Veikla

 

LVGA ir LVGA valdybos veikla 2010 metais
• Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 5 LVGA valdybos posėdžiai, t.t. 3 posėdžiai kartu su BPVGS valdybos nariais.
• LR Seimo Kaimo reikalų komitete LVGA atstovai pastoviai dalyvaudavo svarstant Lietuvos Respublikos Veterinarijos įstatymo pakeitimo įstatymą (daug padėjo LRS narys p. Jonas Stanevičius).
LVGA veikla
• LVGA prezidentas V. Bižokas dalyvavo Ministro Pirmininko sudarytos Valstybės valdymo tobulinimo komisijos darbo grupės VMVT atliekamoms funkcijoms, tolesnės veiklos tęstinumui nagrinėti ir vietai valstybės valdymo sistemoje nustatyti, VMVT kolegijos ir Žemės ūkio rūmų tarybos bei komitetų veiklose.
• LVGA 2010 02 26 d. tapo Lietuvos kaimo tinklo nare (prašymas išsiųstas 2010 01 13).
• Sukurtas naujas LVGA tinklapis www.lvga.lt, kuriame jau apsilankė virš 53 tūkst. lankytojų.
LVGA pajamų ir išlaidų ataskaita
(2009 10 01-2010 10 01)

 

 Likutis: (2009 10 01) 58 467,38 Lt.
 Pajamos: Išlaidos: 
 nario mokestis-65 770,0 Lt  sumokėta nario mokesčio-30 679,35 Lt
 konferencijų dalyvio mokestis-19 000,0 Lt  pagrindinis inventorius ir naujos svetainės sukūrimas-4377,99Lt
 banko palūkanos-104,09  Lt  pagrindinis inventorius-automobilis: 11 050,00 Lt
susigrąžinta už gyvūnų pasus-3030,76 Lt veiklos kompiuterinė programa: 1352,13 Lt
 parama renginiams-1984,0 Lt  komandiruotės-3570,70Lt
 už seminarų rengimą-16 420,0 Lt  darbo užmokestis ir Sodra-23 589,40 Lt
 projektas PM-PV-01-001325 – 204 666,31 Lt.  ryšių išlaidos: 1518,29 Lt
 pajamų mokestis-3118,54 Lt
automobilio išlaikymas ir remontas: 9582,09 Lt
ūkinės prekės, popierius ir kt. prekės: 3399,60 Lt
konferencijų ir seminarų organizavimas: 11 627,47 Lt
naminių gyvūnų pasai, žurnalai, lipdukai: 6464,20 Lt
  projekto PM-PV-01-001325 darbo užmokestis: 37 485,30 Lt
  projekto PM-PV-01-001325 kursų vykdymas: 132 406,44 Lt
Veiklos pajamos: 106 308,85 Lt Veiklos išlaidos: 107 211,22 Lt
Projekto pajamos: 204 666,31 Lt. Projekto išlaidos: 169 891,74 Lt
 Viso pajamų:  310 975,16 Lt  Viso išlaidų: 277 102,96 Lt
Likutis: (2010 10 01) 92 339,58 Lt.

 

 

LVGA organizuoti seminarai
Iš viso LVGA registravo 28 seminarus, tame tarpe 10 seminarų organizuota LVGA bendrai su įvairiomis kitomis organizacijomis.
LSGVGA ir VFA organizuoti seminarai
Veterinarijos farmacijos asociacija per ataskaitinį laikotarpį registravo 13 seminarų, iš kurių pati organizavo 3. LSGVGA organizavo 2 seminarus.
 
 
LVGA projektas 

• Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM pateikta paramos paraiška, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę “Profesinio mokymo ir informavimo veikla “ veiklos sritį “Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas”.
• Įgyvendinamas projektas ” Ūkininkų ir žemės ūkio veikla užsiimančių asmenų mokymas pagal programą “Ūkinių gyvūnų registravimas””.
• Bendra projekto vertė su PVM 283 100 Lt.
• Projekto viešinimui buvo nupirkti 2 aiškinamieji stendai ir rašikliai.

• Įvykdyti viešieji pirkimai “Mokymo paslaugų ir vykdymo paslaugų pirkimui”.
• Pasirašyta Mokymo paslaugų sutartis su VšĮ “Tęstinio mokymo ir konsultavimo centras”.
• Paraiškoje numatyta įvykdyti mokymo programą “Ūkinių gyvūnų registravimas” 43 savivaldybėse ir surinkti 650 kursų dalyvių.
• Šiuo metu pateikti jau keturi mokėjimo prašymai Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Projektas artėja prie pabaigos.

LVGA 2010 m. krepšinio turnyras
 

Viso dalyvavo 4 komandos: Vilniaus ir Klaipėdos apskričių, Kauno regiono bei LVA.
Turnyro nugalėtojais tapo Kauno regiono privačių veterinarijos gydytojų komanda.
Antrąją vietą iškovojo Vilniaus, o trečiąją-
Klaipėdos apskričių VMVT komandos.

 Tarptautiniai ryšiai

 

2010 02 18 kreiptasi į FVE vykdomąjį direktorių Jan Vaarten dėl didelių LVGA mokesčių FVE, bet atsakymo negauta.
2010 06 08-15 dienomis Bazelyje (Šveicarijos Konfederacija) vyko Europos veterinarijos federacijos Generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo keturi LVGA atstovai.
2010 06 19-20 d. LVGA delegacija dalyvavo Lenkijos veterinarijos gydytojų rūmų organizuotose (Port Sztynort) nacionalinėse buriavimo varžybose.
2010 09 10-12d. V. Bižokas dalyvavo Lenkijos šiaurės rytų veterinarijos gydytojų rūmų metiniame susirinkime Bialoveže.

 

Komentarai

Prašome palaukti, netrukus matysite komentarus…
Leidžiami HTML žymos ir atributai: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
Spalio 20 d., Sekmadienis