Suteikti LVGA Garbės narių vardai

2019 metų birželio 12 dieną LVGA Valdyba už ilgametį glaudų bendradarbiavimą su Asociacija ir nuopelnus veterinarinei medicinai suteikė užsienio visuomeninių organizacijų- LVGA Garbės narių vardus Latvijos veterinarijos asociacijai (LATVIJAS VETERINĀRĀRSTU BIEDRĪBA) ir Lenkijos Šiaurės-rytų veterinarijos gydytojų rūmams (POLNOCNO-WSCHODNIA  IZBA LEKARSKO-WETERYNARYJNA W BIALYMSTOKU). LVGA Garbės narių diplomai bus įteikti LVGA 48-ojo ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo metu 2019 metų spalio 11 dieną. LVGA informacija.

Įvyko LVGA sporto ir kultūros šventė

2019 metų birželio 01-02 dienomis Ariogaloje, Dubysos dainų slėnyje įvyko LVGA sporto ir kultūros šventė. Atidarymo metu šventės dalyvius pasveikino LVGA prezidentas prof. V. Bižokas, VMVT direktorius D. Remeika, prof. K. Lukauskas, LSMU VA kancleris prof. M. Malakauskas,Raseinių savivaldybės vicemeras K. Užemeckas, Ariogalos miesto seniūnas S. Buividas, Lenkijos Šiaurės-rytų vaivadijos veterinarijos rūmų prezidentas M. Vysocki, buvęs ilgametis Raseinių VMVT vadovas H. Medveckas, Raseinių LVGA organizacijos pirmininkas J. Vazgys bei varžybų vyr. teisėjas A. Pupkus. Buvo pakelta LVGA vėliava ir šventė atidaryta. Traukiant burtus paaiškėjo, kad kita, 2021-ųjų metų, LVGA sporto ir kultūros šventė vyks Vilniaus regione, o 2023 metais-Klaipėdos regione. Sporto varžybų septyniose rungtyse  dalyvavo aštuonios komandos. Po varžybų šventės dalyviams koncertavo Nemakščių vyrų vokalinis instrumentinis ansamblis. Varžybų dalyviai ir nugalėtojai buvo apdovanoti prizais, taurėmis ir LVGA diplomais bei padėkomis. Pirmąją vietą užėmė Kauno regiono komanda, antri buvo Marijampoliečiai, treti Klaipėdiečiai (suvestinė pridedama šio pranešimo priede). Uždegtas šventės laužas, vyko vakaronė. Nuoširdžiai dėkojame visoms komandoms ir dalyviams , atvykusiems į šventę pabendrauti Kolegų ir jų šeimų tarpe. LVGA informacija.

 

FECAVA Eurokongresas

2019 m. rugsėjo 4-9 dienomis Sankt Peterburge (Rusija) vyks 25-asis FECAVA Eurokongresas. Plačiau-šio pranešimo priede.

LVGA narių 2019 metais sąrašas

LVGA tinklapyje talpiname  2019 metais susimokėjusių nario mokestį Asociacijos narių  preliminarų sąrašą. Pasitaikiusius netikslumus ir pastabas prašome siųsti el.paštu: lvga@lvga.lt   LVGA informacija.

 

 

Sveikiname su Pasauline veterinarijos diena

Mieli Kolegos LVGA nariai ir visi Lietuvos veterinarijos gydytojai, nuoširdžiai sveikiname Jus  su Pasauline veterinarijos diena. Būkite sveiki, laimingi ir tegul Jūsų pasirinkta svarbi profesija teatneša didelį moralinį pasitenkinimą  ir padorią materialinę šeimų gerovę. LVGA Valdyba.

FVE ir Baltijos šalių veterinarijos asociacijų pasitarimas Rygoje

2019 m. balandžio 7 d. Rygoje (Latvija) įvyko Europos veterinarijos federacijos (EVF) tarybos regioninis susitikimas su Latvijos, Estijos ir Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijų, kurios yra EVF nariai, atstovais.Plačiau-šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Išrinkta naujoji LVGA BP sekcijos valdyba, pirmininkas ir pavaduotojai

2019 metų balandžio 24 dieną vykusioje LVGA Bendrosios praktikos sekcijos ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buvo išrinkta naujoji 2019-2023 metų kadencijos sekcijos Valdyba. Valdybos narių sąrašas pateiktas šio pranešimo priede. Gegužės 24 dieną įvykusiame Valdybos posėdyje  sekcijos valdybos pirmininku išrinktas dr. Girmantas Gumauskas, pavaduotojais Algimantas Lūža ir Artūras Abromaitis. LVGA informacija.

Sveikiname su šv. Velykomis !

Gerbiami Kolegos, su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais artėja pati gražiausia pavasario šventė – Velykos. Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas. LVGA Valdybos vardu, pagarbiai, Asociacijos prezidentas Vidmantas Bižokas.