LVGA valdybos susitikimo su VMVT vadovybe protokolas

VALSTYBINÄ- MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

VMVT VADOVYBÄ-S PASITARIMO SU LVGA VALDYBA IR LVGA BENDROSIOS PRAKTIKOS SEKCIJOS VALDYBA PROTOKOLAS

2010 m. lapkričio 25 d. Nr.
Vilnius

Pasitarimas įvyko 2010 m. lapkričio 25 d., posėdžio pradžia 1100 val., posėdžio pabaiga 1420 val.
Pasitarimo pirmininkas – Jonas Milius, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktorius.
Pasitarimo sekretorė – Ugnė Žymantaitė, VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja.

Dalyvavo:
Pridedamas dalyvių sąrašas.

Darbotvarkė:
Dėl darbo veiklos aptarimo ir organizavimo.

 

SVARSTYTA:
Dr. J. Milius pateikė informaciją apie VMVT struktūrą po būsimos reorganizacijos.
LVGA valdyba ir LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos atstovai vieningai pritarė dabar galiojančiai licencijų išdavimo sistemai. Tačiau pasiūlyta veterinarijos gydytojų, turinčių veterinarijos praktikos licenciją, kvalifikacijos kėlimo tvarką pavesti vykdyti LVGA, siekiant išvengti šališkumo. Taip pat siūlyta LVGA pavesti administruoti ir šių duomenų registravimo sistemą.

LVGA valdyba ir LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos atstovai informavo, kad yra didelis skaičius kvalifikacijos kėlimo organizatorių. Pastarieji, siūlantys kvalifikacijos kėlimo programas turi jas užregistruoti LVGA, LSGVGA, VFA ar Tarnyboje, nes pažymėjimai, išduoti pagal Tvarkos aprašo 9 punkte neužregistruotas programas, nepripažįstami. Todėl buvo akcentuojama, Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo apskaitą ir kvalifikacijos kėlimo įvertinimą pavesti vykdyti LVGA.

Prof. V. Bižokas svarstė LVGA narių skaičiaus didinimo perspektyvos galimybes apskrityse. Kreipiantis į VMVT buvo pateikta nuomonė, skatinti visus veterinarijos gydytojus tapti šio savanoriško ne pelno siekiančio susivienijimo nariais.
Prof. V. Bižokas akcentavo, kad būtų tikslinga jei tarptautinėms organizacijoms, duomenis apie veterinarijos gydytojų skaičių teiktų LVGA, siekiant išvengti papildomų mokesčių mokėjimo.

V. Ledas (Nacionalinės Draudimo Brokerių Įmonių Asociacijos prezidentas) informavo, kad remiantis kitų šalių patirtimi tikslinga veterinarijos gydytojams turėti profesinės atsakomybės draudimą. Tokio draudimo tikslas – apdrausti veterinarijos gydytojo galimas profesines klaidas, dėl kurių gyvūno savininkas gali patirti finansinių nuostolių.

Dr. J. Milius informavo, apie planuojamus juridinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos (didmeninė veterinarinių vaistų prekyba / veterinarijos vaistinės veikla) licenciją, prekybos veterinariniais vaistais apribojimus, siekiant sumažinti neleistinų medžiagų liekanų kontrolę gyvūnuose, piene, kiaušiniuose ir meduje, skatinti didesnį ūkininkų sąmojingumą, veterinarijos gydytojo atsakomybę bei nelegalios vaistų prekybos paplitimo mąstą.

LVGA valdyba ir LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos atstovai pateikė keletą pastabų dėl Veterinarinės informacijos valdymo sistemos (VIVS) veikimo.

Dr. M. Masiulis pateikė informaciją apie ES koofinansuojamas užkrečiamųjų ligų stebėsenos ir kontrolės programas 2011 metais Lietuvoje ir pristatė (Mėlynojo liežuvio; Paukščių gripo; Užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų; Pasiutligės) mėginių paėmimo įkainius. Taip pat informavo, kad artimiausiu metu bus organizuojami mokymai su Prancūzijos kompetentingos institucijos referentine laboratorija dėl mėginių paėmimo.

