LVGA prezidento metinė ataskaita 42-ajame suvažiavime

 

Lietuvos veterinarijos gydytojų
asociacijos prezidento
Vidmanto Bižoko metinė ataskaita
LVGA XLII (42) suvažiavimui
(ataskaitinis laikotarpis: 2012 10 01-2013 10 01)
 
Raseinių rajonas, “Karpynė”, 2013 metų lapkričio 08 diena
 
 
 
1. LVGA nariai
 
 
Viso – 1007 (2012 m. buvo 1039 nariai), iš jų:
BPS, MKSir VMVTS – 648  (buvo 680);
LSGVGA – 209 (buvo 209) ;
VFA – 150 (buvo 150).
    LVGA nariu yra beveik  kas trečias Lietuvoje dirbantis veterinarijos gydytojas, valstybiniame tinkle  kas aštuntas.
 
2. LVGA Valdybos veikla
 
    Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 LVGA valdybos posėdžiai, t.t. 2 posėdžiai kartu su BP veterinarijos gydytojų sekcijos valdybos nariais bei VMVT vadovybe.
 
3. LVGA veikla ir projektai
 
 
    Dalyvauta LMA, LSMU Senato, VMVT , Žemės ūkio rūmų tarybos, Lietuvos kaimo tinklo, komitetų ir kitose veiklose.
    Sukurta ir pateikta išbandyti demonstracinė bandomoji veterinarijos duomenų valdymo sistemos versija. Su UAB “Iterum” buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl ES lėšomis finansuojamo projekto “Inovatyvių veterinarijos duomenų valdymo technologijų kūrimas” įgyvendinimo, atliekant projekto rezultatų komercializavimą bei kitaip plėtojant projekto rezultatus ir tobulinant veterinarijos srities elektronines paslaugas.
    Kartu su Lietuvos jaunųjų ūkininkų sąjunga ir LSMU VA TMC įgyvendinamas projektas ”Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas” pagal programą “Naujausios naujagimių veršelių auginimo technologijos”*.
Bendra projekto vertė su PVM:200 000 Lt. Projektas bus baigiamas 2014 01 01.  
Yra mokomi ūkininkai. Viso numatyta 34 kursai po 16 akad. val. kiekvienas. Planuojama apmokinti 521 klausytoją.
    Sukurtame naujame LVGA tinklapyje www.lvga.lt, per keturis metus apsilankė virš 250 tūkst. lankytojų.
    Pagaminti ir išdalinti naujo pavyzdžio LVGA nario pažymėjimai.
    Suderintas su VMVT direktoriaus įsakymo “Dėl veterinarijos gydytojų , turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektas.
    LVGA kartu su VMVT inicijavo pasiūlymus LRS Kaimo reikalų komitetui ir ŽŪM “Dėl privačių veterinarijos gydytojų rėmimo”, kurie būtų įtraukti į 2014-2020 m. Kaimo rėmimo programą. Šie pasiūlymai įtraukti į rengiamą Nacionalinės gyvulininkystės sektoriaus plėtros 2014-2020 m. programos projektą.
    LVGA kartu su VMVT svarstė klausimus dėl profilaktinių darbų ir atliktų tyrimų apmokėjimo, dėl mėginių paėmimo, dėl veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo, dėl didmenininkų prekybos veterinariniais vaistais, dėl TBC aktų supaprastinimo, dėl VIVS programos tobulinimo, dėl sėklintojų atsokomybės ir kt. , bei visą eilę teisės aktų projektų.
 
 
4. LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2012 10 01-2013 10 01)
 
Pajamos:
 
Likutis 2012 10 01 d. LVGA lėšų: 110 376,62 Lt, projekto* lėšų: 71 996,40 Lt
 
nario mokestis: 72 134,00 Lt;
mokestis už renginius: 6000,00 Lt;
už seminarų rengimą: 6665,00 Lt;
susigrąžinta už gyvūnų pasus: 1254,00 Lt;
banko palūkanos 6,03 Lt;
 
Viso pajamų: LVGA 86 059,03 Lt;
Projektui* vykdyti: 116 884,40 Lt.
 
Išlaidos:
 
Sumokėta narystės mokesčio (FVE, WVA ir Žemės ūkio rūmams)   15 284,07 Lt;
komandiruotės: 1550,00 Lt;
darbo užmokestis: 20 764,15 Lt,  (iš projekto lėšų 21 421,20 Lt) ;
autorinis atlyginimas: 5942,50 Lt;
išmokėtos pašalpos 700,00 Lt;
ryšių išlaidos: 1571,36 Lt;
automobilio išlaikymas: 10 391,35 Lt;
ūkinės prekės LVGA reikmėms 3500,11 Lt;
išlaidos konferencijų, seminarų ir renginių organizavimui 5896,92 Lt (projekto* vykdymui iš projekto lėšų 142 627,60 Lt);
 
 
 
Viso išlaidų:
 
LVGA 65 582,46 Lt; projekto* 140 704,70 Lt.
 
