2013m

 

LIETUVOS VETERINARIJOS
 
GYDYTOJŲ ASOCIACIJA
 
LVGA nariai 2013 metais
 
Alytaus apskritis
1. Alytaus rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Bronislovas Šimkus
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Valdemaras
Cincilevičius
VMVT
2.
Romas
Černius
VMVT
3.
Virginijus
Izokaitis
BP
4.
Juozas
Jakubavičius
MK
5.
Danius
Kanauka
BP
6.
Laima
Neveckienė
VMVT
7.
Alius
Praleika
BP
8.
Vytautas
Stagniūnas
VF
9.
Pranas
Šilakauskas
VMVT
10.
Bronislovas
Šimkus
VMVT
11.
Juozas
Šukevičius
VMVT
12.
Aurimas
Truncė
MK
13.
Solveiga
Truncienė
MK
14.
Jonas
Vaikšnoras
VMVT
15.
Algirdas
Vrubliauskas
VMVT
16.
Evaldas
Zubrus
VMVT
 
2. Druskininkų rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Vaida Hellin Cuesta
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Vaida
Hellin Cuesta
VMVT
2.
Jonas
Miliauskas
BP
 
 
2. Varėnos rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Mindaugas Šimkonis
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Tomas
Bloznelis
BP
2.
Rasa
Budėnienė
VMVT
3.
Jonas
Butkevičius
BP
4.
Romas
Gaidys
BP
5.
Juozas
Miliauskas
BP
6.
Rimas
Račkauskas
BP
7.
Vytautas Petras
Sušinskas
BP
8.
Mindaugas
Šimkonis
BP
9.
Julius
Verenius
BP
3. Lazdijų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Rolandas Muliuolis
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Auridas
Marcinkus
VMVT
2.
Valdas
Matiukas
VMVT el
3.
Rolandas
Muliuolis
VMVT
4.
Virgilijus
Kareiva
BP
5.
Rimantas
Džiaukštas
MK
   6.
Robertas
Skirkevičius
BP
 
 
Kauno apskritis
1. Kauno  skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Valdas Griešius
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Saulius
Čiuras
BP
2.
Jūratė
Dorelienė
BP
3.
Jonas
Gintautas
BP
4.
Valdas
Griešius
BP
5.
Jonas
Laugalis
BP
6.
Juozas
Radvilas
BP
7.
Saulius
Savickis
PT
8.
Jūratė
Sabeckienė
BP
9.
Eugenijus
Ulachovičius
BP
10.
Romualdas
Žadeika
BP
11.
Alvydas
Dapkevičius
BP
12.
Robertas
Labutis
BP
13.
Albertas
Jankauskas
BP
14.
Valdas
Plioplys
BP
15.
Ričardas
Vitkus
BP
16.
Gintautas
Kubilius
BP
17.
Sigitas
Velička
BP
18.
Renata
Loibienė
BP
      19.
Aušra-Vitalija
Bočkuvienė
BP
20.
Kazys
Bočkus
BP
21.
Viktoras
Siniauskas
BP
22.
Arvydas
Dagilis
BP
23.
Giedrė
Vasauskienė
BP
24.
Rimantas
Garalevičius
BP
        25 Gintaras Turauskas BP
 
 
 
2. Jonavos skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Ovidijus Baltramėnas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Ingrida
Aleknienė
BP
2.
Ovidijus
Baltramėnas
LSGVGA
3.
Pranas
Dailidė
BP
4.
Romas
Klevinskas
BP
5.
Audronis
Šatkauskas
BP
6.
Diana
Šutovienė
VMVT
7.
Teofilis
Šilakauskas
BP
 
 
3. Kaišiadorių rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Juozas Mikalauskas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Laimutė
Danauskienė
VMVT
2.
Jurgis
Klimas
BP
3.
Marijonas
Kriaučiūnas
VMVT
4.
Saugirdas
Liubševičius
BP
5.
Juozas
Mikalauskas
BP
6.
Jonas
Mikalauskas
BP
7.
Stasys
Pakalniškis
BP
 
