LVGA BP sekcijos valdybos posėdis

 
 
 
 
 
 
LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJA
 
LVGA BPS valdyba
PROTOKOLAS Nr. 3 (4 psl.)
2012 12 07
Kaunas,
LSMU VA
Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis
 
 
 
Pirmininkas: A.Lūža
Sekretorė: D. Petronienė
Dalyvauja: P.Tamašauskas, A.Bieliūnas, A. Kimontas, V.Povilionis, J.Gintautas, L.Putrius, A.Pockevičius, R.Irtmonas, R.Matutis, R. Gaidys
Dalyvauja svečiai: LVGA prezidentas V.Bižokas
 
Darbotvarkė:
1. Dėl profilaktinių darbų ir atliktų tyrimų apmokėjimo.
2. Dėl mėginių paėmimo.
3. Dėl medicininių atliekų tvarkymo.
4. Dėl lincencijavimo ir atliekamos veterinarinės veiklos.
5. Dėl didmenininkų prekybos veterinariniais vaistais.
6. Dėl VIVS programos gerinimo ir tobulinimo.
7. Dėl TBC aktų supaprastinimo.
8. Dėl Lietuvoje dirbančių sėklintojų atsakomybės.
9. Kiti klausimai.
 
1. SVARSTYTA: Dėl profilaktinių darbų ir atliktų tyrimų apmokėjimo.
P. Tamašauskas iškėlė du klausimus:
1. Dėl sutarčių su VMVT galiojimo;
2. Ar sutartyse turi būti nurodyti įkainiai už kiekvieną atliktą darbą.
    Pastebėta, kad ne visi rajonai turi nustatytus įkainius prie sutarčių, todėl reiktų informuoti visus VMVT inspektorius, kad supažindintų privačius veterinarijos gydytojus su įkainiais.
NUTARTA:
    prašyti VMVT ir rajonų VMVT, kad nustatytų prie profilaktinių darbų sutarčių įkainius ir su jais būtų supažindinti privatūs veterinarijos gydytojai. Taip pat pritarti, kad profilaktiniai darbai sveikos bandos statuso palaikymui būtų atliekami vieną kartą metuose ūkyje paimant kraują ir suderinus tai privačiam veterinarijos gydytojui ir ūkio savininkui.
Balsavimo rezultatai: už – 11, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
2. SVARSTYTA: Dėl mėginių paėmimo.
    P. Tamašauskas iškėlė klausimą, dėl mėginių paėmimo tvarkos.
 Skirtinguose rajonuose yra skirtingai interpretuojamas įsakymas (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 5d. įsakymas Nr. B1-658 „Dėl gaišenų, patologinės medžiagos patologinio anatominio tyrimo ir dokumentų įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Šio įsakymo apeiti negalima. Turėtų būti priimtas vienodas sprendimas. Vienų rajonų VMVT priima iš privačių veterinarijos gydytojų ištirti pasiutligės atžvilgiu tik galvą, o kitų priima visą gaišeną. Pastebėta, kad daugiausia problemų kyla Klaipėdos rajone. Reikėtų nustatyti tvarką, kad atsisakius priimti gaišeną, būtų pasirašytas lydraštis, kuriuo atsisakoma tirti visą lavoną ir už tai to rajono VMVT prisiimtų visą atsakomybę.
NUTARTA:
   prašyti VMVT ir rajonų VMVT, kad būtų laikomasi aukščiau nurodyto VMVT direktoriaus įsakymo ir jis nebųtų skirtingai interpretuojamas.
   Balsavimo rezultatai: už – 11, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
3. SVARSTYTA: Dėl medicininių atliekų tvarkymo.
    Klausimas buvo svarstytas 2012-10-12, LVGA BPS posėdžio metu.
NUTARTA:
    Prašyti VMVT, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. liepos 20 d. Įsakymo B1-562 „Dėl Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ 4 punktas (Žin., 2012, Nr. 89 – 4681) būtų papildytas taip:
* gyvūnų laikytojai, kurie įsigijo veterinarines medicinines preimones.
 