G. Blekaitis informavo, kad nuo 2011 m. liepos 3 d., vežant iš vienos valstybės narės į kitą, visi šunys, katės ir šeškai privalės būti identifikuoti poodinėmis mikroschemomis. Taip pat trumpai pristatė Žemės ūkio ministerijos rengiamą gyvūnų globos laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos. Pažymėjo, kad šiame teisės akte numatoma nuostata, kad nuo 2016 m. turės būti suregistruoti visi Lietuvoje laikomi gyvūnai augintiniai. Taip pat pateikė informaciją, kad nuo 2011-01-01 įsigalios nauja gyvūnų augintinių pasų išdavimo tvarka ir naujas pasas, atitinkantis Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo nuostatas.

LSGVGA pateikė siūlymą dėl VMVT direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-735 „Dėl apskaitos žurnalų, formų ir jų pildymo nurodymų patvirtinimo“ nuostatos, kad kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną apskaitos duomenys, esantys kompiuterinėse laikmenose ir surinkti per einamąjį mėnesį, būtų išspausdinti ir susegti į bylą, siekiant išvengti netikslingo, didelio kiekio popieriaus suvartojimo.

G. Blekaitis siūlė, LSGVGA, LVGA parengti rekomendacinius nuostatus smulkių / stambių gyvūnų klinikos įsteigimui, nes ES ir LT teisės aktai to nereglamentuoja, o jaunam veterinarijos gydytojui pravartu žinoti rekomendacinio pobūdžio gaires.

LVGA valdyba ir LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos atstovai informavo, jog tikslinga pakeisti pieno ūkių atstatymo bei kontrolės procedūrą, patikros aktų pildymą.

Prof. V. Bižokas teigė, kad yra problema dėl jaunų veterinarijos gydytojų skaičiaus stygiaus atokesnėse nuo miestų vietovėse. Svarstė, kaip atgaivinti kaimą ir ten nukreipti didesnį, naujai parengtų veterinarijos gydytojų skaičių.
Prof. V. Bižokas informavo, kad ruošiamas skelbti konkursas „Geriausias 2011 m. apskrities veterinarijos gydytojas“.

Z. Neverdauskas informavo apie planuojamą sporto ir kultūros šventę, 2011 m. birželio 18 d., Telšiuose.

 

NUTARTA:
1. LVGA raštu pateikti VMVT siūlomą Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo apskaitos tvarkymo ir kvalifikacijos kėlimo įvertinimo projektą, šias funkcijas administruojant LVGA.

2. Duomenis tarptautinėms organizacijoms apie veterinarijos gydytojų skaičių teikti LVGA.

3. Surengti atskirą Nacionalinės Draudimo Brokerių Įmonių Asociacijos ir LVGA posėdį, siekiant detaliau apsvarstyti veterinarijos gydytojų profesinės atsakomybės draudimo galimybes ir siūlomas sąlygas.

4. LVGA raštu pateikti VMVT argumentuotą nuomonę dėl juridinių asmenų, turinčių veterinarinės farmacijos (didmeninė veterinarinių vaistų prekyba / veterinarijos vaistinės veikla) licenciją, prekybos pakeitimų.

5. VMVT paruošti įsakymo pakeitimo projektą „Dėl apskaitos žurnalų, formų ir jų pildymo nurodymų patvirtinimo“.

6. LVGA raštu pateikti VMVT konkrečius siūlymus dėl Veterinarinės informacijos valdymo sistemos (VIVS) veikimo tobulinimo.

7. LVGA parengti rekomendacinius nuostatus smulkių / stambių gyvūnų klinikos įsteigimui.

8. LVGA pakartotinai pateikti VMVT pasiūlymus dėl apskaitos žurnalų pildymo kiekio, siekiant išvengti informacijos dubliavimosi.

9. LVGA raštu pateikti VMVT pieno ūkių atstatymo bei kontrolės procedūros ir patikros aktų pildymo įsakymo pakeitimų projektą.

 

Pasitarimo pirmininkas dr. Jonas Milius

Pasitarimo sekretorė Ugnė Žymantaitė
 

Parašykite komentarą

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti tinkamą svetainės veikimą. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su LVGA Privatumo politika.