Pasaulio veterinarijos asociacija (WVA) pasauliniame 2017 metų kongrese priėmė veterinarijos profesijos vizijos deklaraciją 2050 (žiūrėti priedą).

Komentarai(0)

Gerbiami Kolegos LVGA nariai, primename Jums, kad LVGA nario mokestį už 2018 metus būtina susimokėti iki einamųjų metų balandžio 01 dienos, t.y. iki 2018 04 01 d. Pagal LVGA Įstatus(7 punktas, 7.1. papunktis)  Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio už einamuosius metus iki balandžio 01 dienos, automatiškai pašalinamas iš Asociacijos. Panorėjęs vėliau atnaujinti savo narystę Asociacijoje, jis turi padengti įsiskolinimą už praėjusius metus.  Metinis  nario mokestis yra 30,00 €. Stojamasis naujai pareiškusių norą stoti į Asociaciją  narių mokestis taip pat yra 30,00 eurų. 2018 metų nario mokestį skyriai gali pervesti centralizuotai į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755, Luminor  Bank AB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda "X rajono 2018 m. LVGA narių mokestis". Taip pat būtina persiųsti LVGA el. paštu (lvga@lvga.lt) arba paštu (Tilžės g. 18, Kaunas)  susimokėjusių asmenų Vardus, Pavardes nurodant Rajoną arba Miestą. Pavieniai nariai taip pat gali susimokėti asmeniškai (atliekant pavedimą nurodykite miestą, vardą , pavardę ir sekciją). Galima nario mokestį  atvežti su sumokėjusių asmenų sąrašu ir parašais į LVGA būstinę (J. Naujalio g. 21b, LT-48322, Kaunas), kur bus išduoti oficialūs pinigų priėmimo dokumentai. Atlikus mokėjimus iškart informuokite el.paštu LVGA sekretoriatą (nurodydami tikslius savo duomenis). Tikėdamasi Jūsų supratingumo, pagarbiai - LVGA Valdyba.

Komentarai(0)

Mieli Kolegos, Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų vertybių. Kūčių vakarą išgyvename mums brangių žmonių artumą, dalydamiesi su jais dvasios šiluma. Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir ramybės. Tyliai plevenant Kalėdų žvakutėms prisiminkime visus kurie mums brangūs, atleiskime visas skriaudas ir sutikime džiaugsmingą šventą rytmetį su meile širdyje. Viltingai žvelkite į ateinančius metus, tebūnie jie dar sėkmingesni! Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2018-ųjų metų! Pagarbiai, LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas.

Komentarai(0)

Kvietimas į seminarą„Galvijų skausmo valdymas . Vietinė ir laidinė anestezijos. Antihistamininių vaistų naudojimas galvijams".   Seminarą organizuoja : UAB “Limedika“ ir „Richter Pharma AG“ Data ir laikas: 2017m. lapkričio 24d. 8.30-13.30 val. Vieta : „Siesta“ restoranas , Pakrantės g.4, Vareikonių k., Babtų sen., Kauno r. Seminaras nemokamas, registruotas LVGA, dalyviams bus išduoti 5val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Prašome registruotis : I-V 8:00 -17:00 val. Tel.: + 370 68687084 (Rūta),  +370 61526617 (Virmantas). Seminaras vyks anglų kalba, bus nuoseklusis vertimas .Seminaro programa patalpinta šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

Gerbiami kolegos, kviečiame Jus diskutuoti ir teikti siūlymus skyrelyje "Komentarai" dėl VMVT 2017 11 02 d. įsakymo Nr. B1-713 "Dėl reikalavimų veterinarijos paslaugų teikėjams patvirtinimo". LVGA gauna daug informacijos  dėl šio įsakymo ir mes pasiruošę Jūsų  pastabas ir pasiūlymus apibendrinti bei teikti jas VMVT , bei bendrame susitikime diskutuoti. Priede talpiname kai kurių kolegų pastabas ir komentarus šia tema. LVGA informacija.

