Dėl situacijos privačioje veterinarijoje

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija raštu kreipėsi į LRS Kaimo reikalų komitetą, Žemės ūkio ministeriją, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą bei Ūkininkų sąjungą raštu “DĖL PRIVAČIŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, DIRBANČIŲ ŽEMĖS ŪKYJE, RĖMIMO”. Rašto turinys yra patalpintas šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Dėl LVGA nario mokesčio 2014 metais

     Gerbiami Kolegos LVGA nariai, primename Jums, kad LVGA nario mokestis už 2014 metus pagal LVGA Įstatus (7 punktas, 7.1. papunktis) turi būti sumokėtas iki einamųjų metų (t.y. 2014 metų) balandžio 01 dienos.  Iki nurodytos datos nesumokėję nario mokesčio asmenys automatiškai pašalinami iš LVGA narių. Metinis  nario mokestis yra 100 Lt. Nario mokestį skyriai gali pervesti centralizuotai į LVGA sąskaitą (Įmonės kodas 135144755,
AB DNB  bankas, banko kodas 40100, sąskaitos Nr. LT244010042500003454) su nuoroda “n rajono 2014 m. LVGA narių mokestis”.
     Taip pat būtina persiųsti LVGA el. paštu, paštu arba faksu susimokėjusių asmenų pavardes.  Pavieniai nariai taip pat gali susimokėti asmeniškai. Galima pinigus tiesiai atvežti su sumokėjusių asmenų sąrašu į LVGA būstinę, kur bus išduoti oficialūs pinigų priėmimo dokumentai. Susimokėjusiems  nario mokestį už 2014 metus ant LVGA nario pažymėjimo antrosios pusės bus klijuojami specialūs lipdukai, kurie bus išdalinti pirminių Asociacijos organizacijų pirmininkams š.m. gegužės mėn. Tikėdamasi Jūsų supratingumo, pagarbiai-LVGA Valdyba.

Specializuota paroda “Animal Vetex 2014” Brno

Specializuota veterinarijos paroda ,,Animal Vetex 2014“ vyks kovo 30 – balandžio 3 d. Brno, Čekijoje. Šioje parodoje pristatomos naujausios technologijos veterinarijos srityje. Detalus parodos aprašas, kartu su preliminaria kelionės į šią parodą kaina, sudėtas pasiūlyme šio pranešimo priede. Daugiau informacijos apie parodą: http://www.bvv.cz/en/animal-vetex/