Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija 2019 metų birželio 01-02 dienomis (šeštadienis ir sekmadienis) Raseinių rajone, Ariogaloje, Dubysos slėnyje organizuoja LVGA sporto ir kultūros šventę. Kviečiame regionus burti komandas ir šventėje dalyvauti visus norinčius veterinarijos gydytojus ir jų šeimų narius. Plačiau apie šventę-šio pranešimo priede. Šventės organizacinis komitetas.

Komentarai(0)
Mokymo kursai LSMU VA
(2019-03-01 08:38:03)

LSMU VA Tęstinio mokymo ir konsultavimo centras 2019 m. kovo 08 d. Veterinarijos akademijoje organizuoja mokymo kursus "Atsakingas antimikrobinių medžiagų naudojimas produkcijos gyvūnams". Plačiau-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

LVGA  ataskaitinis-rinkiminis XLVIII (48-asis) suvažiavimas vyks 2019 metų spalio 11 dieną (penktadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje (aktų) salėje (Tilžės g. 18, Kaunas). Delegatų kvotos, informacija dėl rinkimų bei suvažiavimo darbotvarkė patalpinta šio pranešimo priede. LVGA valdyba.

Komentarai(0)

LVGA Bendrosios praktikos sekcijos ataskaitinė-rinkiminė konferencija ir seminaras vyks 2019 m. balandžio 24 d. (trečiadienis) LSMU Veterinarijos akademijos didžiojoje (aktų) salėje, Tilžės g. 18, Kaunas. Plačiau apie renginį-šio pranešimo priede. LVGA BPS valdyba.

Komentarai(0)

2019 metų kovo 16-17 dienomis LSMU Gyvūnų mokymo centre (Tilžės g. 18, Kaunas) LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcija organizuoja mokymo kursus anglų kalba (lektoriai iš Lenkijos) "Smulkiųjų gyvūnų ligų ultragarsinė diagnostika. Teorija ir praktika". Kursai mokami. Būtina išankstinė registracija telefonu 8 672 75442 (LVGA SGP sekcijos valdybos pirmininkė Eglė Kvedaraitė). Plačiau apie kursus-šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

LSMU Veterinarijos akademija š.m. kovo 13 d. 12.30 val. organizuoja mokymo kursus studentų klinikinės praktikos vadovams-veterinarijos gydytojams. Registruota LVGA. Bus išduodami kvalifikacijos pažymėjimai. Plačiau-šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

2019 metų vasario 08 dieną LSMU VA Patologijos centre vyko LVGA Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos posėdis. Su posėdžio protokolu galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2019 02 08 d. vyko LVGA Valdybos posėdis. Su posėdžio protokolu ir nutarimais galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA Valdyba.

Komentarai(0)

2019 01 25 vyko Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos  Maisto kontrolės sekcijos (LVGA MKS) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Darbotvarkėje buvo: seminaras „Laukinių ir naminių gyvūnų mėsos maistinė vertė“, „Maistui medžiojamos laukinės faunos inspekcija ( 5 val.). LVGA MKS valdybos pirmininko  ataskaita. LVGA MKS valdybos rinkimai.Išklausyta LVGA MKS valdybos pirmininkės  prof. dr. Gražinos Januškevičienės veiklos ataskaita už 2015-2018 metus (ataskaita patvirtinta). Vyko naujos MKS valdybos rinkimai. Ataskaitinės - rinkiminės konferencijos dalyviai pasiūlė  valdybą sudaryti iš 7 narių. Ataskaitinės - rinkiminės konferencijos dalyviai į LVGA MKS valdybą išrinko: Eleną Kiškienę (Utenos VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Gintautą Čerešką (VMVT, Veterinarijos sanitarijos skyrius,patarėjas), Reginą Sabaliauskaitę (Telšių VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Danutę Užkurėlytę (Ukmergės VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Regimantą Kisielių (Utenos VMVT vyriausias veterinarijos gydytojas inspektorius), Anitą Rokaitytę (LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė), Liną Mėlinienę (Tauragės VMVT, patarėja). LVGA MKS valdybos nariai  valdybos pirmininke  išrinko dr. Anitą Rokaitytę, LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedros lektorę. LVGA Valdyba nuoširdžiai dėkoja ilgametei sekcijos valdybos pirmininkei prof. G. Januškevičienei ir visiems valdybos nariams už įdėtą didelį darbą, rūpinimąsi sekcijos problemomis ir puikų bendradarbiavimą bei linki išrinktai valdybai visokeriopos sėkmės.

Komentarai(0)

2019 metų vasario 08 dieną (penktadienis)  LSMU VA Patologijos centre, 10.00 val. vyks LVGA Bendrosios praktikos sekcijos Valdybos, o 12.00 val. LSMU VA centriniuose rūmuose LVGA Valdybos posėdžiai. LVGA informacija.

Komentarai(0)
Rugpjūčio 20 d., Antradienis