Komentarai(41)
Seminaras LSMU VA 2017 11 03
(2017-10-17 13:30:40)

2017 met lapkričio 03 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyks seminaras veterinarijos gydytojams "REPRODUKCINIŲ PROCESŲ VALDYMO OPTIMIZAVIMAS". Seminaras mokamas ir registruotas LVGA. Plačiau apie seminarą šio pranešimo priede.

Komentarai(1)
Įvyko LVGA 46-asis suvažiavimas
(2017-10-16 11:52:53)

2017 metų spalio 13 d. LSMU VA didžiojoje salėje įvyko LVGA 46-asis suvažiavimas. Vyko farmacijos ir kitų įmonių paroda. Suvažiavime buvo registruota 219   dalyvių. Suvažiavime dalyvavo svečiai: VMVT direktorius D. Remeika, direktoriaus pavaduotojas dr. V. Paulauskas, LSMU VA kancleris prof. M. Malakauskas, Veterinarijos fakulteto dekanė prof. V. Riškevičienė, prof. H. Žilinskas, prof. A. Matusevičius, NMVRVI direktorius dr. G. Pridotkas, VFA prezidentas J. Jablonskas ir kt. Suvažiavimo pirmininku išrinktas dr. S. Japertas, sekretore S. Grikšaitė. Įteiktos LVGA padėkos jubiliatams. Išklausyta ir pritarta: LVGA prezidento V. Bižoko metinei ataskaitai (ataskaita pridedama šio pranešimo priede), Revizijos komisijos pirmininko H. Medvecko  (ataskaita pridedama šio pranešimo priede) bei  Etikos komisijos pirmininko A. Kimonto ataskaitoms. Suvažiavimas pritarė naujo juridinio asmens-Veterinarijos gydytojų rūmų steigimui, Asociacijai tampant juridinių asmenų dalyviu bei steigėjais kartu su VFA ir LSGVGA, suteikiant įgaliojimus prezidentui ir valdybai. Suvažiavimas palaikė galiojančią kvalifikacijos kėlimo sistemą ir VMVT direktoriaus įsakymą. Suvažiavimas atleido iš LVGA valdybos narių dr. S. Japertą (jam atsistatydinus) ir naujuoju LVGA valdybos nariu patvirtino naujai išrinktą LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos pirmininką A. Kimontą. Išklausyta aktuali VMVT informacija bei VMVT darbuotojos O. Rimašaitės lekcija antimikrobinio atsparumo problematika. Suvažiavimo dalyviams įteikti 4 valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. LVGA informacija.

Komentarai(0)

2017 m. spalio mėn. 25 d. LSMU VA didžiojoje salėje vyks seminaras „Galvijų sveikatingumas:profesionalus imuninės atminties kūrimas bei imuninės intervencijos galimybės“ (6 val.). Seminaras nemokamas ir registruotas LVGA. Seminaro organizatoriai: Baltic Agro, Virbac, LSMU VA. Išankstinė registracija būtina iki 2017 m.spalio mėn. 23 d.I-V 8:00 -17:00 val. Tel.: + 370 699 37652. Plačiau apie seminarą šio pranešimo priede.

 

Komentarai(0)

2017 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos IV rūmų Žalčio salėje, Tilžės g. 18 /Kaunas, vyks tarptautinis seminaras (organizatoriai LSMU VA Gyvūnų  auginimo technologijų institutas) "Gyvūnų mitybos ir jų virškinamojo trakto mikroorganizmų sąveika". Seminaras registruotas LVGA. Plačiau šio pranešimo priede.

Komentarai(0)

2017 metų rugsėjo 19 dieną įvykusiame LVGA Valdybos posėdyje buvo patvirtinta 2017 metų spalio 13 dieną vyksiančio  LVGA 46-ojo suvažiavimo darbotvarkė. Plačiau-šio pranešimo priede. Bus išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Būtina išankstinė registracija el. paštu lvga@lvga.lt iki š.m. spalio 09 dienos, nurodant vardą, pavardę  ir  miestą arba rajoną. LVGA informacija.

Komentarai(0)
Sausio 16 d., Antradienis