Tarptautinė mokslinė konferencija LSMU VA

Dalyvių registracija

Tarptautinė mokslinė konferencija

 „Gyvūnų mityba, sveikata, produkcijos kokybė – problemos ir sprendimai“

2014 m. rugsėjo 25 d.

Kaunas

Pavardė                                                                 Vardas                                

 

Mokslinis laipsnis, pedagoginis vardas                              

 

Institucija (katedros pavadinimas)/ Organizacija                   

 

                                                                  

 

Adresas                                                                             

 

Tel.                            Faks.                                                

 

el. paštas:                                    

 

Mano statusas konferencijoje:

 

Konferencijos dalyvis                                            

 

Dalyvis, pristatantis stendinį pranešimą               

 

Dalyvis skaitantis iki 15 min. žodinį pranešimą               

 

(pažymėti)

 

Autorius (-iai)                                                                

 

                                                                  

 

Straipsnio pavadinimas                                                      

 

                                                                  

 

                                                                  

 

 

Straipsnis priskiriamas             Daugiakamerių gyvūnų sekcijai        

Vienkamerių gyvūnų sekcijai      

 

 

 

Dalyvausiu konferencijos uždarymo vakarienėje 

 

Esu                                                Vegetaras                   

Nevegetaras                        

 

 

 

Dalyvausiu ekskursijoje po Kauno miestą                     

 

 

 

Reikalinga SąskaitA-faktūrA                         

 

 

 

 

Šią formą prašome atsiųsti iki liepos 7 d. organizaciniam komitetui (sasvil@lva.lt).

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

Gyvulininkystės fakultetas

Gyvulininkystės katedra

Hohenheimo universiteto Žemės ūkio fakulteto Gyvulių mitybos institutas (Vokietija)

Hohenheimo universiteto Žemės ūkio gyvulių etologijos ir paukštininkystės katedra (Vokietija)

Vienos Veterinarinės medicinos universitetas, Gyvūnų mitybos ir funkcinių augalų junginių institutas (Austrija)

2014 m. rugsėjo 25 d. Kaune,

LSMU Veterinarijos akademijoje,

įvyks

Tarptautinė mokslinė konferencija

 

 

„gyvūnų mityba, sveikata, produkcijos kokybė – problemos ir sprendimai“

 

 

 

 

skirta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijos prie Gyvulininkystės katedros įkūrimo 20-čiui paminėti

ir

Nacionalinės mokslo programos “Sveikas ir saugus maistas” projekto MT/11-30 “Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną ir kiaušinius”, viešinimui

v Pirminis pranešimas v

 

Kviečiame Jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje,

skaityti (iki 15 min.) ir/ar pateikti stendinį pranešimą (2 priedas) pagal nurodytą konferencijos pavadinimą

Pirmoje tarptautinės konferencijos dalyje bus pristatyti trys apžvalginiai pranešimai:

 

Pranešėjas prof. habil. dr. Rainer Mosenthin, tema „Invaziniai metodai, studijuojant virškinamumo ir absorbcijos procesus kiaulių organizme

 

Pranešėjas prof. habil. dr. Michael A. Grashorn, tema „Sojos rupinių paukščių lesaluose pakeitimas natūraliais baltyminiais pašarais

 

Pranešėjas prof. habil. dr. Qendrim Zebeli, tema „Karvių produktyvumas, produktų kokybė ir efektyvumas: mitybos nuorodos“

 

Antroje konferencijos dalyje pranešimai bus suskirstyti į 2 sekcijas –„Daugiakameriai gyvūnai“ ir „Vienkameriai gyvūnai“

 

Pranešimų kalbos:

lietuvių ir anglų (su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą)

 

Registracija:

pagal pateiktą anketą (pateikta prisegtuke) iki 2014 metų liepos 7 d. prašome pranešti apie Jūsų dalyvavimą konferencijoje bei numatomų pranešimų pavadinimus. Po registracijos bus išsiųsta konferencijos programa, kurioje bus pateikta detalesnė informacija apie šią konferenciją.

Publikavimas
Straipsniai bus spausdinami konferencijos pranešimų medžiagoje (reikalavimai straipsniui pateikti 1 priede);

straipsniai turėtų būti pateikti iki 2014 m. rugpjūčio 18 d.

