP
Virginija Sincevičienė BP
Alfonsas Stagniūnas BP
Kastytis Stankus BP
Juozas Svygrys BP
Arūnas Tamkevičius BP
Jolanta Vaičiūnienė BP
Arūnas Vaičiūnas BP
Eduardas Žukauskas BP
Nerimantas Kerza BP
Borisas Tomkus BP

28.

Gintautas Paškauskas BP

29.

Alfredas Bieliūnas BP

30.

Algirdas Liutkevičius BP

31.

Robertas Bikas BP

32.

Vaida Gudynaitė BP

33.

Jonas Sudeikis BP

34.

Eglė Buckiūnienė BP
       35. Vytautas Narušis BP

 

 

 

 

2. Šakių rajono skyriaus nariai

 

                                               Skyriaus pirmininkas – Jonas Bernotas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vitalius Balickas MK
Jonas Bernotas BP
Kęstutis Domeika BP, VF
Žilvinas Grigė BP
Egidijus Chmylnikovas BP
Odeta Juškaitė BP
Alfonsas Kasiliauskas BP
Dainius Lukšas BP
Vilija Mažeikienė BP
Virginijus Mockus BP
Ričardas Molotokas BP, VF
Kęstutis Nutautas BP
Alvydas Pilipauskas BP
Egidijus Remeika BP
Algimantas Sabas BP
Algimantas Samajauskas BP
Gintautas Šeškas BP
Aldona Šeškienė BP
Rimantas Žemaitaitis BP,  VF
Dalė Žemaitienė BP
Juozas Žemaitis BP

 

 

 

 

3. Vilkaviškio rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Lina Pangonytė/Vasiliauskienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vaidas Brazys BP
Arvydas Dukevičius BP
Gintautas Dumčius BP
Gediminas Gvazdaitis VMVT
Leonardas Gvazdaitis VMVT
Rimantas Janavičius BP
Aivaras Kmieliauskas BP
Remigijus Mikulevičius BP
Lina Pangonytė-Vasiliauskienė VMVT
Viktoras Surplys BP
Arvydas Šlivinskas BP
Linas Vainauskas BP
Vidas Vaitūnaitis BP
Arvydas Valinskas BP
Gintautas Vosylius BP
Artūras Zajankauskas BP
Darius Žiemelis VMVT
Irma Eidukevičienė BP
Inga Žakaitė BP
Virginijus Isoda BP
Valentinas Križinauskas BP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panevėžio apskritis

1. Panevėžio skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Zenonas Burokas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vytautas Bukelis BP
Zenonas Burokas BP
Jonas Čepaitis BP
Bronislovas Česonis BP
Algirdas Jonėnas BP
Petras Juška BP
Julius Kiuras BP
Valdemaras Kontautas VMVT
Algimantas Lūža BP
Ričardas Maldūnas BP
Kastytis Maršantas BP
Tadas Naulickas BP
Beata Pelenienė BP
Rimgaudas Pocius BP
Jonas Steponavičius BP
Vytautas Striška BP
Laimutis Šarkanas BP
Stanislovas Užkuraitis BP
Žydrūnas Vaišvila VMVT
Petras Šileika BP
Kęstutis Liubomirskas BP
Ferdinandas Petkevičius BP
Algridas Pranckūnas BP
Vygintas Urbonavičius BP
Ignas Šilinskas BP

 

 

 

 

2. Biržų rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Ina Kutkuvienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vytautas Baltrušaitis BP
Faustas Brazdžiūnas BP
Vitalija Drevinskienė VMVT
Vitalija Kopūstienė BP
Ina Kutkuvienė BP
Vygantas Macys BP
Petras Marcikonis BP
Voldemaras Mežanskas BP
Regina Mušauskienė BP
Vaidotas Pakaušis BP
Algirdas Ratkevičius BP
Rimantas Ratkevičius BP
Adolfas Rinkūnas VMVT
Audronė Rinkūnienė BP
Virginijus Šoblinskas BP
Šarūnė Šulnė BP
Mindaugas Šulnis BP
Kęstutis Švėgžda VMVT
Ramūnas Švėgžda BP
Gita Vaitaitienė BP
Arūnas Vaitiekūnas BP
Vaida Vološina VMVT

 

 

 

 

3. Kupiškio rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Virgilijus Balčiūnas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vigilijus Balčiūnas BP
Kęstutis Jagminas BP
Albertas Kalvelis BP
Ričardas Kriovė BP
Gaudentas Kuncė BP
Rita Pasmokienė BP
Romutė Papuškienė BP
Julija Pilitauskienė BP
Algirdas Tarailis BP
Banga Žalnieriūnienė BP