Balsavimo rezultatai: už – 11, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
(prisegti P.T. medziaga valdydos nariams el.pastu ir kaip prieda prie protokolo)
 
4. SVARSTYTA: Dėl lincencijavimo ir atliekamos veterinarinės veiklos.
 
    P. Tamašauskas pasisakė, kad tie veterinarijos gydytojai, kurie dirba UAB ir kitur  turi pilną teisę dirbti veterinarijos gydytojais, jeigu jie turi licenciją ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 449. Žin., 2007, Nr. 54-2088; 2011, Nr. 125-5942).
NUTARTA:
    Pritarti išsakytai P. Tamašausko minčiai ir kreiptis į VMVT dėl išaiškinimo.
Balsavimo rezultatai: už – 11, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
 
 
5. SVARSTYTA: Dėl didmenininkų prekybos veterinariniais vaistais.
NUTARTA:
    kreiptis i VMVT, kad tarnyba paruoštų istatyminę bazę,  pagal kurią  visų veterinarinių vaistų apyvarta vyktų  tik per veterinarinę įmonę ar veterinarijos gydytoją, kuris yra sudaręs sutartį su ūkininku.
Balsavimo rezultatai: už – 10, susilaikė – nėra, prieš – 1.
 
6. SVARSTYTA: Dėl VIVS programos gerinimo ir tobulinimo
    LVGA ir BPS yra nepatenkinti laiku neatliekamais ir suvedamais pieno tyrimais.
A. Kimontas siūlo kreiptis į VMVT ir prašyti sukurti programą, kad iėjus į VIVS būtų galima greitai patikrinti tyrimų ataskaitą, dėl BRC ir leukozės tyrimų. Nes šiuo metu sunku pateikti tikslią statistiką dėl atliekamų darbų teisingumo.
NUTARTA:
    kreiptis į VMVT dėl programos sukūrimo naudojantis VIVS dėl kai kurių tyrimų.
 
Balsavimo rezultatai: už – 11, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
7. SVARSTYTA: Dėl TBC aktų supaprastinimo
A. Bieliūnas pateikė klausimą dėl TBC aktų supaprastinimo. Einamu metu vadovaujamasi 2005 m. VMVT įsakymu dėl TBC aktų formavimo. Turėtume pateikti prašymą, kad įsakymo tvarka panaikintų raštišką pildymą paliekant kompiuterinį variantą.
NUTARTA:
 kreiptis į VMVT dėl  TBC aktų kompiuterinio varianto pildymo.
Balsavimo rezultatai: už – 11, susilaikė – nėra, prieš – nėra.
 
8. Dėl Lietuvoje dirbančių sėklintojų atsakomybės.
    Svarstyta Lietuvoje dirbančių sėklintojų atsakomybės klausimas naudojant tam tikrus medicininius preparatus ir sėklintojų darbe naudojamas priemones.
NUTARTA:
   Siekti, kad sėklintojai laikytųsi atliekų ir biocidų likučių surinkimo taisyklių bei siūlyti , kad jie irgi sudarytų sutartis, kaip ir privatūs veterinarijos gydytojai dėl atliekų surinkimo.
Nutarimas priimtas vienbalsiai.
9. SVARSTYTA: Kiti klausimai
    Paminėta, kad vykstant BP sekcijos  posėdžiams kai kuriems valdybos nariams tenka gan iš toli atvažiuoti į Kauną, kas kainuoja nemažus pinigus. Reikėtų prašyti LVGA valdybos ieškoti galimybių apmokėti kai kuriems BPS valdybos nariams kelionės (kuro) išlaidas.
    Aptartas klausimas dėl  galimybės susitikti Bendrosios praktikos sekcijos valdybai su VMVT, Žemės ūkio rūmų ir Ūkininkų asociacijos atstovais aptariant aktualius tolimesnės veiklos klausimus.
    Taip pat posėdyje buvo pareikštas noras, kad VšĮ „Pieno tyrimai“ sektų ir kontroliuotų sveikos bandos statuso galiojimą ir veiklos kūrimą BRC ir EGL atžvilgiais.
 
 
 
Pirmininkas                                                                                           Algimantas Lūža
 

Sekretorė                                                                                              Dovilė Petronienė

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.