LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis

 

LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis

LSMU VA, 2014 01 30

Pirmininkas: Algimantas Lūža

Sekretorius: Alius Pockevičius

Dalyvauja: P.Tamašauskas, A.Bieliūnas, A.Kimontas, V.Povilionis, J.Gintautas, L.Putrius, R.Matutis, R. Gaidys, J. Labeikis, A. Jegnoras, J. Čepaitis, V. Plioplys

Dalyvauja svečiai: LVGA prezidentas V. Bižokas, LSMU prorektorius veterinarijai prof. A. Sederevičius, Telšių VMVT viršininkas Z. Nevardauskas, LSMU VA prof. Lietuvos kailinių žvėrelių triušių augintojų asociacijos prezidentas A. Stimbirys, R. Šakalys.

 Darbotvarkė:

1. Dėl   2014 metų LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferencijos organizavimo.

2. Dėl ES paramos gavimo privatiems veterinarijos gydytojams.

3. Dėl veterinarijos gydytojų spaudo.

4 . Dėl afrikinio kiaulių maro laukiniuose šernuose apsaugos priemonių.

5.  Kiti klausimai.

 

1. SVARSTYTA: Dėl   2014 metų LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferencijos organizavimo.

     LVGA BP sekcijos valdybos pirmininkas A. Lūža kalbėjo apie  pavasarinės 2014 metų Bendrosios praktikos sekcijos konferencijos surengimą.  Buvo svarstytos galimos datos ir tematikos. Prieita vieningos nuomonės, kad pranešimai būtų galvijų medžiagų apykaitos tematika.

NUTARTA:

      LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferenciją organizuoti LSMU VA š.m. gegužės pirmoje pusėje. Pranešimai turėtų būti galvijų medžiagų apykaitos tematika.

    Balsavimo rezultatai: už – 14, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

 2. SVARSTYTA:  Dėl ES paramos gavimo privatiems veterinarijos gydytojams.

   LVGA viceprezidentas P. Tamašauskas informavo valdybą apie pastangas  ir iniciatyvą gauti ES paramą privatiems veterinarijos gydytojams , aptarnaujantiems žemės ūkio gyvulių laikytojus. Supažindino su susirašinėjimo su LR Seimo Kaimo reikalų komitetu, Žemės ūkio ministerija, VMVT, Žemės ūkio rūmais bei Ūkininkų sąjunga dokumentais.

    LVGA prezidentas V. Bižokas informavo apie dabartinę šio klausimo sprendimo padėtį. Žemės ūkio ministerija ruošiasi pravesti konsultacijas su socialiniais partneriais.

    Telšių VMVT viršininkas Z. Nevardauskas , kaip vienas iš šio klausimo iškėlimo ir sprendimo organizatorių, paragino visus BP sekcijos valdybos narius ieškoti galimybių  dar aktyviau užsiimti lobizmu ir įrodinėti rėmimo būtinybę. Tam pritarė ir A. Stimbirys. Reikalingas ir oficialus Žemės ūkio rūmų palaikymo raštas.

 NUTARTA:

          LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos nariai vienbalsiai palaikė iniciatyvą dėl ES paramos gavimo privatiems veterinarijos gydytojams ir nusprendė toliau tęsti darbus šiam tikslui pasiekti prašyti paramos iš kitų socialinių partnerių, asociacijų. Taip pat, prašyti susitikimo su LR Žemės ūkio viceministrais Ž. Pinskuviene ir R. Šatkausku šiuo klausimu .

   Balsavimo rezultatai: už – 14, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

 3. SVARSTYTA: Dėl veterinarijos gydytojų spaudo.

   LVGA BP sekcijos valdybos pirmininkas A. Lūža ir vicepirmininkas J. Gintautas supažindino su VMVT direktoriaus įsakymo „Dėl privačių veterinarijos gydytojų atpažinimo numerio suteikimo ir naudojimo aprašo patvirtinimo“ projektu.

Diskusijose išaiškėjo, kad esamos tvarkos nereikėtų keisti.

 NUTARTA:

    Pateikti VMVT asociacijos raštišką nepritarimą tvarkos keitimui ir rekomenduoti palikti galiojančią tvarką.

    Balsavimo rezultatai: už – 14, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

 

4. SVARSTYTA: Dėl afrikinio kiaulių maro laukiniuose šernuose apsaugos priemonių.

     LVGA  prezidentas V. Bižokas informavo apie padėtį dėl nustatyto Lietuvoje afrikinio kiaulių maro laukiniuose šernuose ir supažindino valdybos narius apie VMVT dokumentaciją bei privalomas vykdyti priemones, nes privatūs veterinarijos gydytojai turi tapti ta grandimi, kuri aktyviai turėtų jas įgyvendinti..

 NUTARTA:

   Aktyviai prisidėti prie VMVT numatytų priemonių įgyvendinimo bei skleisti informaciją apie šį pavojingą susirgimą visais įmanomais būdais.

  Balsavimo rezultatai: už – 14, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

 5. SVARSTYTA:  Kiti klausimai.

   5 .1. LSMU prorektorius veterinarijai A. Sederevičius supažindino valdybos narius su ruošiama dokumentacija apie veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų praplėtimą ir studijų prailginimą iki trejų metų. Buvo pasikeista nuomonėmis apie  rezidentūros studijų programų plėtrą.

    5.2. LVGA prezidentas V. Bižokas pažymėjo, kad iš Žemės ūkio rūmų gauti raštai dėl vieno asmens nuo asociacijos delegavimo į rūmų Tarybos narius ir vieno asmens delegavimo į rūmų XII suvažiavimą.  Posėdyje dalyvauja trys LVGA valdybos nariai. Su  kitais valdybos nariais šis klausimas buvo derintas  telefoninių pokalbių metu bei gautas jų žodinis pritarimas. Bendro posėdžio metu buvo pasiūlytos atitinkamai Jono Gintauto ir Vidmanto Bižoko kandidatūros, kurioms vienbalsiai pritarta.

    Pirmininkas               Algimantas Lūža                                                                             Sekretorius                Alius Pockevičius

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.