 

 

 

 

4. Pasvalio rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkė – Aurelija Stulgienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Virginijus Brazauskas BP
Vygaudas Bružas VMVT
Rimantas Dinsmonas BP
Ričardas Gaidukas VF
Pavelas Isajevas BP
Arūnas Mileika BP
Antanas Navikauskas BP
Algis Paliokas BP
Zenonas Ragažinskas BP
Rimantas Rupšys BP
Ričardas Strumskys BP
Aurelija Stulgienė MK
Rima Stulgienė BP
Gintaras Sviderskis BP
Sigitas Valainis VMVT
Vilis Žygas BP
Gytis Nainys BP
Aurimas Bružas BP

 

 

 

5. Rokiškio rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Petras Šeškas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Nidijus Aukštikalnis BP
Romualdas Bartkus BP
Alvydas Bekintis BP
Nida Čeponienė BP
Renatas Grigaliūnas BP
Rita Grigaliūnienė BP
Edita Jočienė BP
Artūras Mačieža BP
Vidmantas Maželis BP
Vidas Puidokas VMVT
Antanas Redeckas VMVT
Petras Šeškas BP
Gerardas Šimanauskas BP
Inga Širvinskaitė MK
Saulius Varnas MK
Dalia Varnienė MK
Kazys Vilys BP
Jonas Vilutis BP
Osvaldas Zabarskas MK
Eugenijus Žinka MK

 

 

 

 

Šiaulių apskritis

1. Šiaulių rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Rimas Ribinskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Snaiguolė Mažeikienė BP
Audronė Mikalauskienė MK
Juozas Muzikevičius BP
Vidmantas Nareckas BP
Daiva Pažarauskienė MK
Saulius Putrimas MK
Inga Pudžimienė MK
Rimas Ribinskas BP
Kęstutis Šeškauskas VFA
Česlovas Šileika BP
Valdemaras Samuilis BP
Modestas Kybartas VFA
Vidmantas Petreikis VFA
Aina Dunska MK

 

 

2. Akmenės rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Stanislava Znutienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Stanislava Znutienė BP
Vytautas Minikevičius BP
Pranas Sebeckis BP
Vaidotas Sungaila BP

 

 

 

 

3. Joniškio rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Renata Dūdienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Renata Dūdienė BP
Zina Parfionova BP
Irena Rudienė BP
Alvydas Šimkus BP
Petras Vainonis BP
Arūnas Dakanis BP

 

 

 

 

 

4.Kelmės rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Robertas Pilkis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Zigmas Bagočius BP
Ramūnas Baliutavičius BP
Vytautas Čepkauskas BP
Petras Dobeikis BP
Antanas Kvietkus BP
Kęstutis Levickis BP
Vytautas Leščiauskas BP
Romualdas Jakavičius BP
Gvidas Jautakis BP
Robertas Pilkis BP
Arvydas Skirmantas BP
Virginijus Šėvelis BP
Vytautas Šėvelis BP
14. Jonas Laugalis BP
15. Mindaugas Levickis BP

 

 

 

 

5. Pakruojo rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Valdas Povilionis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Adolfas Auksutis BP
Romas Baltėnas BP
Ramutė Galčiuvienė VMVT
Valerijus Dolgovas BP
Vidmantas Jonaitis BP
Alekas Misevičius BP
Rolandas Niekis BP
Valdas Povilionis BP
Daiva Šakenienė MK
Kęstutis Valentinavičius BP
Antanas Survilas VF
Alvydas Žuvininkas BP
Algis Deržinauskas BP
Valdas Povilionis BP
Valentina Svečiulienė VMVT
Vidmantas Vaitiekūnas BP

 

 

 

 

6. Radviliškio rajono  skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Rimantas Kairys (8 687 86775)

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Petras Folkmanas BP
Jonas Gaižauskas BP
Vilija Vlasiuk BP
Jonas Jasaitis BP
Virginija Žvirėlienė BP
Rimantas Kairys BP
Rimantas Karolis BP
Kęstutis Mameniškis VMVT
Jonas Mikšys BP
Romas Miselis BP
Virginijus Račkauskas BP
Valdas Petrauskas BP
Algirdas Šarauskas BP
Alvidas Trilikauskas BP
Edmundas Svetikas BP
Rimantas Vrotniakas BP
Romualdas Žukauskas VMVT
Audronis Jegnoras BP
Diana Jankaityte BP
Vygintas Gineika BP
Birutė Šliogerytė BP
Vilius Adomaitis BP
Gintautas Ambrazas BP

