Gerbiami Kolegos, LVGA nariai, Asociacija tariasi su draudimo kompanija "If P&C Insurance AS" dėl LVGA narių- veterinarijos gydytojų veiklos civilinės atsakomybės draudimo galimybių. Mums reikia žinoti, kiek LVGA narių norėtų draustis. Iki š.m. balandžio 09 dienos visi LVGA nariai, norintys draustis, turi informuoti Asociaciją, pateikdami savo vardą, pavardę ir miestą.  Operatyvumo dėlei siūlome:LVGA pirminės miestų ir rajonų  organizacijos sudaro norinčiųjų draustis sąrašus ir atsiunčia juos man, el. paštu: vidmantas.bizokas@lsmuni.lt Turėdama sąrašus, LVGA tarsis su Draudiku dėl sutarties sudarymo. Vieno LVGA nario įmoka metams sudarytų 12,00 Eur. Minimali LVGA  įmoka Draudikui 1 200,00 Eur. Tad, nuo Jūsų suinteresuotumo priklausys ar bus sudaryta draudimo sutartis. Draudiko trumpai pasiūlytos LVGA narių veterinarijos gydytojų veiklos  civilinės atsakomybės sąlygos pridedamos šio pranešimo priede. Pagarbiai, LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas.

Komentarai(0)

2018 metų gegužės 04 dieną (penktadienis) 11.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos aktų salėje (Tilžės g. 18, Kaunas) vyks LVGA Bendrosios praktikos sekcijos konferencija-seminaras. Į seminarą kviečiami ir kitų LVGA sekcijų nariai. Dalyviai privalo registruotis el. paštu lvga@lvga.lt iki š.m. balandžio 20 dienos. LVGA nariams konferencija-seminaras yra nemokamas, o ne LVGA nariams dalyvio mokestis yra 30,0 eurų. Mokestį būtina pervesti  į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "LVGA konferencijos dalyvio mokestis", nurodant asmens vardą, pavardę ir miestą bei informuoti apie tai LVGA el. paštu (lvga@lvga.ltKonferencijos-seminaro  darbotvarkė patalpinta  šio pranešimo priede. Bus išduodami 6,5 akad. valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2018 metų kovo 03 dieną LSMU VA įvyko LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos susirinkimas, kuriame buvo išrinkta sekcijos valdyba.Į valdybą buvo išrinkti : Viktorija Adomaitienė (Radviliškis), Christina Arutiunian (Klaipėda), Artūras Džiuga (Kaunas), Justas Kantoravičius (Vilnius), Marija Miliukienė (Kėdainiai), Eglė Kvedaraitė (Vilnius)  ir Mindaugas Petrauskas (Klaipėda). LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos valdybos pirmininke išrinkta Eglė Kvėdaraitė, o pavaduotojais Artūras Džiuga ir Marija Miliukienė. LVGA informacija.  

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos, naujai įkurtos  LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos nariai, informuojame Jus, kad 2018 metų kovo 03 dieną (šeštadienis) 11.00 val. LSMU Veterinarijos akademijos centrinių rūmų I-oje auditorijoje  (Tilžės g. 18, Kaunas) šaukiamas naujų Asociacijos Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcijos narių susirinkimas. Susirinkimo tikslas- išsirinkti naujai įsteigtos sekcijos valdybą, valdybos pirmininką ir pavaduotoją, susipažinti su Jumis, išsiaiškinti Jūsų norus,  tikslus ir galimybes bei pradėti pilnavertę sekcijos  veiklą.  Su  LVGA Įstatais galite susipažinti LVGA tinklapyje www.lvga@lvga.lt Jūsų visų dalyvavimas susirinkime būtų pageidautinas/būtinas. Pagarbiai, LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas.

Komentarai(0)

Mieli Kolegos, sveikiname Jus visus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga. Didžiuokimės savo Tėvyne, jos pasiekimais ir žmonėmis !  LVGA valdyba.

