LVGA BPS valdybos posėdžio protokolas

 

 

 
LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJA
 
LVGA BPS valdyba
PROTOKOLAS Nr. 1 ( 3 psl.)
2013 04 03
Kaunas,
LSMU VA
Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis
 
 
 
Pirmininkas: P. Tamašauskas
Sekretorė: D. Petronienė
Dalyvauja: A.Bieliūnas, A. Kimontas, V.Povilionis, L.Putrius, A.Pockevičius, R.Matutis, R. Gaidys
Dalyvauja svečiai: LVGA prezidentas V.Bižokas
 
Darbotvarkė:
1. Dėl BP sekcijos konferencijos organizavimo.
2. Dėl LVGA XLII (42-ojo) suvažiavimo ir LVA 90-mečio paminėjimo.
3. Dėl veterinarinės   programos  „Veterinarijos duomenų valdymo sistema”  gerinimo ir tobulinimo.
4. Dėl privačių veterinarijos gydytojų rėmimo.
5. Kiti klausimai.
 
1. SVARSTYTA: Dėl BP sekcijos konferencijos organizavimo.
P. Tamašauskas iškėlė dvi galimas versijas, kad konferencija vyktų išklausant paskaitas, arba be paskaitų.
V. Bižokas siūlo konferenciją organizuoti gegužės pabaigoje arba birželio pradžioje, LVA aktų salėje.
Pasiūlytos trys datos konferencijai organizuoti – gegužės 17d., 24d. arba 31d.
Siūloma parinkti konkrečias paskaitų temas su lektoriais.
A. Kimontas pasiūlė į konferenciją pakviesti lenkų lektorių.
L. Putrius ir A. Pockevičius siūlo pakviesti kelias farmacijos įmones, kaip konferencijos rėmėjus.
A. Pockevičius siūlo pakviesti VMVT,  LŽŪM,  ir žemės ūkio rūmų atstovus.
Siūlyta ne LVGA nariams imti 100 lt. dalyvio mokestį.
Pasiūlytos temos konferencijos paskaitoms:
  1. „Akušerine ginekologija – sėklinimas“ (Lektorius iš Lenkijos)
  2. „Šliužo dislokacijos diagnostika ir operacinis gydymas“ (Lektorius, R. Antanaitis)
  3. „Avių, ožkų parazitinės ligos“ (Lektorius, M. Šarkūnas)
  4. „Etika. Bendravimas su klientais“
Siūloma sudaryti preliminarią darbotvarkę.
 
 
NUTARTA:
 LVGA BP konferenciją organizuoti gegužės 24 d. LVA aktų salėje išklausant lektorių paskaitas.
Į konferenciją pakviesti VMVT, LŽŪM, ir  žemės ūkio rūmų atstovus.
Farmacinėms įmonėms pasiūlyti tapti konferencijos rėmėjais.
Kadangi konferencija vyks kartu su paskaitomis, nutarta pavadinimą keisti į „LVGA BPS konferencija – seminaras“. Dalyviams išduoti 5 ak. val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.
Pritarti kad ne LVGA nariams seminaro dalyvio mokestis – 100lt. Paskelbti išankstinę registracija el.paštu. Konferencijos pradžia – 10:00, dalyvių registravimas – 9:00.
Preliminari darbotvarkė:
9.00-10.00. Renginio dalyvių registracija
10.00.          Konferencijos atidarymas.
10.15.          Šliužo dislokacija (dr. R. Antanaitis, LSMU VA).
11.00.          Avių ir ožkų parazitinės ligos (doc.dr. M. Šarkūnas, LSMU VA).
12.00.          Kavos pertrauka.
12.30.          Veterinarijos gydytojo etika ir bendravimo su klientais ypatumai
                    (doc.dr. A. Astromskienė, A. Stulginskio universitetas).
13.15.          Konferencijos rėmėjo UAB KRKA Lietuva informacija (L. Domeika).
13. 40.         BP sekcijos valdybos pirmininko A. Lūžos informacija.
14. 00.         VMVT informacija. Svečių pasisakymai.
14. 45.         Diskusijos, nutarimų priėmimas.
 