 
4. Kėdainių rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Raimundas Šeškauskas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Jonas
Čičkauskas
BP
Dalius
Brazinskas
BP
Alfonsas
Genys
VMVT
Irvinas
Kvilys
BP
Juozas
Kanapinskas
BP
Edvardas
Pavydis
BP
Raimundas
Šeškauskas
BP
Alvydas
Vėlavičius
BP
Vytautas
Parapijonavičius
BP
5. Prienų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Linas Putrius
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Darius
Buliauskas
BP
2.
Ramūnas
Krasauskas
BP
3.
Vaidas
Kupstas
BP
4.
Dalius
Laukaitis
BP
5.
Albinas
Labutis
BP
6.
Linas
Putrius
BP
7.
Gediminas
Banys
VMVT
8.
Antanas
Dagilius
BP
9.
Viktoras
Gundorinas
BP
10.
Mindaugas
Marčiukaitis
BP
11.
Rūta
Putriuvienė
BP
12.
Virginijus
Švedas
BP
13.
Greta
Cikanavičiūtė
BP
14.
Rimvydas
Dubinskas
BP
15.
Irmantas
Labutis
BP
16.
Alvydas
Bortkūnas
BP
 
 
6. Raseinių skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Vytautas Šileika
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Albertas
Banys
BP
Ričardas
Bartkus
BP
Ovidijus
Butkus
BP
Ričardas
Dirmauskas
BP
Simona
Drazdovaitė
BP
Vytenis
Galubauskas
BP
Raimondas
Gudavičius
BP
Mykolas
Hofertas
BP
Ina
Juodelienė
BP
Lina
Jurevičienė
BP
Edmundas
Kazbaras
BP
Kęstutis
Klikna
BP
Rita
Kumpikevičienė
BP
Virgilijus
Kuzeris
BP
Remigijus
Lapinskas
BP
Feliksas
Lekavičius
BP
Algimantas
Macaitis
BP
Janina
Matikovienė
BP, LSGVGA, VF
Henrikas
Medveckas
BP, VMVT
Česlovas
Pikelis
BP
Kęstutis
Pikelis
BP
Pranas
Pocius
BP
Gintautas
Rimkus
BP
Juozas
Rokaitis
BP
Milda
Mikelkevičienė
BP
Vilma
Stogytė
BP
Vytautas
Šileika
BP
Vilius
Norvainis
BP
Dalia
Tautkienė
BP
Vytautas
Urbonas
BP
Jonas
Vazgys
BP
Deimantė
Vaitauskaitė
BP
Gediminas
Vasauskas
BP
Arvydas
Sutkevičius
BP
7. Kauno miesto skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Gytis Prokopavičius
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Gintautas
Banevičius
VMVT
Ričardas
Kliučinskas
VMVT
Rimvydas
Kutniauskas
VMVT
Gytis
Prokopavičius
VMVT
Petras
Tarvydas
VMVT
Linijus
Valiuška
VMVT
Ramūnas
Jucevičius
VMVT
 
8. LSMU VA skyriaus nariai
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vidmantas
Bižokas
BP
Gražina
Januškevičienė
MK
Alius
Pockevičius
BP
 
 
 
 
 
 
Klaipėdos apskritis
1. Klaipėdos apskrities skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Virginija Grigalauskienė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Antanas
Bauža
VMVT
Virginija
Grigalauskienė
VMVT
Virgilijus
Liepinis
VMVT
Virgilijus
Valantinas
MK
Mindaugas
Tamoševičius
BP
 
 
 
2. Klaipėdos rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Dainius Vilkas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Rima
Ložienė
BP
Stasys
Rastenis
BP
Dainius
Vilkas
BP
Vilius
Žiogas
BP
3. Kretingos rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Benedikta Vasiliauskienė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Romualdas
Baskas
BP
Eugenijus
Grikšas
BP
Vidas
Idas
BP
Vaclovas
Ivanauskas
BP
Sigita
Kniškienė
BP
Juozas
Rimkus
BP
Vytautas
Vaičiulis
BP
Arūnas
Vasiliauskas
BP
Benedikta
Vasiliauskienė
BP
Vladas-Vytautas
Videika
BP
Normantas
Žeimys
VMVT
Leonas
Jazbutis
BP
Yaroslav
Tkhir
BP
4. Skuodo rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Petras Tamašauskas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Artūras
Abromaitis
BP
Zina
Barauskienė
BP
Sigitas
Baužys
BP
Kazys
Čepauskas
BP
Algirdas
Čiuteikis
BP
Vidmantas
Dargis
BP
Kęstutis
Daukintis
BP
Adomas
Ereminas
BP
Gintaras
Jablonskis
BP
Albertas
Juozulynas
BP
Gintautas
Kelertas
BP
Valerijonas
Kusas
BP
Jonas
Mieldažys
BP
Mindaugas
Kašinskas
 VMVT
Vytautas
Skersis
BP
Ramutis
Šakalys
BP
Petras
Tamašauskas
BP
Nijolė
Tamašauskienė
VMVT
Vaclovas
Tamoševičius
BP
Vytautas
Vasiliauskas
BP
Algimantas
Želvys
VMVT
Airidas
Šimkus
BP
 
