Š.m. balandžio 28 d. 10 val  LVA 2-je auditorijoje (Tilžės g. 18, Kaunas) vyks LVGA Bendrosis praktikos veterinarijos gydytojų sekcijos konferencija.

 

Komentarai(0)

2010 metų gegužės 14 dieną (penktadienis)  vyks bendras LSGVGA ir LVGA organizuojamas seminaras smulkių gyvūnų rentgenologijos klausimais. Seminaro pradžia 9.00. val, Verslo lyderių centre (BLC, K. Donelaičio g. 62/ V. Putvinskio g. 53, Kaunas). Būtina išankstinė registracija iki gegužės 09 dienos (daugiau informacijos žiūrėti priede, paspausti antraštę).

Komentarai(0)
Pasaulio veterinarijos diena
(2010-04-12 11:09:45)

Pasaulio veterinarijos asociacija (WVA) ir  Tarptautinis epizootijų biuras (OIE) 2010 metų balandžio 24 dieną (šeštadienis) skelbia Pasaulio veterinarijos diena.  Daugiau informacijos galima rasti tinklapyje: http://www.worldvet.org

Komentarai(1)
Su šv. Velykomis !
(2010-04-02 08:50:23)

Gerbiami Kolegos veterinarijos gydytojai ir Jūsų šeimų nariai, Asociacijos vardu nuoširdžiai sveikinu visus Jus su gražia pavasario švente-šventomis Velykomis, linkiu stiprios sveikatos, laimės, džiaugsmo ir visokeriopos sėkmės darbuose. Telydi Jūsų žingsnius Aukščiausiojo Palaima. Pagarbiai, LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas.

Komentarai(0)

IN MEMORIAM. RAIMUNDAS ŽILINSKAS (1968-2010). Staiga mirė veterinarijos gydytojas Raimundas Žilinskas. Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija nuoširdžiai užjaučia velionio žmoną Ingridą, dukrą Viltę, Tėvelius, gimines ir artimuosius. Velionis bus pašarvotas kovo 31 dieną (trečiadienį) 14.00. val. Kėdainiuose, Radvilų g. 8b. 18.00. val. bus laikomos mišios šalia esančioje bažnyčioje. Karstas išnešamas balandžio 01 dieną, 15.00. val. Laidojama bus Kėdainiuose, Kauno gatvėje esančiose kapinėse. LVGA valdyba, kurso draugai ir kolegos.

Komentarai(0)
Paroda BELAGRO-10
(2010-03-30 08:17:21)

2010 metų birželio 08-12 dienomis Minske (Baltarusija) vyks 20-oji žemės  ūkio produktų, gyvulininkystės, žemės ūkio mašinų ir įrengimų paroda BELAGRO-10. UAB "Autarė" kviečia Jus dalyvauti šioje parodoje (informacija teikiama telefonais :85 2627845; 2312102; 2622453; www.autare.lt; nida@autare.lt ). Projekto vadovė Nida Venslovė.

Komentarai(0)

Š.m. kovo 30 dieną (antradienį) 11.00 val. LVA Patologijos centre vyks LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis. Darbotvarkėje: 1. Dėl sekcijos konferencijų datų ir lektorių. 2. Pakruojo LVGA pirminės organizacijos kreipimosi svarstymas dėl naujų mokesčių individualioms įmonėms. 3. Dėl laisvos nuo ligų bandos statuso darbų atlikimo. 4. Naujo Veterinarijos įstatymo projekto svarstymas. 5. Einamieji klausimai. LVGA BPS valdybos pirmininkas Jonas Gintautas.

Komentarai(0)

2010 metų birželio 10-12 dienomis Bazelyje (Šveicarija) vyks Europos veterinarijos federacijos generalinė asamblėja. Daugiau informacijos-tinklapyje www.fve.org

Komentarai(0)
Pasaulio veterinarijos kongresas
(2010-03-18 14:18:51)

2011 metų spalio 10-14 dienomis Pietų Afrikos Respublikoje (Cape Town) vyks 30-asis Pasaulio veterinarijos asociacijos kongresas. Daugiau informacijos-tinklapyje www.worldvetcongress2011.com

Komentarai(1)
Paskaita LVA
(2010-01-27 12:13:58)

2009 metų vasario 02 dieną 10.35 val. LVA I-oje auditorijoje (Tilžės g. 18, Kaunas) profesorius Peter Deplazes (Ciuricho universitetas, Šveicarija) skaitys paskaitą "Aktualiausi zoonotiniai helmintai ir pirmuonys".

Komentarai(0)
Rugsėjo 20 d., Penktadienis