2011

LVGA ir LVGA valdybos veikla

 Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 LVGA valdybos posėdžiai, t.t. trys posėdžiai kartu su BPVGS valdybos nariais ir du drauge su VMVT vadovybe.
Pokyčiai: 2011 06 03 LVGA BPS ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje naujuoju sekcijos pirmininku išrinktas Algimantas Lūža (Panevėžio raj.). Jis pakeitė Joną Gintautą. Valstybinės veterinarijos tarnybos sekcijos pirmininku išrinktas Šiaulių VMVT viršininkas Kęstutis Patašius (pakeitė ilgametį pirmininką Virginijų Gailių).
Dalyvauta LMA, LSMU Senato, VMVT kolegijos, Žemės ūkio rūmų tarybos, komitetų ir kitose veiklose.
Su UAB “Iterum” 2011 09 20 d. buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dėl ES lėšomis finansuojamo projekto “Inovatyvių veterinarijos duomenų valdymo technologijų kūrimas” įgyvendinimo, atliekant projekto rezultatų komercializavimą bei kitaip plėtojant projekto rezultatus ir tobulinant veterinarijos srities elektronines paslaugas.
LVGA veikla. Projektai
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM buvo pateikta paramos paraiška, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Profesinio mokymo ir informavimo veikla”, veiklos sritį “Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas”.
Įgyvendintas projektas ”Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas” pagal programą “Ūkinių gyvūnų registravimas”.
Bendra projekto vertė su PVM: 283 100 Lt.
Projektas baigtas.
Sukurtame naujame LVGA tinklapyje www.lvga.lt, per du metus apsilankė virš 137 tūkst. lankytojų.
2011 m. Žemės ūkio ministerijai pateiktas bendras LVGA ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų sąjungos projektas “Naujausios naujagimių veršelių auginimo technologijos”. Bus mokomi ūkininkai. Viso numatyta 34 kursai po 16 akad. val. kiekvienas. Planuojama apmokinti 521 klausytoją. Lieka pasirašyti sutartį.
2011 10 06 d. Kijeve buvo pasirašyta LVGA ir Ukrainos veterinarijos gydytojų asociacijos bendradarbiavimo sutartis.
LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2010 10 01-2011 10 01)
Likutis (2010 10 01 ): 57 565,01  Lt
 Pajamos: Išlaidos: 
 nario mokestis: 62 694,87  Lt  sumokėta nario mokesčio: 10 142,25  Lt
 mokestis už renginius: 36 650,0 Lt  menkavertis inventorius: 1507,23  Lt
 parama 2 proc.: 491,40 Lt  menkavertis inventorius-136,0 Lt
 už seminarų rengimą: 13 500,0 Lt  komandiruotės: 6339,96  Lt
 susigrąžinta už gyvūnų pasus: 112,22 Lt  darbo užmokestis: 13 680,0  Lt
   soc. draudimas: 7196, 0  Lt
 pajamų mokestis: 2700,0 Lt
ryšių išlaidos: 1540,49lt
automobilio išlaikymas ir remontas: 8321,13 Lt
ūkinės prekės, popierius ir kt: 8745,97 Lt
konferencijų/seminarų organizavimas: 19 734,65 Lt
Projekto pajamos: 78 106,25 Lt Projekto išlaidos: 112 880,82 Lt.
 Iš viso pajamų: 113 448,09 Lt  Viso išlaidų: 79 907, 68 Lt.
Likutis (2011 10 01): 91 029,81 Lt.

LVGA BPS organizuoti seminarai

Viso LVGA registravo 23 seminarus, tame tarpe 12 seminarų organizuota bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis.
LSGVGA organizuoti seminarai

Viso organizuoti 4 seminarai.
2010 09 24. “Smulkių gyvūnų ūmaus ir lėtinio skausmo kontrolė”.
2010 12 03-04. ”Šunų ir kačių pilvo ertmės ultragarsinė diagnostika”.
2011 05 14-15. “Šunų ir kačių reprodukcinės problemos”.
2011 10 05. “Šunų ir kačių endokrinologija”.

MKS organizuoti seminarai

2011 03.15. – Technologinių procesų įtaka produkcijos kokybei;
2011 04.08. – Maisto gamybos ekologija ir sauga;
2011 04.13. – Trichineliozės diagnozavimas.
Priemonės nustačius trichineliozę (Šakiai);
2011 09 30.- Riebalų kitimo procesai jų gamybos, laikymo ir technologinio apdorojimo eigoje. Transriebalai. Nauji teisės aktai susiję su produktų ženklinimu.

VFA organizuoti seminarai

Veterinarijos farmacijos asociacija per ataskaitinį laikotarpį registravo 12 seminarų, iš kurių pati organizavo 1.
Pagrindinės seminarų temos buvo: Gyvūnų imunologija, šlapimo ir infekcinių ligų diagnostika, profilaktika ir gydymas, dermatologijos ir osteoartritų problematika bei sėkmingo pardavėjo kodo klausimai.
LVGA projektai

Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM pateikta paramos paraiška, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Profesinio mokymo ir informavimo veikla “ veiklos sritį “Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas”.
Įgyvendintas projektas ” Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal programą “Ūkinių gyvūnų registravimas””.
Bendra projekto vertė su PVM 283 100 Lt.
Projekto viešinimui buvo nupirkti 2 aiškinamieji stendai ir rašikliai.
Tarptautiniai ryšiai

2011 06 09-11 dienomis Palerme (Italija) vyko Europos veterinarijos federacijos Generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo keturi LVGA atstovai.
2011 09 17-18 d. LVGA delegacija dalyvavo Lenkijos šiaurės rytų vaivadijos veterinarijos gydytojų rūmų 20-mečio minėjime Augustave.
2011 10 05-09 d. LVGA delegacija dalyvavo Ukrainos veterinarijos gydytojų asociacijos kongrese Kijeve.

Komentarai

Prašome palaukti, netrukus matysite komentarus…
Leidžiami HTML žymos ir atributai: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
Spalio 20 d., Sekmadienis