Dėl VMVT direktoriaus įsakymo projekto “Dėl išlaidų , patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo”

Talpiname tinklapyje (žiūrėti šio pranešimo priedą) VMVT direktoriaus įsakymo projektą “Dėl išlaidų , patirtų vykdant įgaliotųjų veterinarijos gydytojų funkcijas, apskaičiavimo ir atlyginimo metodikos patvirtinimo”. Prašome pastabas ir pasiūlymus dėl projekto labai operatyviai siūsti el. paštu v.bizokas@lva.lt  LVGA prezidentui prof. V. Bižokui iki š.m. kovo 01 dienos, arba patalpinti šio pranešimo “komentaruose”. Prašome labai įsigilinti į skaičiavimo metodiką. Jūsų pastabos bus apibendrintos ir oficialiai LVGA vardu pateiktos VMVT. LVGA informacija.

Dėl LVGA sporto ir kultūros šventės nukėlimo

Gerbiami Kolegos, LVGA nariai, 2014 metų vasarą turėjo įvykti eilinė LVGA sporto ir kultūros šventė Panevėžio rajone. Tačiau, dėl afrikinio kiaulių maro protrūkio laukinių šernų populiacijoje, pasitarus su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovybe, nutarta šią šventę atidėti neribotam laikui. Manome, kad suprasite susidariusią sudėtingą situaciją ir atliksite savo pareigą padedant likviduoti šį  pavojingą susirgimą.  Pagarbiai, LVGA Valdyba.

Dėl afrikinio kiaulių maro apsaugos priemonių

2014 01 24 d. VMVT kreipėsi į LVGA ir VMVT teritorines tarnybas raštu “Dėl afrikinio kiaulių maro apsaugos priemonių”. Šio rašto turinys ir kita aktuali informacija paskelbta VMVT tinklapyje www.vmvt.lt   , skyrelyje “Informacija apie priemones, priimtas dėl afrikinio kiaulių maro”. LVGA informacija.

LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis

2014 metų sausio 30 d. 11 val. LSMU Veterinarijos akademijos Patologijos centre vyks LVGA Bendrosios praktikos sekcijos valdybos posėdis. Posėdžio darbotvarkė patalpinta šio pranešimo priede. LVGA informacija.

Veterinarijos gydytojo Vytauto Vasiliausko kreipimąsis

Talpiname šio pranešimo priede  vieno vyriausių Lietuvoje privataus veterinarijos  gydytojo skuodiškio Vytauto Vasiliausko kreipimąsi į VMVT direktorių dr. J. Milių. Kreipimąsis patalpintas maloniai VMVT  direktoriui sutikus. LVGA informacija.

Dėl situacijos privačioje veterinarijoje

Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija raštu kreipėsi į LRS Kaimo reikalų komitetą, Žemės ūkio ministeriją, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą bei Ūkininkų sąjungą raštu “DĖL PRIVAČIŲ VETERINARIJOS GYDYTOJŲ, DIRBANČIŲ ŽEMĖS ŪKYJE, RĖMIMO”. Rašto turinys yra patalpintas šio pranešimo priede. LVGA informacija.