Komentarai(0)

2018 metų vasario 07 dieną Vilniuje, VMVT vyko LVGA valdybos ir VMVT vadovybės posėdis, kuriame buvo svarstomi aktualūs klausimai. Posėdžio darbotvarkės klausimai yra patalpinti šio pranešimo priede.

Susirinkusieji aptarė esamą ir planuojamą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos (LSMU VA) rezidentūros programų poreikį.

VMVT direktorius Darius Remeika pastebėjo, kad baigusieji rezidentūrą, turėdami naujausių žinių ir patirties, galėtų prisidėti ir prie VMVT veiklos, veterinarinės kontrolės šalyje gerinimo, veterinarijos prestižo kėlimo.

LSMU VA Veterinarijos fakulteto dekanė prof. dr. Vita Riškevičienė pabrėžė rezidentūros kaip specializacijos svarbą Lietuvoje. „Rezidentūra yra daugiau nei kvalifikacijos kėlimo kursai ir mūsų siekiamybė, kad ateityje rezidentai galėtų turėti diplomato statusą“, – sakė ji.

Bene daugiausia dėmesio sulaukė ir pasitarimo dalyvių itin palankiai buvo sutikti administracinės naštos mažinimo klausimai. VMVT direktorius akcentavo poreikį naikinti ataskaitas, perteklinių duomenų pateikimą ir visą veterinarijos gydytojų dėmesį siūlė sutelkti į gyvulius (gyvūnus) ir jų šeimininkus. „Tikimės, kad supaprastinus teisinį reglamentavimą ir sumažinus pildomų dokumentų, ataskaitų skaičių, palengvės veterinarijos gydytojų kasdienė veikla ir jie daugiau laiko ir dėmesio galės skirti tiesioginiam darbui – gyvūnų gydymui ir profilaktikai“, – sakė D. Remeika.

Diskusijose aktyviai dalyvavo LVG asociacijos prezidentas Vidmantas Bižokas, Veterinarijos farmacijos asociacijos valdybos prezidentas Jurūnas Jonas Jablonskas, LSGVG asociacijos prezidentas Saulius Laurusevičius, viceprecidentas Jakov Šengaut ir kiti.

Su protokolu supažindinsime gavę jį iš VMVT.   VMVT tinklapio ir LVGA informacija.

Komentarai(0)
LVGA valdybos posėdis ir nutarimai
(2018-02-01 16:44:42)

2018 metų sausio 30 dieną vyko LVGA valdybos posėdis. Buvo priimta dešimt naujų LVGA narių ir įsteigta nauja LVGA Smulkiųjų gyvūnų praktikos sekcija. Su šiais ir kitais svarstytais klausimais ir valdybos posėdžio protokolu plačiau galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2018 metų vasario 07 dieną numatomas LVGA valdybos ir VMVT vadovybės bendras pasitarimas aktualiais klausimais. Darbotvarkė derinama. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2018 metų sausio 11 d. vyko LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis. Su sekcijos valdybos posėdžio nutarimais galima susipažinti šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Komentarai(0)
NMVRVI siūlo darbą
(2018-01-31 10:08:36)

    Ieškome  darbuotojo,  skyriaus vyriausiojo veterinarijos gydytojo  pareigoms užimti, kurio pagrindinis darbas   atlikti IFA (imunofermentinės analizės) tyrimus ir įvertinti rezultatus, formuoti  tyrimų protokolus ir juos spausdinti, pildyti kitas KSF susijusias su tyrimais. Laisva darbo vieta atsiranda nuo 2018 m. sausio  mėn. 31d. Ieškome norinčių pakeisti savo darbo pobūdį. Pagarbiai  

  1. Ingrida Jacevičienė, NMVRVI Virusologinių tyrimų skyriaus vedėja
+370 5 2780474, ingrida.jaceviciene@nmvrvi.lt

Komentarai(0)
Kovo 18 d., Sekmadienis