 
 
5. Šilutės rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Arūnas Kurlianskas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Gintaras
Banys
BP
Povilas
Barzdys
BP
Albertas
Čerkus
BP
Vidmantas
Gečas
BP
Steponas
Juknius
BP
Arūnas
Kurlianskas
BP
Rasa
Šarkienė
BP
Gintaras
Šarka
BP
Jonas
Valutis
BP
Sigitas
Žakšauskas
BP
Algimantas
Žilinskas
BP
Valdemaras
Gicevičius
BP
Vytautas
Mockus
BP
6. Palangos miesto skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Valdis Flaksas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Arūnas
Elijošius
VMVT
Valdis
Flaksas
VMVT
Darius
Misevičius
VMVT
 
 
Marijampolės apskritis
1. Marijampolės rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Girmantas Gumauskas (tel. 8-689-52353)
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Kristina
Bekampytė
BP
Vitas
Berteška
BP
Saulius
Tarasevičius
BP
Gediminas
Vievesius
BP
Aivaras
Užpelkis
BP
Vytas
Gudaitis
BP
Girmantas
Gumauskas
BP
Ramunė
Jakubauskienė
BP
Rolandas
Jonikaitis
VF
Zenonas
Komičius
BP
Kęstutis
Laurinavičius
BP
Loreta
Mašalaitienė
BP
Petras
Mykolaitis
BP
Arūnas
Montvila
BP
Lina
Mozūrienė
BP
Vytautas
Narušis
BP
Remigijus
Navickas
BP
Renatas
Nedzinskas
BP
Žilvinas
Radzevičius
BP
Virginija
Sincevičienė
BP
Alfonsas
Stagniūnas
BP
Kastytis
Stankus
BP
Juozas
Svygrys
BP
Aidas
Šalčius
BP
Arūnas
Tamkevičius
BP
Jolanta
Vaičiūnienė
BP
Arūnas
Vaičiūnas
BP
Eduardas
Žukauskas
BP
Nerimantas
Kerza
BP
Irma
Zajankauskienė
BP
Gintautas
Paškauskas
BP
Alfredas
Bieliūnas
BP
Algirdas
Liutkevičius
BP
Robertas
Bikas
BP
 
 
2. Šakių rajono skyriaus nariai
 
                                            Skyriaus pirmininkas – Jonas Bernotas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vitalius
Balickas
MK
Jonas
Bernotas
BP
Kęstutis
Domeika
BP, VF
Žilvinas
Grigė
BP
Egidijus
Chmylnikovas
BP
Stasys
Juozulynas
MK
Odeta
Juškaitė
BP
Alfonsas
Kasiliauskas
BP
Dainius
Lukšas
BP
Vilija
Mažeikienė
BP
Virginijus
Mockus
BP
Ričardas
Molotokas
BP, VF
Kęstutis
Nutautas
BP
Gintautas
Patašius
BP
Alvydas
Pilipauskas
BP
Egidijus
Remeika
BP
Algimantas
Sabas
BP
Algimantas
Samajauskas
BP
Gintautas
Šeškas
BP
Aldona
Šeškienė
BP
Rimantas
Žemaitaitis
BP, VF
Dalė
Žemaitienė
BP
Juozas
Žemaitis
BP
 
 
3. Vilkaviškio rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Lina Pangonytė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vaidas
Brazys
BP
Arvydas
Dukevičius
BP
Gintautas
Dumčius
BP
Gediminas
Gvazdaitis
VMVT
Leonardas
Gvazdaitis
VMVT
Rimantas
Janavičius
BP
Aivaras
Kmieliauskas
BP
Remigijus
Mikulevičius
BP
Lina
Pangonytė
VMVT
Viktoras
Surplys
BP
Arvydas
Šlivinskas
BP
Linas
Vainauskas
BP
Vidas
Vaitūnaitis
BP
Arvydas
Valinskas
BP
Gintautas
Vosylius
BP
Artūras
Zajankauskas
BP
Darius
Žiemelis
VMVT
Irma
Eidukevičienė
BP
 
