Pasitarimas VMVT

Pasitarimas su Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos atstovais

(2013-02-01) / VMVT įvykiai, strategija

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje šių metų sausio 31 d. įvyko pasitarimas su Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos atstovais.

Pasitarimo metu buvo aptarti aktualūs gyvūnų užkrečiamųjų ir kitų ligų profilaktinių darbų atlikimo klausimai, apsvarstyta veterinarinės praktikos licencijavimo tvarka, medicininių atliekų tvarkymo, prekybos veterinariniais vaistais, veterinarinės informacijos valdymo sistemos gerinimo aktualijos bei kitos problemos.
 
Pasitarime dalyvavęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius – vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspektorius dr. Jonas Milius ragino privačius veterinarijos gydytojus stiprinti asociacijos veiklą, aktyvinti švienčiamąjį ir organizacinį darbą, sudominti ir pritraukti daugiau šios profesijos specialistų, stengtis kiek įmanoma aktyviau dalyvauti vykdant tarptautinius projektus.
 
Susirinkusieji bendru sutarimu nusprendė griežtinti trichineliozės kontrolės reikalavimus, peržiūrėti sumedžiotų ar savoms reikmėms paskerstų gyvūnų mėginių ėmimo, saugojimo ir atsekamumo metodikas.
Siekiant užtikrinti gyvūnų sveikatingumą ir visuomenės sveikatos apsaugą, aptartos sveikų bandų statuso gavimo programos aktualijos. Svarstant šį klausimą, buvo akcentuojama, kad šios programos vykdymas yra neišvengiama būtinybė norint konkuruoti šalies ir tarptautinėje gyvūninių produktų rinkoje.
 
Pasitarimo metu prieita išvados, jog būtinas glaudesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, ypač su Valstybine veislininkystės priežiūros tarnyba. Buvo aptarti atvejai, kai gyvulių sėklintojai vykdė veiklą, susijusią su veterinarinėmis paslaugomis, neturėdami licencijų verstis šia praktika. Be to, buvo pabrėžta būtinybė visapusiškai stiprinti veterinarijos vaistų tiekėjų ir gyvūnų laikymo vietų kontrolę. 
 
,,Privačių ir valstybinių veterinarijos gydytojų bendradarbiavimas labai svarbus, tai padeda užtikrinti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir likvidavimo sėkmingą įgyvendinimą bei leidžia glaudžiau bendradarbiauti saugant visuomenės sveikatą. Tokių susitikimų metu pasidalinama aktualia informacija veterinarijos gydytojams rūpimais klausimais, numatomos tolesnės darbo kryptys”, – teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas Egidijus Mecelis.
 

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.