 

 

 

 

Tauragės apskritis

1. Tauragės rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Rimas Irtmonas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Tomas Bartušis BP
Remigijus Chomičius BP
Antanas Gaižauskas BP
Romas Gudelis VMVT
Rimas Irtmonas BP
Algimantas Kaminskas BP
Regina Rutkauskienė BP, MK
Asta Ševelienė BP
Vaclovas Ševelis BP
Vaclovas Martinkus BP
Jonas Gavėnia BP
12. Jūratė Kazlauskienė VMVT

 

 

 

 

2. Pagėgių poskyrio  nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Pranas Macijauskas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Pranas Macijauskas BP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jurbarko rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Jonas Mažeika

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Jonas Bardauskas BP
Audrius Bastys BP
Inga Lukošienė BP
Naglis Mačėnas BP
Reda Mačėnienė VF
Jonas Mažeika BP
Kęstutis Palaitis BP
Algirdas Pocius VMVT
Mindaugas Tamošaitis VMVT
Algirdas Venckus BP
Sigita Bastienė BP

 

 

 

 

4. Šilalės rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Arūnas Jakštas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vladas Gestautas BP
Skaistė Grikšaitė BP
Arūnas Jakštas BP
Romualdas Kučinskas BP
Gintas Navardauskas BP , VF
Vytautas Pakolka VF
Antanas Palekas BP
Jonas Šimkus BP
Birutė Vaičiulienė MK
Sigitas Vaičiulis VF
Albinas Venckus BP
Albinas Zaranka BP

 

 

 

 

Telšių apskritis

1. Telšių rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Aurelijus Laurinavičius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Edvardas Liutkus BP
Viktoras Stonkus BP
Jonas Vaškys BP

 

2. Rietavo poskyrio nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Vytautas Blažaitis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Alvydas Montvydas VMVT
Vytautas Blažaitis VMVT
Rita Šiaulytienė VMVT
Ramutė Butkuvienė VMVT
Vilimas Kurmis BP
Remigijus Mačiulis BP
Gintaras Lečas BP
Virginijus Jackūnas BP
Rokas Pilipauskas BP

 

 

 

 

3.Mažeikių rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Vidmantas Krakys

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija

1.

Arūnas Bruklys BP

2.

Stasys Rudnickas BP

3.

Romualda Jakštienė BP

4.

Valdas Mačiulis BP

5.

Vaclovas Laureckas BP

 

 

 

 

4. Plungės rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Juozas Labeikis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Romas Martišauskas BP
Angelė Orienė BP
Juozas Labeikis BP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenos apskritis

1. Utenos rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Audrius Kimontas (8 685 56880)

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Almantas Andrijauskas BP
Justina Andrijauskienė BP
Aldona Buikienė VMVT
Vytautas Vanagas VMVT
Jonas Dringelis BP
Audrius Kimontas BP
Remigijus Kukarėnas BP
Regimantas Kisielius VMVT
Jurgita Stankevičienė BP
Alvydas Stukas VMVT
Vaiva Burneikaitė VMVT
Ričardas Tamulis BP
Linas Tiškus VMVT
Antanas Vaškelis BP
Audronius Tubys VMVT
Alvydas Danauskas VMVT
Audinga Šatkuvienė VMVT
Dalia Steponienėnė VMVT
Žana Remeikienė VMVT
Tomas Cicėnas BP

 

2. Anykščių rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Audronė Zdanevičienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Žilvinas Augustinavičius BP
Alfredas Bankauskas BP
Mindaugas Jankauskas BP
Gintaras Kazokas BP
Alvydas Kunickas BP
Gintaras Leščinskas BP
Vytautas Markilevičius VMVT
Birutė Savina BP
Romas Senvaitis BP
Vilma Šiaučiūnienė VMVT
Milda Špokevičienė BP
Rasa Šidiškienė BP
Ričardas Šidiškis BP
Audronė Zdanevičienė VMVT
Antanas Žeimys BP
Dainius Žiogelis VMVT

 

 

 

 

3. Ignalinos rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Edmundas Sketerskis

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Jonas Paukštė BP
Edmundas Sketerskis BP
Vaclavas Šukštulis BP, VF
Remigijus Taluntis BP