Panevėžio apskritis
1. Panevėžio skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Zenonas Burokas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vytautas
Bukelis
BP
Zenonas
Burokas
BP
Virginijus
Chodakauskas
BP
Jonas
Čepaitis
BP
Bronislovas
Česonis
BP
Algirdas
Jonėnas
BP
Petras
Juška
BP
Julius
Kiuras
BP
Valdemaras
Kontautas
BP
Algimantas
Lūža
BP
Ričardas
Maldūnas
BP
Kastytis
Maršantas
BP
Tadas
Naulickas
BP
Beata
Pelenienė
BP
Rimgaudas
Pocius
BP
Jonas
Steponavičius
BP
Vytautas
Striška
BP
Laimutis
Šarkanas
BP
Stanislovas
Užkuraitis
BP
Žydrūnas
Vaišvila
BP
Egidijus
Zaskevičius
BP
Kęstutis
Šuliokas
BP
Petras
Šileika
BP
Kęstutis
Liubomirskas
BP
Ferdinandas
Petkevičius
BP
Algridas
Pranckūnas
BP
  27. Vygintas Urbonavičius BP
 
 
 
 
 
 
 
2. Biržų rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Ina Kutkuvienė (22)
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vytautas
Baltrušaitis
BP
Faustas
Brazdžiūnas
BP
Vitalija
Drevinskienė
VMVT
Vitalija
Kopūstienė
BP
Ina
Kutkuvienė
BP
Vygantas
Macys
BP
Petras
Marcikonis
BP
Voldemaras
Mežanskas
BP
Regina
Mušauskienė
BP
Vaidotas
Pakaušis
BP
Algirdas
Ratkevičius
BP
Rimantas
Ratkevičius
BP
Adolfas
Rinkūnas
VMVT
Audronė
Rinkūnienė
BP
Virginijus
Šoblinskas
BP
Šarūnė
Šulnė
BP
Mindaugas
Šulnis
BP
Kęstutis
Švėgžda
VMVT
Ramūnas
Švėgžda
BP
Gita
Vaitaitienė
BP
Arūnas
Vaitiekūnas
BP
Vaida
Vološina
VMVT
 
 
3. Kupiškio rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Virgilijus Balčiūnas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vigilijus
Balčiūnas
BP
Kęstutis
Jagminas
BP
Vida
Kaupienė
BP
Albertas
Kalvelis
BP
Ričardas
Kriovė
BP
Gaudentas
Kuncė
BP
Mindaugas
Papuška
BP
Rita
Pasmokienė
BP
Romutė
Papuškienė
BP
Julija
Pilitauskienė
BP
Petras
Svetickas
BP
Algirdas
Tarailis
BP
Banga
Žalnieriūnienė
BP
 
 
4. Pasvalio rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkė – Aurelija Stulgienė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Virginijus
Brazauskas
BP
Vygaudas
Bružas
VMVT
Rimantas
Dinsmonas
BP
Ričardas
Gaidukas
VF
Pavelas
Isajevas
BP
Arūnas
Mileika
BP
Antanas
Navikauskas
BP
Algis
Paliokas
BP
Zenonas
Ragažinskas
BP
Rimantas
Rupšys
BP
Ričardas
Strumskys
BP
Aurelija
Stulgienė
MK
Rima
Stulgienė
BP
Gintaras
Sviderskis
BP
Sigitas
Valainis
VMVT
Vilis
Žygas
BP
Gytis
Nainys
BP
 
 
5. Rokiškio rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Petras Šeškas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Nidijus
Aukštikalnis
BP
Romualdas
Bartkus
BP
Alvydas
Bekintis
BP
Nida
Čeponienė
BP
Renatas
Grigaliūnas
BP
Rita
Grigaliūnienė
BP
Edita
Jočienė
BP
Artūras
Mačieža
BP
Vidmantas
Maželis
BP
Vidas
Puidokas
BP
Antanas
Redeckas
BP
Petras
Šeškas
BP
Gerardas
Šimanauskas
BP
Inga
Širvinskaitė
BP
Saulius
Varnas
BP
Dalia
Varnienė
BP
Kazys
Vilys
BP
Jonas
Vilutis
BP
Osvaldas
Zabarskas
BP
Eugenijus
Žinka
BP
 
