Tarptautinė mokslinė konferencija LSMU VA 2019 11 28

LSMU Veterinarijos akademijoje, 2019 Lapkričio mėn., 28 dieną, organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija Ūkinių gyvūnų mitybos poveikis produktyvumui ir produkcijos kokybei

Papildoma informacija šio pranešimo priede.

Kvietimas dalyvauti seminaruose 11.15 ir 11.26

LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centras kviečia dalyvauti seminare „Karvių ketozės genetinio įvertinimo ir mažinimo priemonės“ 2019 m. Lapkričio mėn., 15 d. Kaune Tilžės g. 18, Kaunas (IV korpusas, Žalčio salė)

LSMU Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo katedra kviečia dalyvauti seminare „Melžimo rodiklių fenotipinės sąsajos su pieninių karvių produktyvumu ir pieno kokybe“ 2019 m. Lapkričio mėn., 26 d. Kaune, Tilžės g. 18, Kaunas (IV korpusas, Žalčio salė)

Programos ir kita informacija šio pranešimo priede.

Mokymo kursai: veterinarijos gydytojams, dirbantiems (dirbsiantiems) su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais

2019 m. lapkričio 18 – 27 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai asmenims, būsiantiems atsakingais už radiacinę saugą.

2019 m. lapkričio 25 – 27 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai veterinarijos gydytojams, dirbantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

2019 m. gruodžio 02 – 06 dienomis LSMU Veterinarijos akademijoje, Maisto saugos ir kokybės katedroje vyks kursai veterinarijos gydytojams, dirbsiantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Informacija, šio pranešimo prieduose.

Dėkoju už ilgametį bendradarbiavimą

Mieli Kolegos LVGA nariai ir visi, kurie prisidėjote savo darbu, patarimais ir kritika dirbant man šešiolika metų visuomeninėse Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos prezidento pareigose, nuoširdžiai Jums dėkoju už ilgametį bendradarbiavimą, buvimą kartu ir džiaugsmą bei rūpesčius, kuriuos turėjome sprendžiant aktualius veterinarijos gydytojams ir ne tik, klausimus ir problemas. Padariau, kaip galėjau, kitas ir kiti tepadaro geriau. Noriu palinkėti visiems Jums ir naujai išrinktam prezidentui, viceprezidentui, Valdybai, Etikos ir Revizijos komisijoms, Asociacijos sekcijoms visokeriopos sėkmės stiprinant mūsų profesijos prestižą, keliant veterinarijos gydytojų gerbūvį, suteikiant šiuolaikiškas žinias kvalifikacijos kėlime ir visose Įstatuose numatytose srityse. Jeigu bus reikalinga mano pagalba ir patirtis-mielai prisidėsiu. Būkite sveiki ir laimingi.

Pagarbiai, Vidmantas Bižokas.