Tarptautinė mokslinė konferencija LSMU VA 2019 11 28

LSMU Veterinarijos akademijoje, 2019 Lapkričio mėn., 28 dieną, organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija Ūkinių gyvūnų mitybos poveikis produktyvumui ir produkcijos kokybei

Papildoma informacija šio pranešimo priede.

Kvietimas dalyvauti seminaruose 11.15 ir 11.26

LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras kviečia dalyvauti seminare „Karvių ketozės genetinio įvertinimo ir mažinimo priemonės“ 2019 m. Lapkričio mėn., 15 d. Kaune Tilžės g. 18, Kaunas (IV korpusas, Žalčio salė)

LSMU Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo katedra kviečia dalyvauti seminare „Melžimo rodiklių fenotipinės sąsajos su pieninių karvių produktyvumu ir pieno kokybe“ 2019 m. Lapkričio mėn., 26 d. Kaune, Tilžės g. 18, Kaunas (IV korpusas, Žalčio salė)

Programos ir kita informacija šio pranešimo priede.

Mokymo kursai: veterinarijos gydytojams, dirbantiems (dirbsiantiems) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

2019 m. lapkričio 18 – 27 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai asmenims, būsiantiems atsakingais už radiacinę saugą.

2019 m. lapkričio 25 – 27 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai veterinarijos gydytojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

2019 m. gruodžio 02 – 06 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai veterinarijos gydytojams, dirbsiantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Informacija, šio pranešimo prieduose.

Dėkoju už ilgametį bendradarbiavimą

Mieli Kolegos LVGA nariai ir visi, kurie prisidėjote savo darbu, patarimais ir kritika dirbant man šešiolika metų visuomeninėse Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento pareigose, nuoširdžiai Jums dėkoju už ilgametį bendradarbiavimą, buvimą kartu ir džiaugsmą bei rūpesčius, kuriuos turėjome sprendžiant aktualius veterinarijos gydytojams ir ne tik, klausimus ir problemas. Padariau, kaip galėjau, kitas ir kiti tepadaro geriau. Noriu palinkėti visiems Jums ir naujai išrinktam prezidentui, viceprezidentui, Valdybai, Etikos ir Revizijos komisijoms, Asociacijos sekcijoms visokeriopos sėkmės stiprinant mūsų profesijos prestižą, keliant veterinarijos gydytojų gerbūvį, suteikiant šiuolaikiškas žinias kvalifikacijos kėlime ir visose Įstatuose numatytose srityse. Jeigu bus reikalinga mano pagalba ir patirtis-mielai prisidėsiu. Būkite sveiki ir laimingi.

Pagarbiai, Vidmantas Bižokas.

Išrinkta naujoji LVGA vadovybė

2019 metų spalio 11 d. LVGA 48-ajame suvažiavime išrinkta naujoji Asociacijos vadovybė. LVGA prezidentu išrinktas dr. Audrius Kučinskas, viceprezidentu Petras Tamašauskas. Naujaisiais LVGA valdybos nariais patvirtinti A. Kučinskas, P. Tamašauskas, G. Gumauskas, E. Kvedaraitė, A. Rokaitytė ir K. Patašius. Revizijos komisijos nariais išrinkti H. Medveckas, A. Kimontas ir M. Miliukienė. Etikos komisijos nariais išrinkti A. Pockevičius, R. Chomičius, D. Šimelionienė, L. Danauskienė ir J. Labeikis.

Įvyko LVGA 48-asis suvažiavimas

2019 metų spalio 11 d. LSMU VA įvyko LVGA ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavimą pagerbė svečiai, LRS Seimo narys L. Stacevičius, OIE atstovas prof. K. Lukauskas, LSMU VA kancleris prof. M. Malakauskas, Veterinarijos fakulteto dekanė prof. V. Riškevičienė, svečiai iš Latvijos ir Lenkijos veterinarijos asociacijų, LVGA Garbės narys B. Winiecki.  Viso buvo registruota 108 delegatai. Rėmėjai: UAB “KRKA Lietuva” ir UAB “Litamilk”. Po svečių pasisakymų buvo įteiktos LVGA Garbės narių regalijos Latvijos veterinarijos asociacijos ir Lenkijos šiaurės rytų veterinarijos gydytojų rūmų delegacijoms. Metines ataskaitas padarė LVGA prezidentas prof. V. Bižokas, Revizijos komisijos pirmininkas H. Medveckas ir Etikos komisijos pirmininkas A. Kimontas. Naujuoju LVGA prezidentu ketverių metų kadencijai išrinktas LSMU Gyvūnų biologinių tyrimų centro veterinarijos gydytojas dr. Audrius Kučinskas. Viceprezidentu patvirtintas Petras Tamašauskas. Buvo išrinktos naujos Revizijos ir Etikos komisijos, patvirtinta naujoji LVGA Valdyba. Su suvažiavimo protokolu galima susipažinti šio pranešimo priede.