Šiaulių apskritis
1. Šiaulių rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Rimas Ribinskas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Snaiguolė
Mažeikienė
BP
Audronė
Mikalauskienė
MK
Juozas
Muzikevičius
BP
Vidmantas
Nareckas
BP
Daiva
Pažarauskienė
MK
Kęstutis
Patašius
VMVT
Saulius
Putrimas
MK
Inga
Pudžimienė
BP
Arūnas
Silkartas
BP
Rimas
Ribinskas
BP
Kęstutis
Šeškauskas
VFA
Česlovas
Šileika
BP
Valdemaras
Samuilis
BP
 
2. Akmenės rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Stanislava Znutienė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Stanislava
Znutienė
BP
Vytautas
Minikevičius
BP
 
 
 
3. Joniškio rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Renata Dūdienė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Renata
Dūdienė
BP
Zina
Parfionova
BP
Irena
Rudienė
BP
Alvydas
Šimkus
BP
Petras
Vainonis
BP
Arūnas
Dakanis
BP
 
 
4.Kelmės rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Robertas Pilkis
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Zigmas
Bagočius
BP
Ramūnas
Baliutavičius
BP
Vytautas
Čepkauskas
BP
Petras
Dobeikis
BP
Antanas
Kvietkus
BP
Kęstutis
Levickis
BP
Vytautas
Leščiauskas
BP
Romualdas
Jakavičius
BP
Gvidas
Jautakis
BP
Robertas
Pilkis
BP
Romas
Ridikas
BP
Arvydas
Skirmantas
BP
Virginijus
Šėvelis
BP
Vytautas
Šėvelis
BP
 
 
5. Pakruojo rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Valdas Povilionis
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Adolfas
Auksutis
BP
Romas
Baltėnas
BP
Ramutė
Galčiuvienė
VMVT
Valerijus
Dolgovas
BP
Vidmantas
Jonaitis
BP
Alekas
Misevičius
BP
Rolandas
Niekis
BP
Valdas
Povilionis
BP
Daiva
Šakenienė
MK
Kęstutis
Valentinavičius
BP
Antanas
Survilas
VF
Alvydas
Žuvininkas
BP
Algis
Diržinauskas
BP
Rolandas
Petrauskas
BP
Alekas
Misevičius
BP
Valdas
Povilionis
BP
Vidmantas
Svečiulis
BP
Valentina
Svečiulienė
VMVT
 
 
 
6. Radviliškio rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Rimantas Kairys (8 687 86775)
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Petras
Folkmanas
BP
Jonas
Gaižauskas
BP
Vilija
Vlasiuk
BP
Jonas
Jasaitis
BP
Virginija
Žvirelienė
BP
Rimantas
Kairys
BP
Rimantas
Karolis
BP
Kęstutis
Mameniškis
VMVT
Jonas
Mikšys
BP
Romas
Miselis
BP
Virginijus
Račkauskas
BP
Valdas
Petrauskas
BP
Algirdas
Šarauskas
BP
Alvidas
Trilikauskas
BP
Edmundas
Svetikas
BP
Diana
Tulevičienė
BP
Rimantas
Vrotniakas
BP
Romualdas
Žukauskas
VMVT
Audronis
Jegnoras
BP
Diana
Jankaityte
BP
 
 
Tauragės apskritis
1. Tauragės rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Rimas Irtmonas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Tomas
Bartušis
BP
Remigijus
Chomičius
BP
Antanas
Gaižauskas
BP
Romas
Gudelis
VMVT
Rimas
Irtmonas
BP
Algimantas
Kaminskas
BP
Regina
Rutkauskienė
BP, MK
Asta
Ševelienė
BP
Vaclovas
Ševelis
BP
Vaclovas
Martinkus
BP
 
 
2. Pagėgių poskyrio nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Pranas Macijauskas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Pranas
Macijauskas
BP
Jūratė
Kazlauskienė
VMVT
 
 
3. Jurbarko rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Jonas Mažeika
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Jonas
Bardauskas
BP
Audrius
Bastys
BP
Inga
Lukošienė
BP
Naglis
Mačėnas
BP
Reda
Mačėnienė
VF
Jonas
Mažeika
BP
Kęstutis
Palaitis
BP
Algirdas
Pocius
VMVT
Mindaugas
Tamošaitis
VMVT
Antanas
Vandys
BP
Algirdas
Venckus
BP
Sigita
Bastienė
BP
 