 

 

 

 

4. Molėtų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas –  Kęstutis Kontrimavičius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Kęstutis Kontrimavičius BP
Vytautas Macijauskas BP
Mykolas Vaineikis BP
Virginijus Vinslovas BP
Vaida Petniūnienė VMVT
Diana Kaselienė VMVT
Aldona Stukienė BP

 

 

 

 

5. Zarasų rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Danutė Narutienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Vida Brukštienė BP
Juozas Filipavičius BP
Darius Kazulėnas VMVT
Danutė Narutienė MK
Andrius Sukackas LSGVGA
Teofilis Sukackas VMVT
Artūras Vaitkevičius BP
Arvydas Zarakauskas BP

 

 

Vilniaus apskritis

1. Vilniaus rajono ir Vilniaus VMVT skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Saulius Surginevičius

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Kęstutis Bingelis MK
Albertas Brinkys VMVT
Gintautas Čereška MK
Algis Dranseika VMVT
Virginijus Jauga VMVT
Deividas Kliučinskas MK
Marius Masiulis VMVT
Raimondas Matutis BP
Egidijus Mecelis VMVT
Vidmantas Paulauskas VMVT
Egidijus Pumputis VMVT
Mantas Staškevičius MK
Remigijus Pumputis MK
Saulius Surginevičius MK
Jonas Milius VMVT
Alfredas Puodžiūnas VMVT
Vitalijus Pagarielovas BP
Arūnas Vidžiūnas BP
Elena Kiškienė MK
Skirmantas Miškinis VMVT
Virginija Šaulienė BP

 

 

 

 

2. Šalčininkų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Stanislav Mokrickij

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija

1.

Anton Dudko BP

2.

Janina Dulko BP

3.

Nadežda Koščic BP

4.

Stanislav Mokrickij BP

6.

Gerardas Stonkus BP

7.

Vladimir Ščerbak BP

8.

Stefan Tomaševskij BP

9.

Jolanta Vanagevič BP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Širvintų rajono skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Rūta Glumbakienė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Marijonas Apanavičius BP
Sigitas Gataveckas BP
Rūta Glumbakienė BP
Vytautas Kalesnikas BP
Artūras Krapas BP
Vidmantas Petryla BP
Stasys Staniulis BP
Kazys Stankevičius BP
Liusė Bagdonavičienė BP

 

 

 

 

4. Švenčionių rajono skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Algirdas Breidokas

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Gediminas Adomavičius VMVT
Algirdas Breidokas BP
Gintas Dalgeda BP
Kazimir Lukovskij BP
Gintaras Markevičius VMVT
Antanas Petkūnas BP
Asta Vigelienė BP
Gediminas Virbalis BP
Taisa Zubkova BP

 

 

 

 

5. Trakų rajono  skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Romualdas Račas

Eil

Nr

Vardas Pavardė Sekcija

1.

Algirdas Bertašius BP

2.

Romualdas Račas BP

3.

Nikolaj Šuverov BP

4.

Marija Šuverova BP

 

 

 

 

 

6. Elektrėnų   skyriaus nariai

 

Skyriaus pirmininkas – Albertas Amšiejus

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Januš Abucevič BP
Albertas Amšiejus VMVT
Rimantas Burba BP
Virgilijus Jončas BP
Daiva Gulbinovičienė BP
Vytautas Tutinas BP
Birutė Vankevičienė BP
Levas Vaitukaitis BP

 

 

 

 

7. Ukmergės rajono  skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Danutė Užkurėlytė

Eil

Nr.

Vardas Pavardė Sekcija
Ričardas Gleiznys VMVT
Rimantas Jurevičius BP
Algimantas Kalesnykas VMVT
Eugenijus Kuodelis BP
Saulius Ražanas BP
Visvaldas Širmenis BP
Eugenijus Tumavičius BP
Danutė Užkurėlytė MK
Renata Gruodytė BP
Romas Avižienis BP

 

 

 

 

8. NMVRVI  skyriaus nariai

Skyriaus pirmininkas – Gediminas Pridotkas

Eil

Nr

Vardas Pavardė Sekcija
Rūta Bubulienė VMVT
Jūratė Buitkuvienė VMVT
Česlova Butrimaitė Ambrozevičienė VMVT
Viktoras Maskaliovas VMVT
Vytautas Pamakštys VMVT
Gediminas Pridotkas VMVT
Asta Pereckienė NMVRVI

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.