Balsavimo rezultatai: už – 8, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
2. SVARSTYTA: Dėl LVGA XLII (42-ojo) suvažiavimo ir LVA 90-mečio paminėjimo.
    V. Bižokas pranešė, kad LVGA XLII (42-ojo) suvažiavimo ir LVA 90-mečio paminėjimo proga ruošiamasi išleisti bukletą apie LVGS ir LVGA istorinę veiklą, kuris bus išdalintas suvažiavimo dalyviams. Siūloma pasidalinti idėjomis- kokią informaciją valdybos nariai norėtų patalpinti buklete.
NUTARTA:
Pritarti bukleto išleidimui – vartoma knygelė (tiražas apie 1000 egz.) .Informacija bus pateikta lietuvių kalba, o pora paskutinių puslapių bus skirta išverstai santraukai anglų kalba. Preliminarus bukleto maketas bus išsiųstas informacijos papildymui bei suderinimui.
   Balsavimo rezultatai: už – 8, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
 
3. SVARSTYTA: Dėl „Veterinarijos duomenų valdymo sistema”programos gerinimo ir tobulinimo
    P. Tamašauskas pateikė informaciją gautą iš „Veterinarijos duomenų valdymo sistemos“ programos kūrėjo Igno Nedzinsko kuriame klausiama ar LVGA gali ir nori prisiimti veterinarijos duomenų valdymo sistemos teises ir koordinavimą.
NUTARTA:
Paviešinti informaciją apie šią programą LVGA tinklapyje. Taip pat informaciją apie programą išsiųsti el. paštu rajonų asociacijų pirmininkams , nes veterinarijos duomenų valdymo sistemos programa yra mažai žinoma ir mažai veterinarų naudojama. Siūlyti, kad pirmą pusmetį veterinarai ja galėtų naudotis nemokamai, o vėliau programos kūrėjas galėtų ją apmokestinti. LVGA nariams šios programos naudojimas galėtų būtų nemokamas.
Balsavimo rezultatai: už – 8, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
4. SVARSTYTA: Dėl privačių veterinarijos gydytojų rėmimo.
P. Tamašauskas kalbėjo, kad šiuo metu Lietuvoje privačios veterinarijos srityje susidarė tokia situacija, kuomet privačių vet. gydytojų amžius sparčiai senėja ir jų finansinės galimybės teikti kokybiškas paslaugas yra labai ribotos. Baigę studijas veterinarijos gydytojai neina į kaimus, nes jie, neturėdami normalių kasdieninių darbo priemonių ir įrangos, negali teikti kokybiškų veterinarinių paslaugų. Siekiant sustabdyti šias neigiamas tendencijas turime stengtis pritraukti kuo daugiau jaunų veterinarijos gydytojų užsiimti veterinarijos praktika kaimo vietovėse.
Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, ŽŪR buvo surengtas iniciatyvinis susitikimas, kurio metu buvo pradėta diskusija apie privačių veterinarijos gydytojų, teikiančių paslaugas tiesiogiai gyvulių laikytojams, rėmimą. Susitikimo metu buvo nuspręsta ieškoti finansavimo šaltinių privačių veterinarijos gydytojų materialinės bazės stiprinimui. Susitikime dalyvavęs ŽŪR pirmininkas A. Stančikas, pritarė ir palaikė šią idėją.
NUTARTA:
Pritarti ŽŪR susitikimo iniciatyvai ieškoti finansavimo ir / ar paramos privačių veterinarijos gydytojų materialinės bazės stiprinimui, bei jaunų veterinarijos gydytojų pritraukimui į kaimo vietoves.
Balsavimo rezultatai: už – 8, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
5. SVARSTYTA: Kiti klausimai
    A. Kimontas siūlo atnaujinti privačių veterinarijos gydytojų verslo draudimo temą  LVGA BP konferencijos diskusijose.
NUTARTA:
   Kreiptis į konferencijos dalyvius dėl veterinarijos gydytojų verslo draudimo reikalingumo.
    Nutarimas priimtas vienbalsiai.
 
KITA INFORMACIJA
A. Lūža, J. ÄOEepaitis, A. Jegnoras, J. Labeikis, J. Gintautas, V. Plioplys, R. Irtmonas dėl pateisinamų priežasčių posėdyje nedalyvavo.
 
Pirmininkas                                                                                           Petras Tamašauskas
 
Sekretorė                                                                                              Dovilė Petronienė

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.