 

*Dalyvio registracijos mokestis (konferencijos pranešimų medžiaga, kava ir pietūs)150 Lt.

Pastaba: pranešėjai, studentai, magistrantai ir doktorantai nuo konferencijos dalyvio mokesčio atleidžiami

 

**Po konferencijos bus surengta uždarymo vakarienė – mokestis 100 Lt. (apie tai pažymėti pinigų pervedimo paskirtyje ir registracijos formoje)

 

***Rugsėjo 26 d. bus organizuojama ekskursija po Kauno miestą. Norintys joje dalyvauti pažymi registracijos formoje ir perveda 140 Lt / žmogui (http://www.kaunastours.com/index.php/tours/objects/7-kaunascitytour) į aukščiau pateiktą sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant, kad pinigai pervedami už ekskursiją.

Pinigus galima pervesti į sąskaitą pagal pateiktus duomenis:

 

Gavėjas:                    Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Įmonės kodas:           302536989

PVM kodas:              LT100005579315

Adresas:                    A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas

Bankas:                     AB DNB bankas

A. s. Nr.                    LT 554010042500050232

Padalinys:                  Veterinarijos akademija

Tilžės 18, Kaunas

Pavedimo paskirtis: *”Konferencija 2014 09 25″ dalyvio mokestis,

**uždarymo vakarienė,

***ekskursija, su prierašu: dalyvio vardas ir pavardė.

 

Organizacinis komitetas:

 

Doc. dr. Rolandas Stankevičius                                Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

Gyvulininkystės technologijos fakultetas

dekanas@lva.lt

 

Prof. habil. dr. Romas Gružauskas                              Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

Gyvulininkystės katedra

gruzauskas@lva.lt

 

Prof. habil. dr. Rainer Mosenthin                                Hohenheimo universiteto Žemės ūkio fakulteto Gyvulių mitybos institutas

rainer.mosenthin@uni-hohenheim.de

 

Prof. habil. dr. Michael A. Grashorn                           Hohenheimo universiteto, Žemės ūkio gyvulių etologijos ir paukštininkystės katedra

michael.grashorn@uni-hohenheim.de

 

Prof. habil. dr. Qendrim Zebeli                                    Vienos Veterinarinės medicinos universitetas, Gyvūnų mitybos ir funkcinių augalų junginių institutas

Qendrim.Zebeli@vetmeduni.ac.at

 

Doc. dr. Asta Racevičiūtė-Stupelienė                       Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

Gyvulininkystės katedra rasta@lva.lt,

 

 

 

Jaunesniosios mokslo darbuotojos: Vilma Šašytė         Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorija prie Gyvulininkystės katedros

sasvil@lva.lt,

 

Aušra Bajorinaitė     Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorija prie Gyvulininkystės katedros

bajorinaite@lva.lt,

Lektorė Vilma Kliševičiūtė                                        Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

Gyvulininkystės katedra

kliseviciute@lva.lt,

 

Doc. dr. Agila Daukšienė                                          Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

semaskaite@lva.lt

 

Doktorantas Saulius Alijošius                                    Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Veterinarijos akademija

Gyvulininkystės katedra

Saulius.Alijosius@lsmuni.lt

 

 

 

 

Kontaktiniai duomenys:

 

tel.                        (8~37) 36 35 05

faks.                     (8~37) 36 24 17

 

el. paštas:              gruzauskas@lva.lt

sasvil@lva.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas 1

 

Tarptautinė mokslinė konferencija

 

„gyvūnų mityba, sveikata, produkcijos kokybė – problemos ir sprendimai“

 

Reikalavimai autoriams straipsnio rengimui

 

Straipsnis turi būti atsiųstas PDF ir „Microsoft Word“ (.doc/.docx) failuose (reikalinga konvertavimo klaidų ištaisymui) anglų kalba organizaciniam komitetui iki 2014 m. rugpjūčio 18d.

 

Straipsnio išdėstymas:

Straipsnio pavadinimas

Autoriai (įrašyti pilną vardą ir pavardę)1, autorius2

1Institucijos pavadinimas

2Institucijos pavadinimas

Įvadas

Pagrindinis tekstas (Medžiagos ir metodai, Rezultatai, Aptarimas, Išvados)

Padėka, kai reikalinga

Literatūros sąrašas

Atsakingas autorius: pilnas adresas, įrašant institucijos ir elektroninio pašto adresus

 

Formatavimas:

Puslapio formatas: A4 (210×297 mm), vertikalus

Paraštės: iš viršaus – 40 mm, iš apačios – po 36 mm, iš kairės ir dešinės – po 25 mm. Tahoma, 10 pt standartiniu šriftu, 1 intervalo eilėtarpiu tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus.

