Informuojame, kad teisės aktų projektų sistemoje buvo patalpintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ pertvarkymo ir valstybės turto investavimo“ projektas (toliau - Projektas), kuriuo siekiama įtvirtinti valstybinės įmonės „Pieno tyrimai“ pertvarkymą į uždarąją akcinę bendrovę „Pieno tyrimai“ bei valstybės turto investavimą.

Nuoroda į Projektą -

www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1264993

Pastabas bei pasiūlymus dėl Projekto prašome Jūsų pateikti iki 2017 m. lapkričio 15 d., darbo dienos pabaigos, el. paštu – m.rezgys@zur.lt

Komentarai(0)

Informuojame, kad teisės aktų projektų sistemoje buvo patalpintas Lietuvos Respublikos gyvulių veislininkystės įstatymo Nr. I-384 pakeitimo įstatymo projektas (Nr. 17-10674(2)) (toliau - Projektas), kuris buvo pateiktas svarstyti Vyriausybei.Projekto tikslas – iš esmės atnaujinti šiuo metu galiojantį ūkinių gyvūnų veislininkystės teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, optimizuojant ūkinių gyvūnų veislininkystės kontrolę vykdančių valstybės institucijų funkcijas ir Žemės ūkio ministerijos funkcijas gyvulių veislininkystės srityje, reglamentuoti leidimų teikti gyvulių veislininkystės paslaugas išdavimą.

Nuoroda į Projektą - www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1265096

Komentarai(0)

Kvietimas į seminarą„Galvijų skausmo valdymas . Vietinė ir laidinė anestezijos. Antihistamininių vaistų naudojimas galvijams".   Seminarą organizuoja : UAB “Limedika“ ir „Richter Pharma AG“ Data ir laikas: 2017m. lapkričio 24d. 8.30-13.30 val. Vieta : „Siesta“ restoranas , Pakrantės g.4, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno r. Seminaras nemokamas, registruotas LVGA, dalyviams bus išduoti 5val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Prašome registruotis : I-V 8:00 -17:00 val. Tel.: + 370 68687084 (Rūta),  +370 61526617 (Virmantas). Seminaras vyks anglų kalba, bus nuoseklusis vertimas .Seminaro programa patalpinta šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

Gerbiami kolegos, kviečiame Jus diskutuoti ir teikti siūlymus skyrelyje "Komentarai" dėl VMVT 2017 11 02 d. įsakymo Nr. B1-713 "Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo". LVGA gauna daug informacijos  dėl šio įsakymo ir mes pasiruošę Jūsų  pastabas ir pasiūlymus apibendrinti bei teikti jas VMVT , bei bendrame susitikime diskutuoti. Priede talpiname kai kurių kolegų pastabas ir komentarus šia tema. LVGA informacija.

Komentarai(41)
Seminaras LSMU VA 2017 11 03
(2017-10-17 13:30:40)

2017 met lapkričio 03 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyks seminaras veterinarijos gydytojams "REPRODUKCINIŲ PROCESŲ VALDYMO OPTIMIZAVIMAS". Seminaras mokamas ir registruotas LVGA. Plačiau apie seminarą šio pranešimo priede.

Komentarai(1)
Įvyko LVGA 46-asis suvažiavimas
(2017-10-16 11:52:53)

2017 metų spalio 13 d. LSMU VA didžiojoje salėje įvyko LVGA 46-asis suvažiavimas. Vyko farmacijos ir kitų įmonių paroda. Suvažiavime buvo registruota 219   dalyvių. Suvažiavime dalyvavo svečiai: VMVT direktorius D. Remeika, direktoriaus pavaduotojas dr. V. Paulauskas, LSMU VA kancleris prof. M. Malakauskas, Veterinarijos fakulteto dekanė prof. V. Riškevičienė, prof. H. Žilinskas, prof. A. Matusevičius, NMVRVI direktorius dr. G. Pridotkas, VFA prezidentas J. Jablonskas ir kt. Suvažiavimo pirmininku išrinktas dr. S. Japertas, sekretore S. Grikšaitė. Įteiktos LVGA padėkos jubiliatams. Išklausyta ir pritarta: LVGA prezidento V. Bižoko metinei ataskaitai (ataskaita pridedama šio pranešimo priede), Revizijos komisijos pirmininko H. Medvecko  (ataskaita pridedama šio pranešimo priede) bei  Etikos komisijos pirmininko A. Kimonto ataskaitoms. Suvažiavimas pritarė naujo juridinio asmens-Veterinarijos gydytojų rūmų steigimui, Asociacijai tampant juridinių asmenų dalyviu bei steigėjais kartu su VFA ir LSGVGA, suteikiant įgaliojimus prezidentui ir valdybai. Suvažiavimas palaikė galiojančią kvalifikacijos kėlimo sistemą ir VMVT direktoriaus įsakymą. Suvažiavimas atleido iš LVGA valdybos narių dr. S. Japertą (jam atsistatydinus) ir naujuoju LVGA valdybos nariu patvirtino naujai išrinktą LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos pirmininką A. Kimontą. Išklausyta aktuali VMVT informacija bei VMVT darbuotojos O. Rimašaitės lekcija antimikrobinio atsparumo problematika. Suvažiavimo dalyviams įteikti 4 valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2017 m. spalio mėn. 25 d. LSMU VA didžiojoje salėje vyks seminaras „Galvijų sveikatingumas:profesionalus imuninės atminties kūrimas bei imuninės intervencijos galimybės“ (6 val.). Seminaras nemokamas ir registruotas LVGA. Seminaro organizatoriai: Baltic Agro, Virbac, LSMU VA. Išankstinė registracija būtina iki 2017 m.spalio mėn. 23 d.I-V 8:00 -17:00 val. Tel.: + 370 699 37652. Plačiau apie seminarą šio pranešimo priede.

 

Komentarai(0)

2017 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos IV rūmų Žalčio salėje, Tilžės g. 18 /Kaunas, vyks tarptautinis seminaras (organizatoriai LSMU VA Gyvūnų  auginimo technologijų institutas) "Gyvūnų mitybos ir jų virškinamojo trakto mikroorganizmų sąveika". Seminaras registruotas LVGA. Plačiau šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

2017 metų rugsėjo 19 dieną įvykusiame LVGA Valdybos posėdyje buvo patvirtinta 2017 metų spalio 13 dieną vyksiančio  LVGA 46-ojo suvažiavimo darbotvarkė. Plačiau-šio pranešimo priede. Bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Būtina išankstinė registracija el. paštu lvga@lvga.lt iki š.m. spalio 09 dienos, nurodant vardą, pavardę  ir  miestą arba rajoną. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2017 m. rugsėjo mėn. 28-29 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijoje, Tilžės g. 18, Kaune, vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Gyvūnų fiziologijos ir patologijos aktualijos“. Konferencija skirta LSMU VA Anatomijos ir fiziologijos katedros Virškinimo fiziologijos ir patologijos mokslinio centro 25 metų sukakčiai paminėti. Konferencija registruota LVGA. Kviečiame susipažinti su mokslo naujovėmis gyvūnų sveikatingumo, gerovės, mitybos, produktyvumo, produkcijos kokybės bei saugos srityse. Konferencija mokama. Pridedame konferencijos programą ir kitą informaciją.

Komentarai(1)
Lapkričio 19 d., Sekmadienis