2012 10 12 dieną vyko LVGA XLI (41-asis) suvažiavimas

 

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento
Vidmanto Bižoko metinė ataskaita
LVGA XLI (41) suvažiavimui
 
Kaunas, 2012 metų spalio 12 diena
 
 
LVGA nariai
 
   Viso – 1039 (2011 m. buvo 808 nariai), iš jų:
   BPS – 520  (buvo 410);
   MKS -38 (buvo 16) ir VMVTS – 122 (buvo 82);
   LSGVGA – 209 (buvo 200) ;
   VFA – 150 (buvo 116).
   LVGA nariu yra beveik tik kas trečias Lietuvoje dirbantis veterinarijos gydytojas, valstybiniame tinkle tik kas 8-as. Iš apie 1200 bendrosios praktikos veterinarijos gydytojų, 520 yra LVGA nariai (43,3%; 2011 m. buvo 34,1 %).
 
LVGA valdybos veikla
 
    Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 3 LVGA valdybos posėdžiai, t.t. 2 posėdžiai kartu su BP veterinarijos gydytojų sekcijos valdybos nariais bei VMVT vadovybe.
 
LVGA veikla ir projektai
 
    Dalyvauta LMA, LSMU Senato, VMVT , Žemės ūkio rūmų tarybos, Lietuvos kaimo tinklo, komitetų ir kitose veiklose. 2011 11 17 d. įvyko LVGA valdybos ir pirminių organizacijų pirmininkų bendras pasitarimas.
    Sukurta ir pateikta išbandyti demonstracinė bandomoji veterinarijos duomenų valdymo sistemos versija. Su UAB “Iterum” buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl ES lėšomis finansuojamo projekto “Inovatyvių veterinarijos duomenų valdymo technologijų kūrimas” įgyvendinimo, atliekant projekto rezultatų komercializavimą bei kitaip plėtojant projekto rezultatus ir tobulinant veterinarijos srities elektronines paslaugas.
    Su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM buvo pasirašyta paramos sutartis, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Profesinio mokymo ir informavimo veikla”, veiklos sritį “Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas”.
     Kartu su Lietuvos jaunųjų ūkininkų sąjunga ir LSMU VA TMC įgyvendinamas projektas ”Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas” pagal programą “Naujausios naujagimių veršelių auginimo technologijos”.
    Bendra projekto vertė su PVM: 200 000 Lt.
    Projektas bus baigiamas 2014 01 01.
Yra mokomi ūkininkai. Viso numatyta 34 kursai po 16 akad. val. kiekvienas. Planuojama apmokinti 521 klausytoją.
 
 
 
     Sukurtame naujame LVGA tinklapyje www.lvga.lt, per tris metus apsilankė virš 196 tūkst. lankytojų.
     Pagaminta ir išdalinta naujo pavyzdžio 670 LVGA nario pažymėjimų.
     Suderintas su VMVT direktoriaus įsakymo “Dėl veterinarijos gydytojų , turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektas.
 
 
 
LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2011 10 01-2012 10 01)
 
     Likutis 2011 10 01 d.
 
Viso: 91 029,81 Lt, t.t.:
          19 457,68 Lt-seminarų likutis;
          27 827,00 Lt-renginių likutis;
          43 745,00 Lt-nario mokesčio likutis.
 
Pajamos:
 
Nario mokestis: 73 200,00 Lt;
mokestis už renginius: 15 800,0 Lt;
parama 2 proc.: 222,50 Lt;
parama: 3300,00 Lt;
už seminarų rengimą: 19 590,00 Lt;
susigrąžinta už gyvūnų pasus: 1545,00 Lt.
 
Viso pajamų: 113 657,50 Lt.
Projektui vykdyti: 82 842,02 Lt.
 
 
Išlaidos: 
 
Sumokėta nario mokesčio: 15 508,31 Lt;
menkavertis inventorius: 00,00 Lt;
pagrindinis inventorius: 00,00 Lt;
komandiruotės: 5775,35 Lt;
darbo užmokestis: 19 758,44 Lt;
soc. draudimas: 7842, 72 Lt;
autorinis atlyginimas: 5557,00 Lt;
ryšių išlaidos: 1525,75 Lt;
automobilio išlaikymas: 9013,78 Lt;
ūkinės prekės (popierius ir kt.) : 4058,26 Lt;  
Konferencijų, seminarų ir renginių
organizavimas: 35 709,04 Lt.
 
