LVGA BPS Valdybos posėdžio protokolas

 

LVGA BPS valdybos posėdžio , įvykusio 2012 01 25d.,  protokolas Nr. 1

 

Pirmininkas: A.Lūža

Sekretorė: J.Sabeckienė

Dalyvauja: P.Tamašauskas, A.Bieliūnas, A. Kimontas, V.Povilionis, J.Gintautas, L.Putrius, A.Pockevičius, R.Irtmonas, R.Matutis

Dalyvauja svečiai: LVGA prezidentas V.Bižokas

 

1. SVARSTYTA: Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo tvarka ir deklaravimas, seminarų registravimas

NUTARTA:

Pastaraisiais metais LVGA narių skaičius mažėja, LVGA vis sunkiau sumokėti tarptautinius mokesčius už visus veterinarinę veiklą vykdančius veterinarijos gydytojus, iškyla daug diskusijų dėl profesinio tobulėjimo, veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo kokybės ir jos vieningos kontrolės, todėl nutarta:

įgalioti LVGA valdybą raštu kreiptis į VMVT dėl veterinarijos gydytojų kvalifikacijos deklaravimo perdavimo LVGA ir seminarų registracijos LVGA sukurtoje duomenų bazėje.

Balsavimo rezultatai: už – 8, susilaikė – 2, prieš – nėra.

 

2. SVARSTYTA: 2012 metais planuojamų seminarų temos

NUTARTA:

Siūlomos temos seminarams:

            1) karvių apsisėklinimo sumažėjimas dėl užkrečiamųjų ir medžiagų apykaitos ligų;

            2) smulkių gyvūnų odos ligos;

            3) smulkių gyvūnų ženklinimo ar identifikavimo mikroschemomis metodika ir perspektyvos;

            4) avių ligos;

            5) triušių ligos.

Balsavimo rezultatai: už – 10, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

 

3. SVARSTYTA: LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferencijos laikas

NUTARTA:

LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferenciją organizuoti 2012 metų gegužės-birželio mėnesiais.

Balsavimo rezultatai: už – 10, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

 

4. SVARSTYTA: LVGA suvažiavimo vietos ir laiko keitimas

NUTARTA:

Siūlyti LVGA Valdybai pakeisti ateinančio suvažiavimo vietą ir laiką (siūloma rugsėjo mėnesio vidurys).

Balsavimo rezultatai: už – 9, susilaikė – 1, prieš – nėra.

 

5. SVARSTYTA: A.Kurliansko klausimas dėl TBC aktų spausdinimo ir priešepizootinio žurnalo vedimo supaprastinimo

NUTARTA:

Atsakymas: pagal 2005 m gruodžio 29 d. VMVT įsakymą Nr. B1-735 TBC aktai gali būti nerandu TBC  spausdinti, jie laikomi kompiuterinėse laikmenose. Ar jie gali būti laikomi tik kompiuterinėse laikmenose, neaišku.

Nutarta kreiptis į VMVT, kad nereikėtų TBC aktų spausdinti, nes visi TBC aktai yra VMVT prižiūrimoje VIVS programoje ir bet kuriuo metu pagal reikalą juos galima atsispausdinti.

Dėl priešepizootinių priemonių žurnalo vedimo supaprastinimo klausimą įkelti į LVGA internetinį puslapį bendrai diskusijai (truksiančią iki 2012 m. vasario 15 d.)

Balsavimo rezultatai: už – 9, susilaikė – 1, prieš – nėra.

 

6. SVARSTYTA: Dėl mėsinių galvijų sveikos bandos statuso

NUTARTA:

Įgalioti LVGA Valdybą su prašymu kreiptis į VMVT, kad būtų suvienodintos sąlygos visoms penimų galvijų bandoms siekiant gauti sveikos bandos statusą (šiuo metu skiriasi profilaktinių priešepizootinių darbų atlikimas Mėsinių galvijų asociacijos nariams (jiems daromos išimtys) ir ne Mėsinių galvijų asociacijos nariams).

Jeigu yra išimčių Mėsinių galvijų asociacijos nariams, vadinasi tas išimtis galima taikyti ir ne šios asociacijos nariams, nes mėsinių galvijų bandose atlikti profilaktinius priešepizootinius darbus veterinarijos gydytojui nėra saugu, taip pat turbūt ir netikslinga, nes Mėsinių galvijų asociacijos narių bandose taikomos išimtys. Kuo skiriasi Mėsinių galvijų asociacijos narių bandos nuo ne asociacijos narių bandų?

Balsavimo rezultatai: už – 10, susilaikė – nėra, prieš – nėra.

 

7. SVARSTYTA: Dėl gyvūnų judėjimo važtaraščių reikalingumo

NUTARTA:

Pritarti gyvūnų važtaraščių reikalingumui, jei:

a)      važtaraštis turės galiojimo laiką, t.y. galiojantis ne vieną dieną (pavyzdžiui, 3-5 dienas);

b)       pačiame važtaraštyje atsiras gyvūno laikytojo (savininko) atsakomybė – važtaraštyje turi atsirasti eilutė šalia veterinarijos gydytojo, kurioje pats gyvūno laikytojas prisiima atsakomybę ir pasirašo (pirmiau veterinarijos gydytojo), kad gyvūnas nebuvo gydytas ar nebuvo atliktos praneštinos veterinarinės procedūros veterinarijos gydytojui be važtaraštį pasirašiusiojo veterinarijos gydytojo žinios.

Šią informaciją perduoti VMVT.

Balsavimo rezultatai: už – 8, susilaikė – nėra, prieš – 2.

 

8. SVARSTYTA: Dėl informacijos apie atliktų profilaktinių priešepizootinių darbų tyrimų rezultatų gyvulį perkeliant iš vienos bandos į kitą bandą atsiradimo VIVS sistemoje

NUTARTA: atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu informacija apie atliktų profilaktinių priešepizootinių tyrimų rezultatus gyvulį perkeliant iš bandos į bandą automatiškai neperkeliama, todėl atsiradęs naujas gyvulys be tyrimo (iš tiesų jis yra ištirtas) bandoje, turinčioje sveikos bandos statusą, automatiškai bandai anuliuojamas sveikos bandos statusas.

Nutarta kreiptis į VMVT ir prašyti pakoreguoti VIVS, kad kartu su gyvuliu į kitą bandą persikeltų ir atliktų tyrimų rezultatai.

Balsavimo rezultatai: už – 9, susilaikė – 1, prieš – nėra.

 

9. KITA INFORMACIJA

  1. LVGA prezidentas prof. V.Bižokas pranešė, kad LVGA nario pažymėjimai bus pradėti gaminti 2012 metų balandžio mėnesį (2012 m. balandžio 1 d. bus žinomas tikslus narių skaičius).
  2. LVGA prezidentas prof. V.Bižokas pranešė, kad pradėta paieška firmos ar asmens, galintį paruošti LVGA finansiškai naudingus projektus.

 

Pirmininkas                                                                                           Algimantas Lūža

 

Sekretorė                                                                                              Jūratė Sabeckienė

 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.