Mokymo kursai: veterinarijos gydytojams, dirbantiems (dirbsiantiems) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

2019 m. lapkričio 18 – 27 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai asmenims, būsiantiems atsakingais už radiacinę saugą.

2019 m. lapkričio 25 – 27 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai veterinarijos gydytojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

2019 m. gruodžio 02 – 06 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai veterinarijos gydytojams, dirbsiantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Informacija, šio pranešimo prieduose.

Dėkoju už ilgametį bendradarbiavimą

Mieli Kolegos LVGA nariai ir visi, kurie prisidėjote savo darbu, patarimais ir kritika dirbant man šešiolika metų visuomeninėse Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento pareigose, nuoširdžiai Jums dėkoju už ilgametį bendradarbiavimą, buvimą kartu ir džiaugsmą bei rūpesčius, kuriuos turėjome sprendžiant aktualius veterinarijos gydytojams ir ne tik, klausimus ir problemas. Padariau, kaip galėjau, kitas ir kiti tepadaro geriau. Noriu palinkėti visiems Jums ir naujai išrinktam prezidentui, viceprezidentui, Valdybai, Etikos ir Revizijos komisijoms, Asociacijos sekcijoms visokeriopos sėkmės stiprinant mūsų profesijos prestižą, keliant veterinarijos gydytojų gerbūvį, suteikiant šiuolaikiškas žinias kvalifikacijos kėlime ir visose Įstatuose numatytose srityse. Jeigu bus reikalinga mano pagalba ir patirtis-mielai prisidėsiu. Būkite sveiki ir laimingi.

Pagarbiai, Vidmantas Bižokas.

Išrinkta naujoji LVGA vadovybė

2019 metų spalio 11 d. LVGA 48-ajame suvažiavime išrinkta naujoji Asociacijos vadovybė. LVGA prezidentu išrinktas dr. Audrius Kučinskas, viceprezidentu Petras Tamašauskas. Naujaisiais LVGA valdybos nariais patvirtinti A. Kučinskas, P. Tamašauskas, G. Gumauskas, E. Kvedaraitė, A. Rokaitytė ir K. Patašius. Revizijos komisijos nariais išrinkti H. Medveckas, A. Kimontas ir M. Miliukienė. Etikos komisijos nariais išrinkti A. Pockevičius, R. Chomičius, D. Šimelionienė, L. Danauskienė ir J. Labeikis.

Įvyko LVGA 48-asis suvažiavimas

2019 metų spalio 11 d. LSMU VA įvyko LVGA ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Suvažiavimą pagerbė svečiai, LRS Seimo narys L. Stacevičius, OIE atstovas prof. K. Lukauskas, LSMU VA kancleris prof. M. Malakauskas, Veterinarijos fakulteto dekanė prof. V. Riškevičienė, svečiai iš Latvijos ir Lenkijos veterinarijos asociacijų, LVGA Garbės narys B. Winiecki.  Viso buvo registruota 108 delegatai. Rėmėjai: UAB “KRKA Lietuva” ir UAB “Litamilk”. Po svečių pasisakymų buvo įteiktos LVGA Garbės narių regalijos Latvijos veterinarijos asociacijos ir Lenkijos šiaurės rytų veterinarijos gydytojų rūmų delegacijoms. Metines ataskaitas padarė LVGA prezidentas prof. V. Bižokas, Revizijos komisijos pirmininkas H. Medveckas ir Etikos komisijos pirmininkas A. Kimontas. Naujuoju LVGA prezidentu ketverių metų kadencijai išrinktas LSMU Gyvūnų biologinių tyrimų centro veterinarijos gydytojas dr. Audrius Kučinskas. Viceprezidentu patvirtintas Petras Tamašauskas. Buvo išrinktos naujos Revizijos ir Etikos komisijos, patvirtinta naujoji LVGA Valdyba. Su suvažiavimo protokolu galima susipažinti šio pranešimo priede.

LVGA 48-ojo suvažiavimo delegatų sąrašas

Skelbiame LVGA pirminėse organizacijose iškeltų LVGA 48-ojo ataskaitinio- rinkiminio suvažiavimo delegatų sąrašą (LVGA 48 SUVAZIAVIMO DELEGATAI. Sąrašas.2019).  Prašome išrinktus delegatus būtinai dalyvauti suvažiavime. LVGA valdyba.

Seminaras Latvijoje : “II ciklas. Laikas vakcinuoti. Ruduo”.

2019 metų rugsėjo 26 d. Latvijoje vyks seminaras “II ciklas. Laikas vakcinuoti. Ruduo”.  Dėl papildomos informacijos transportui: Kauno Grūdai organizuos transportą vežantį veterinarijos gydytojus iki seminaro vietos Latvijoje ir atgal.

Plačiau apie seminarą-šio pranešimo priede.

LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos narių susirinkimas

Š.m. spalio 11 dieną (penktadienis)  10.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos aktų salėje, prieš LVGA 48-ąjį suvažiavimą, vyks LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos narių susirinkimas. Kviečiame dalyvauti.

LVGA SGPS valdybos pirmininkė Eglė Kvedaraitė.

Iškelti kandidatai į LVGA prezidentus

Kandidatais į Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos  prezidentus yra iškelti šie asmenys:

Algimantas Lūža. LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos pirmininko pavaduotojas. Kandidatūrą iškėlė LVGA Panevėžio rajono pirminė organizacija (2019 09 02 d.). Ilgametis LVGA narys.

Ramūnas Antanaitis. LSMU Veterinarijos akademijos Stambiųjų gyvūnų klinikos prof. dr.  Kandidatūrą iškėlė LVGA Maisto kontrolės sekcijos valdyba. (2019 09 09 d.). Į LVGA įstojo 2019 m. rugsėjo 12 d.

Audrius Kučinskas. LSMU Biologinių tyrimų centro veterinarijos gydytojas, dr.  Kandidatūrą iškėlė LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdyba (2019 09 12 d.). Į LVGA įstojo 2019 m. rugsėjo 12 d.

Su iškeltų kandidatų gyvenimo aprašymais galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA informacija.