Puslapių numeravimas: nenumeruojama

Pavadinimas: pajuodintu šriftu (Bold), 14 pt, eilėtarpis po teksto – 24 pt

Autoriai: pajuodintu šriftu (Bold), 12 pt, eilėtarpis po teksto – 6 pt

Institucijos pavadinimas: 12 pt, eilėtarpis po teksto 24 pt

Pagrindinis tekstas: standartinis šriftas, eilėtarpis po teksto 6 pt, tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus, pirmoji pastraipos eilutė atitraukiama 5 mm.

Antraštės: pajuodintu šriftu (Bold), 14 pt, eilėtarpis prieš tekstą -18 pt, eilėtarpis po teksto – 6 pt

Literatūros sąrašas: 9 pt, eilėtarpis po teksto – 6 pt. Sąrašas sudaromas laikantis bibliografinių reikalavimų:

lliteratūros nuorodos tekste pateikiamos skliaustuose (pavardė, metai). Literatūros sąraše šaltiniai rašomi abėcėlės tvarka, lotyniškais rašmenimis.

Knygos. Autoriai (pavardės ir inicialai). Pavadinimas. Leidimo vieta: leidykla, metai. Kiek puslapių knygoje arba gali būti nurodyti konkretūs knygos puslapiai, pvz.: Matusevičius A., Špakauskas V. Antimikrobinės ir antiparazitinės vaistinės medžiagos ir vaistai veterinarijoje. Kaunas, Terra Publica, 2005. 520 p. Kramer F., Mencke N. Flea biology and control. Germany, Springer, 2001. P. 22–26. Roepstorff A., Boes J. Population biology in pig ascariosis. In: Helminth infections in animals and man (Ed. Webster P. and Thamsborg S. M.). Copenhagen, Denmark. 2005. P. 13–24.

Straipsniai. Autoriai. Straipsnio pavadinimas. Leidinio pavadinimas. Leidimo vieta, metai. Tomas. Numeris. Puslapiai. Pvz.: Gabinaitienė A., Šiugždaitė J. Mikoplazmų iš galvijų nosies ertmės išskyrimas. Veterinarija ir zootechnika. 2010. T. 49. P. 26–31.

Kiti šaltiniai. Leidinio pavadinimas. Jo rūšis pagal informacijos pobūdį. Sudarytojas (atsak. redaktorius ar vertėjas). Leidimo vieta, metai. Puslapiai. Pvz.: Iliustruotas veterinarijos anglų-lietuvių kalbų žodynas. Sudarytojai Mickevičienė R. ir Sederevičius A. Kaunas: Terra Publica, 2008. 352 p. Lassen B. Diagnosis, epidemiology and control of bovine coccidioses in Estonia. PhD Thesis, Tartu, Estonia. 2009. 152 p.

Interneto puslapis. Pieno supirkimo taisyklės – (žiūrėta 2014-06-03). – Internete: http://www.zum.lt/documents/isakymu-priedai/091210-3D-963-202.pdf

 

Atsakingas autorius: 9 pt,

Lentelės: Word formato lentelės, 10 pt, be tarpų prieš ir po pastraipų

Grafikai ir brėžiniai: įterpiami toje teksto vietoje, kurioje autoriai pageidauja

 

Bendra rankraščio apimtis (su grafikais, lentelėmis, literatūros sąrašu ir atsakingojo autoriaus pavarde) negali viršyti 6 psl.

PASTABA: tie straipsniai, kurie neatitiks aukščiau nurodytų reikalavimų nebus spausdinami.

 

 

 


Priedas 2

Stendinių pranešimų pristatymas

 

 

Stendiniai pranešimai ruošiami anglų kalba. Stendinių pranešimų stendo dydis yra 90 x 120 cm (aukštis x plotis). Stendinių pranešimų stendai bus pastatyti atskiroje stendams skirtoje patalpoje (apie tikslesnį stendinių pranešimų pristatymo laiką bus pranešta konferencijos programoje) ir juos galėsite peržiūrėti konferencijos metu.

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.