4. Šilalės rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Arūnas Jakštas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vladas
Gestautas
BP
Bronius
Grabauskas
BP
Skaistė
Grikšaitė
Arūnas
Jakštas
BP
Egidijus
Jakštas
BP
Romualdas
Kučinskas
BP
Gintas
Navardauskas
BP , VF
Vytautas
Pakolka
VF
Antanas
Palekas
BP
Jonas
Šimkus
BP
Arvydas
Tamošaitis
BP
Birutė
Vaičiulienė
MK
Sigitas
Vaičiulis
VF
Albinas
Venckus
BP
Albinas
Zaranka
BP
 
Telšių apskritis
1. Telšių rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Aurelijus Laurinavičius
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Edvardas
Liutkus
BP
Viktoras
Stonkus
BP
Jonas
Vaškys
BP
 
 
 
2. Rietavo poskyrio nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Vytautas Blažaitis
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
 
 
3.Mažeikių rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Vidmantas Krakys
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Arūnas
Bruklys
BP
Albertas
Eičinas
BP
Vidmantas
Krakys
BP
Stasys
Rudnickas
BP
Romualda
Jakštienė
BP
Bronius
Aštrauskas
BP
Vytautas
Šukys
BP
      8. Valdas Mačiulis BP
 
 
 
4. Plungės rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Juozas Labeikis
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Romas
Martišauskas
BP
Angelė
Orienė
BP
Virginijus
Gailius
VMVT
     4. Juozas Labeikis BP
Utenos apskritis
1. Utenos rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Audrius Kimontas (8 685 56880)
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Almantas
Andrijauskas
BP
Justina
Andrijauskienė
BP
Aldona
Buikienė
VMVT
Vytautas
Vanagas
VMVT
Jonas
Dringelis
BP
Audrius
Kimontas
BP
Remigijus
Kukarėnas
BP
Regimantas
Kisielius
VMVT
Jurgita
Stankevičienė
BP
Alvydas
Stukas
VMVT
Vaiva
Burneikaitė
VMVT
Ričardas
Tamulis
BP
Linas
Tiškus
VMVT
Antanas
Vaškelis
BP
Audronius
Tubys
VMVT
Alvydas
Danauskas
VMVT
Audinga
Šatkuvienė
VMVT
Sandra
Žebuolienė
VMVT
Dalia
Steponienėnė
VMVT
Žana
Remeikienė
VMVT
 
2. Anykščių rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Audronė Zdanevičienė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Žilvinas
Augustinavičius
BP
Alfredas
Bankauskas
BP
Vilius
Cibulskis
VMVT
Violeta
Cibulskienė
VMVT
Mindaugas
Jankauskas
BP
Gintaras
Kazokas
BP
Alvydas
Kunickas
BP
Gintaras
Leščinskas
BP
Vytautas
Markilevičius
VMVT
Birutė
Savina
BP
Romas
Senvaitis
BP
Vilma
Šiaučiūnienė
VMVT
Milda
Špokevičienė
BP
Rasa
Šidiškienė
BP
Ričardas
Šidiškis
BP
Audronė
Zdanevičienė
VMVT
Antanas
Žeimys
BP
Dainius
Žiogelis
VMVT
 
3. Ignalinos rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Edmundas Sketerskis
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Jonas
Paukštė
BP
Edmundas
Sketerskis
BP
Vaclavas
Šukštulis
BP, VF
Remigijus
Taluntis
BP
 
 
4. Molėtų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas –  Kęstutis Kontrimavičius
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Kęstutis
Kontrimavičius
BP
Vytautas
Macijauskas
BP
Leonardas
Šmaukšta
VMVT
Mykolas
Vaineikis
BP
Virginijus
Vinslovas
BP
Vaida
Petniūnienė
VMVT
Diana
Kaselienė
VMVT
5. Zarasų rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Danutė Narutienė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vida
Brukštienė
BP
Juozas
Filipavičius
BP
Darius
Kazulėnas
VMVT
Danutė
Narutienė
MK
Andrius
Sukackas
LSGVGA
Teofilis
Sukackas
VMVT
Artūras
Vaitkevičius
BP
Arvydas
Zarakauskas
BP
 
 
 