 
Likutis 2013 spalio 01 dienai:
 
LVGA lėšų   131 211,08 Lt;
Projekto* lėšų   46 253,23 Lt.
 
 
5. LVGA organizuoti seminarai
 
    Viso LVGA registravo 30 seminarų, tame tarpe 14 seminarų organizuota bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis.
    2012 10 17 d. LSMU VA 3 val. seminaras “Žirgų ortopedija: šlubavimų diagnostika ir gydymas” (lektorius dr. M. Kohler, Vokietija).
    2012 10 25 d. Biržuose UAB “KRKA Lietuva” 4 val. seminaras “Antimikrobinių medžiagų naudojimas praktikoje”.
    2012 11 08-09 d. d. Panevėžio raj. 6 val. UAB “Vetmarket” seminaras “Melžiamų karvių sveikatingumas tvartiniu laikotarpiu” (lekt. J. Smarda, Šveicarija).
    2012 11 20 d. 8 val. LSMU VA TMC seminaras “Hormoninė karvių lytinio ciklo reguliacija. Ultragarsinis tyrimas diagnozuojant kiaušidžių ir gimdos patologinius pakitimus”.     2012 11 22 ir 29 d. d. LSMU VA Gyvulininkystės in-to 5 val. seminaras Pasvalyje ir Raseiniuose “Kiaulių sėklinimo technologijos šaldyta kuilių sperma diegimas Lietuvoje”.
    2013 vasario mėn.- 10 val. LSMU VA TMC teoriniai-praktiniai seminarai “Patelių lytinės sistemos ligos. Patinų ir patelių kastracija”.
    2013 02 19 d. UAB “Dimela Lietuva” LSMU VA 5 val. seminaras “Pažangus aukšto produktyvumo pieninių karvių ir veršelių šėrimas bei jų sergamumo mažinimas”. (lektoriai J. van Mensvoort, Olandija ir B. Hildebrand, Vokietija).
2013 02 19 d. MSD Animal Health 5 val. seminaras Vilniuje “Le Merridien Vilnius” kiaulių ligų klausimais (lektoriai G. Swierczynski, Lenkija, J. Haugegaard, Danija ir M. Martens, Olandija).
    2013 03 26 d. UAB Limedika 4 val. seminaras Kaune “Skausmo valdymui skirti produktai”.
    2013 03 20 d. LSMU VA –LVGA 5 val. seminaras VA “Mėsa ir mėsos produktai (gamybos technologijos, kokybės vertinimo kriterijai)”.
    2013 03 26 d. UAB Vetma Raseinių raj. 6 val. seminaras “E. coli mastito kontrolė ir gydymas”.
    2013 04 03 d. UAB “Agross” 3 val. seminaras Marijampolėje “Naujas požiūris į galvijų šėrimą naudojant probiotikus” (lektorius J. Kanarek, Prancūzija).
    2013 04 17 d. LVGA MKS 5 val. seminaras VA“Augalinių žaliavų ir produktų gamybos inovatyvios technologijos ir produkcijos sauga”.
    2013 04 19 MSD Animal Health praktiniai mokymai LSMU VA “Patologinis anatominis tyrimas, jo technika ir rezultatų vertinimas, siekiant nustatyti teisingą diagnozę” (lektorius prof. E. Gruys, Olandija).
    2013 balandžio mėn. LSMU VA TMC ir LVGA MKS 8 val. kursai “Trichineliozės kontrolės mėsoje taisyklių reikalavimai, trichinelų diagnozavimas ir diferencinė diagnostika”.
   2013 04 26 d. LSMU VA ir LVGA 3 val. seminaras VA žirgų ligų klausimais (lektorius dr. M. Kohler, Vokietija).
    2013 04 24 UAB “Agross” Plungės raj. 3 val. seminaras “Atrajotojų šėrimo būdai ir įtaka didžiojo prieskrandžio veiklai bei gyvulių sveikatingumui”.
    2013 04 23 ir 05 22 d. d.5 val. LSMU VA TMC. Seminarai “Melžiamų karvių šėrimo įvertinimas ir optimizavimas”.             
    2013 05 14 d. LVGA MKS 5 val. seminaras VA “Pieno ir pieno produktų kokybė bei kontrolė”.
    2013 05 10 LVGA MKS 6 val. seminaras Utenoje ”Mėsoje randami parazitai keliantys riziką žmogaus sveikatai”.
    2013 gegužės mėn. LSMU VA TMC organizuojamų 8 val. seminarų ciklai “Galvijų para TBC, neosporozės, virusinės diarėjos ir rinotracheito kontrolė ir profilaktika”.
    2013 05 24 LVGA BP sekcijos konferencija-seminaras LSMU VA (temos: šliužo dislokacija, avių ir ožkų parazitinės ligos, veterinarijos gydytoja etika ir bendravimo su klientais ypatumai).
    2013 06 07 d. LSMU VA TMC 5 val. seminaras Kaune “Intensyvus aukštos veislinės vertės pieninių galvijų veisimas taikant embrionų persodinimo metodą”.
    2013 06 21 ir 27 d.d. Kaune ir Skuodo raj. 6 val. LSMU VA TMC seminarai “Karvių reprodukcinių sutrikimų gydymo ir profilaktikos naujovės”.
    2013 09 Vilniuje 4 val. seminaras “Alternatyvus gyvulių gydymas-įžanga į homeopatiją ir fitoterapiją” (lektorius dr. P. Polis, Prancūzija).
    2013 rugsėjo mėn. 8 val. LSMU VA TMC seminaras Kaune “Šliužo dislokacijos diagnostika, profilaktika ir gydymas”.
    2013 09 26-27 d.d. LSMU VA 8 val. teorinis-praktinis seminaras “Gyvūnų akių ligų diagnostikos ir gydymo ypatumai”.
    2013 10 03 UAB “Veta” 3 val. seminaras Panevėžio raj. “Intensyvus ir sveikas kiaulių auginimo metodas, naudojant prebiotiką Fermacto”.
    2013 10 04 d. LSMU VA TMC 8 val. seminaras Kaune “Farmakologinė intervencija ir pažangios karvių vaisos schemos šiuolaikiniame pieno ūkyje. Karvių ir telyčių ankstyvojo embrionų mirtingumo ir abortų kontrolė ir profilaktika”.
    2013 10 16 d. UAB “Vetfarmas” 3 val. seminaras Šeduvoje “Biologinis saugumas audinių ūkiuose. Audinių parazitozės”.            
    2013 10 29 d. LSMU VA TMC 8 val. seminaras Kaune “Kiaulininkystės ūkių prieauglio kvėpavimo ir virškinimo trakto ligų naujausios kontrolės ir profilaktikos priemonės”.
    2013 10 29 UAB “Kauno grūdai” 5 val. seminaras Kaune “Arklių šėrimas, psichologija, parazitologija, uždegimo ir skausmo malšinimas”.
    2013 10 31 d. LSMU VA TMC 8 val. seminaras Kaune “Pieninių ir mėsinių galvijų prieauglio kvėpavimo ir virškinimo trakto ligų naujausios kontrolės ir profilaktikos priemonės”.
 
