Komentatorių taisyklės

„lvga.lt“ neredaguoja komentarų ir neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį.

Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus, ar kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. „Lvga.lt“ pasilieka teisę pašalinti komentarus, kurie:
•    Yra vulgarūs
•    Skatina smurtą
•    Yra grasinantys
•    Įžeidžia mažumas
•    Skatina tautinę, rasinę, religinę ar kitokią neapykantą
•    Yra pasirašyti apsimetus kitu, realiai egzistuojančiu asmeniu, ar kompanija
Esant reikalui „lvga.lt“ pasilieka teisę informuoti teisėsaugos institucijas ir suteikti visapusišką pagalbą nustatant komentatorių asmenybes.
Komentaruose draudžiama daug kartų kartoti tą patį tekstą. Taip pat „lvga.lt“ pasilieka teisę ištrinti komentarus, nesusijusius su komentuojamo rašinio tema.