Viso išlaidų: 100 532,22 Lt.
Projekto išlaidos: 10 845,61 Lt.
 
Likutis 2012m. spalio 01 d.: 104 155,09 Lt.
Projekto lėšos : 71 996,41 Lt.
 
 
LVGA ir LVGA BPS organizuoti seminarai
 
    Viso LVGA registravo 20 seminarų, tame tarpe 13 seminarų organizuota bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis.
2011 10 25 d. Šiauliuose VMVT ir LVGA 6 val. seminaras “Startvac-pirmos vakcinos galvijams nuo mastitų”.
    2011 11 17 d. LVGA BPS ir UAB “Dimela Lietuva” 5 val. seminaras Kaune melžiamų karvių šėrimo pereinamuoju laikotarpiu, užtrūkimo periodu, medžiagų apykaitos ligų ir veršelių sveikatingumo klausimais (lektoriai iš Prancūzijos, Airijos ir Rusijos).
    2011 12 03 d. 7 val. LVGA ir UAB “Dimela Lietuva” teorinis-praktinis seminaras veterinarijos gydytojams, žirgų augintojams ir raiteliams.
2012 02 27 d. registruoti keturi po 5 val. VšĮ “Tęstinio mokymo centras” seminarai karvių reprodukcinių sutrikimų, galvijų medžiagų apykaitos, starterinių visaverčių kombinuotųjų pašarš , intensyvaus kumeliukų auginimo klausimais, kurie vyko eilėje rajonų vasario 28-kovo 30 d. d.      2012 03 02 d. LVGA ir “Dimela Lietuva” 5 val. seminaras “Išskirtiniai veterinarinės paskirties pašarai”.     2012 03 06 d. LSMU VA ir LVGA 4 val teorinis seminaras “Sportinių žirgų traumos varžybų metu”ir praktinis seminaras “Artroskopijos technika arkliams” (lektorius dr. M. Kohler, Vokietija).
    2012 04 26 d. UAB “VETA” ir LVGA 3 val. seminaras Panevėžyje “Lesaffre produkto Actisaf Sc 47 panaudojimas galvijininkystėje” (lektorius J. Kanarek, Prancūzija).
    2012 05 17 d. LVGA BPS 5 val. seminaras Aleksandrijoje (Skuodo raj.) reprodukcinės funkcijos stimuliavimo lazerio šviesa ir biostimuliatoriumi, imuniteto ir mastitų, pašarų papildų ir preparatų fascioliozės gydymui, klausimais.    
    2012 05 25 d. LSMU VA BPS 6 val. seminaras avių virškinimo ligų, triušių ligų , pašarų papildų , karvių mastitų ir parezių gydymo metodų taikymo klausimais.        
    2012 06 15 d. UAB “KRKA Lietuva” ir LVGA 2 val. seminaras Biržuose “Naujausi ir efektyviausi mastitų gydymo metodai. Medžiagų apykaitos sutrikimai ir efektyvus jų gydymas”.
    2012 rugsėjo mėn.   LSMU TMC po 3 val. keturi seminarai Šakiuose “Ketozės ir šliužo dislokacijos ankstyvoji diagnostika, panaudojant kompiuterinę bandos valdymo programą”.
    2012 rugsėjo mėn.   LSMU TMC po 3 val. keturi seminarai Šakiuose “Ketozės ir šliužo dislokacijos ankstyvoji diagnostika, panaudojant kompiuterinę bandos valdymo programą”.
    2012 09 27 d. UAB “Fors Infinita” 3 val. seminaras Vilniuje “Dorwest Herbs”augalinių papildų ir homeopatinių preparatų šunims ir katėms naudojimas veterinarinėje medicinoje”. Pranešėja M. Boughton (Didžioji Britanija).   
 
Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos 
organizuoti seminarai
 
      1. Praktinis seminaras veterinarijos gydytojams praktikams: „Šunų kelio girnelės operacijos ir chirurginiai priėjimai ortopedijoje“. Kaunas. 2011 11 06-07 (dalyvavo 17 klausytojų).
      2. Seminaras veterinarijos gydytojams praktikams ir LSMU VA studentams: „Šunų ir kačių endokrinologija“. Vilnius. 2010 10 05 (dalyvavo 179 klausytojai).
      3. Praktinis seminaras veterinarijos gydytojams praktikams: „Šunų ir kačių ultragarsinė diagnostika“. Kaunas 2010 11 12-13 (dalyvavo 23 klausytojai).
      4. Seminaras veterinarijos gydytojams praktikams ir LSMU VA studentams: „Naujos tendencijos šunų ir kačių profilaktinėje vakcinacijoje. Dažniau pasitaikančių kačių infekcinių ligų diagnostika ir gydymas.“ Kaunas. 2012 06 02 (dalyvavo 74 klausytojai).
       5. Seminaras veterinarijos gydytojams praktikams ir LVA studentams: „Šunų ir kačių lėtinių inkstų ligų gydymas“. Kaunas. 2012 10 06 (dalyvavo 144 klausytojai).
 
 
Maisto kontrolės sekcijos organizuoti seminarai
 
 
     Per 1 metų ataskaitinį laikotarpį LVGA Maisto kontrolės sekcija organizavo 3 seminarus. Seminarai registruoti LVGA.
    1. 2012 kovo 29 dieną, 6 val seminaras „Pieno ir pieno produktų kokybė“. Dalyvių  –  120.
    2. 2012 m. gegužės 4 d. LSMU VA 5 valandų seminaras „Mėsoje randami parazitai, keliantys riziką žmogaus sveikatai“ . Dalyvių –  230.
    3. 2012 rugsėjo 28 dieną 5 val. seminaras „Kenkėjai maisto įmonėse ir maisto produktuose“. Dalyvių- 50.
 
    Organizuoti 4 maisto kontrolės sekcijos valdybos narių posėdžiai. Numatyta 4 metų darbo strategija.
    Maisto kontrolės sekcijos veikloje aktyviai dalyvauja 35 nariai, o organizuojamuose seminaruose dalyvavo 120 – 230 veterinarijos gydytojų bei maisto įmonių darbuotojų. Daugelis LVGA narių, ypač valstybinių veterinarijos   gydytojų yra nenurodę jog dalyvauja ir maisto kontrolės sekcijos veikloje, todėl ir atrodo, jog maisto kontrolės sekcija neskaitlinga.
 
 
Veterinarijos farmacijos asociacijos organizuoti seminarai
 
   Veterinarijos farmacijos asociacija per ataskaitinį laikotarpį registravo 13 seminarų, iš kurių pati organizavo 1.
   Pagrindinės seminarų temos buvo: Gyvūnų imunologija, šlapimo ir infekcinių ligų diagnostika, profilaktika ir gydymas, dermatologijos ir osteoartritų problematika bei sėkmingo pardavėjo kodo klausimai.
 
 
2012 metų renginiai
 
LVGA krepšinio turnyras.
 
LVGA sporto ir kultūros šventė
Telšiuose prie Germanto ežero.
 
LVGA 2012 metų krepšinio turnyras
 
    Viso dalyvavo 7 komandos: Vilniaus, Klaipėdos, Marijampolės, Utenos , Šiaulių, Kauno bei LSMU VA.
    Turnyro nugalėtojais tapo Vilniaus komanda.
    Antrąją vietą iškovojo Klaipėdos, o trečiąją- Kauno regiono komandos.
 
 
LVGA sporto ir kultūros šventė (Telšiai, Germanto vila,
 2012 metų liepos 7-8 d.d.)
 
    Šventės nugalėtoja tapo Utenos komanda. Antrąją vietą laimėjo Telšių, o trečiąją- Kauno komandos.
   Kita šventė vyks 2014 metais Panevėžio rajone.
 
Tarptautiniai ryšiai
 
    2011 10 28-29 d.d. Jelgavoje vyko Latvijos veterinarijos asociacijos 90-mečio minėjimas.
    2012 06 8-9 d.d. Amsterdame vyko Europos veterinarijos federacijos Generalinė asamblėja.
    2012 09 8-9 d.d. Beloveže vyko Lenkijos Bialystoko vaivadijos veterinarijos gydytojų rūmų konferencija, skirta Veterinarijos mokslo 50-mečiui.
    Paruošta pasirašymui sutartis su Prancūzijos vakarų-rytų bendradarbiavimo ir keitimosi veterinarijos asociacija.
 
 
    Kaunas, 2012 10 12                                    LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.