 
5.1. LSGVGA seminarai
 
    Seminaras veterinarijos gydytojams praktikams ir LSMU VA studentams: „Naujos tendencijos šunų ir kačių profilaktinėje vakcinacijoje. Dažniau pasitaikančių kačių infekcinių ligų diagnostika ir gydymas.“ Kaunas. (dalyvavo 74 klausytojai).
    Seminaras veterinarijos gydytojams praktikams ir LSMU VA studentams: „Šunų ir kačių lėtinių inkstų ligų gydymas“. Kaunas. 2012 10 06 (dalyvavo 144 klausytojai).
    Praktinis seminaras veterinarijos gydytojams praktikams: „Šunų ir kačių pilvo ertmės ultragarsinė diagnostika“. Kaunas 2012 11 24-25 (dalyvavo 20 klausytojų)
    Seminaras veterinarijos gydytojams praktikams „Standžios endoskopijos metodo galimybės smulkiųjų gyvūnų veterinarinėje medicinoje“  (dalyvavo 36 klausytojai).
    LSGVGA tarybos sprendimu įsteigta vardinė asociacijos stipendija, kuri paskirta LSMU VA veterinarinės medicinos II kurso studentei.   Skirta finansinė parama LSMU Karjeros dienoms ir LSMU VASA organizuotai „Fuksų stovyklai“.   LSGVGA nariai apdrausti profesinės atsakomybės draudimu.
 
5.2. VFA organizuoti seminarai
         
Veterinarijos farmacijos asociacija per ataskaitinį laikotarpį registravo 13 seminarų, iš kurių pati organizavo 1.
       Pagrindinės seminarų temos buvo: Gyvūnų imunologija, šlapimo ir infekcinių ligų diagnostika, profilaktika ir gydymas, dermatologijos ir osteoartritų problematika bei sėkmingo pardavėjo kodo klausimai.
 
 
6. Renginiai. LVGA krepšinio turnyras
 
    Viso dalyvavo 7 komandos: Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos , Šiaulių, Kauno bei LSMU VA.      Turnyro nugalėtojais tapo Šiaulių komanda.      Antrąją vietą iškovojo VMVT “Vilniaus” , o trečiąją- LSMU VA komandos.
 
7. Tarptautiniai ryšiai
 
    LVGA ir toliau glaudžiai bendradarbiavo su Lenkijos (Bialystoko ir kt. vaivadijų) veterinarijos gydytojų rūmais bei Prancūzijos vakarų-rytų bendradarbiavimo ir keitimosi veterinarijos asociacija.
 
 
 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.