LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos narių susirinkimas

Š.m. spalio 11 dieną (penktadienis)  10.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos aktų salėje, prieš LVGA 48-ąjį suvažiavimą, vyks LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos narių susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

LVGA SGPS valdybos pirmininkė Eglė Kvedaraitė.

Iškelti kandidatai į LVGA prezidentus

Kandidatais į Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos  prezidentus yra iškelti šie asmenys:

Algimantas Lūža. LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos pirmininko pavaduotojas. Kandidatūrą iškėlė LVGA Panevėžio rajono pirminė organizacija (2019 09 02 d.). Ilgametis LVGA narys.

Ramūnas Antanaitis. LSMU Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. dr.  Kandidatūrą iškėlė LVGA Maisto kontrolės sekcijos valdyba. (2019 09 09 d.). Į LVGA įstojo 2019 m. rugsėjo 12 d.

Audrius Kučinskas. LSMU Biologinių tyrimų centro veterinarijos gydytojas, dr.  Kandidatūrą iškėlė LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdyba (2019 09 12 d.). Į LVGA įstojo 2019 m. rugsėjo 12 d.

Su iškeltų kandidatų gyvenimo aprašymais galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA informacija.

LVGA 48-asis ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

LVGA  ataskaitinis-rinkiminis XLVIII (48-asis) suvažiavimas vyks 2019 metų spalio 11 dieną (penktadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje (aktų) salėje (Tilžės g. 18, Kaunas). Delegatų kvotos, informacija dėl rinkimų bei suvažiavimo darbotvarkė patalpinta šio pranešimo priede. Informuojame, kad LVGA valdyba rugsėjo 12 dienos posėdyje pratęsė delegatų iškėlimo terminą iki spalio 01 dienos.LVGA valdyba.

Mokymo kursai : Atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas produkcijos gyvūnams

LSMU virtualioje mokymosi aplinkoje „Moodle“ sistemoje organizuojami profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai  veterinarijos gydytojams tema: „Atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas produkcijos gyvūnams“. Kursai vyks nuotoliniu būdu jūsų pasirinktu laiku.Kursai registruoti LVGA.  Bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai. Plačiau-šio pranešimo priede.

Internetiniai kursai

Informuojame, kad galite sudalyvauti Internetiniuose Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) organizuojamuose kursuose “Efektyvus ūkinių gyvūnų auginimas mažinant antibiotikų vartojimą”. Prisijungti galite paspaudę nuorodą žemiau.

SLU and Future Learn is now repeating the successful and free on-line course

“Effective Livestock Production with Low use of Antibiotics”

that was joined by 801 persons from 101 countries in the first run!

To start August 26th , join here  and watch the trailer here !!

Pagarbiai
Kristina STAKYTĖ | Patarėja
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyrius

LVGA ir LVGA BPS Valdybų posėdžiai

2019 metų rugsėjo 12 dieną (ketvirtadienis) 11.00. val.  LSMU Veterinarijos akademijoje  vyks LVGA Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos posėdis, o 13.00. val. LSMU VA centrinių rūmų posėdžių salėje – LVGA Valdybos posėdis. LVGA informacija.

Tarptautinė mokslinė konferencija LSMU Veterinarijos akademijoje

2019 metų lapkričio 28 dieną, LSMU Veterinarijos akademijoje vyks tarptautinė mokslinė konferencija “Ūkinių gyvūnų mitybos poveikis produktyvumui ir produkcijos kokybei”. Konferencija registruota LVGA.

Plačiau apie konferenciją-šio pranešimo priede.

Gerų Jums atostogų !

Mieli Kolegos, linkiu Jums  šiltų ir gerų atostogų bei malonaus poilsio ! Mano atostogos tęsis iki rugpjūčio 27 dienos. Esant būtinybei, man galite rašyti el. paštu: vidmantas.bizokas@lsmuni.lt  arba skambinti telefonu: 8 686 10333. Pagarbiai, LVGA prezidentas V. Bižokas.