 
Vilniaus apskritis
1. Vilniaus rajono ir Vilniaus VMVT skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Saulius Surginevičius
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Vaida
Barkovskienė
MK
Kęstutis
Bingelis
MK
Albertas
Brinkys
VMVT
Gintautas
Čereška
MK
Algis
Dranseika
VMVT
Lina
Jančienė
MK
Virginijus
Jauga
VMVT
Nijolė
Jonauskienė
MK
Mindaugas
Kašinskas
VMVT
Stanislav
Kel
BP
Deividas
Kliučinskas
MK
Marius
Masiulis
VMVT
Raimondas
Matutis
BP
Egidijus
Mecelis
VMVT
Skirmantas
Miškinis
VMVT
Asta
Motuzienė
MK
Nijolė
Paulauskienė
MK
Vidmantas
Paulauskas
VMVT
Egidijus
Pumputis
VMVT
Vilma
Rudokaitė
MK
Irina
Savickaja
BP
Gžegožas
Savickis
BP
Mantas
Staškevičius
MK
Virginija
Šaulienė
BP
Daiva
Šimelionienė
MK
Remigijus
Pumputis
MK
Saulius
Surginevičius
MK
Kazimieras
Lukauskas
VMVT
Jonas
Milius
VMVT
Alfredas
Puodžiūnas
VMVT
Žilvinas
Barauskas
MK
Vitalijus
Pagarielovas
BP
Artūras
Šimkus
BP
Viktorija
Kapušinskienė
BP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Šalčininkų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Stanislav Mokrickij
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Anton
Dudko
BP
2.
Janina
Dulko
BP
3.
Nadežda
Koščic
BP
4.
Stanislav
Mokrickij
BP
5.
Aleksandras
Staniulis
BP
6.
Gerardas
Stonkus
BP
7.
Vladimir
Ščerbak
BP
8.
Ježi
Šubelko
MK
9.
Stefan
Tomaševskij
BP
10.
Jolanta
Vanagevič
BP
11.
Diana
Songin
BP
 
 
 
3. Širvintų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Rūta Glumbakienė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Marijonas
Apanavičius
BP
Sigitas
Gataveckas
BP
Rūta
Glumbakienė
BP
Vytautas
Kalesnikas
BP
Artūras
Krapas
BP
Vidmantas
Petryla
BP
Stasys
Staniulis
BP
Kazys
Stankevičius
BP
Liusė
Bagdonavičienė
BP
 
 
4. Švenčionių rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Algirdas Breidokas
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Gediminas
Adomavičius
VMVT
Algirdas
Breidokas
BP
Gintas
Dalgeda
BP
Zenonas
Kulda
BP
Kazimir
Lukovskij
BP
Gintaras
Markevičius
VMVT
Antanas
Petkūnas
BP
Asta
Vigelienė
BP
Gediminas
Virbalis
BP
Taisa
Zubkova
BP
 
 
 
 
5. Trakų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Romualdas Račas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1.
Algirdas
Bertašius
BP
2.
Gelena
Daukševič
BP
3.
Kęstutis
Muknickas
BP
4.
Romualdas
Račas
BP
5.
Nikolaj
Šuverov
BP
6.
Marija
Šuverova
BP
6. Elektrėnų   skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Albertas Amšiejus
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Januš
Abucevič
BP
Albertas
Amšiejus
VMVT
Rimantas
Burba
BP
Virgilijus
Jončas
BP
Valė
Kairytė
BP
Daiva
Gulbinovičienė
BP
Vytautas
Tutinas
BP
Birutė
Vankevičienė
BP
Levas
Vaitukaitis
BP
 
 
 
7. Ukmergės rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Danutė Užkurėlytė
Eil
Nr.
Vardas
Pavardė
Sekcija
Ričardas
Gleiznys
VMVT
Rimantas
Jurevičius
BP
Algimantas
Kalesnykas
VMVT
Eugenijus
Kuodelis
BP
Saulius
Ražanas
BP
Visvaldas
Širmenis
BP
Kazimieras
Trota
BP
Eugenijus
Tumavičius
BP
Danutė
Užkurėlytė
MK
Renata
Gruodytė
BP
Romas
Avižienis
BP
 
 
8. NMVRVI skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Gediminas Pridotkas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
Rūta
Bubulienė
VMVT
Jūratė
Buitkuvienė
VMVT
Česlova
Butrimaitė Ambrozevičienė
VMVT
Viktoras
Maskaliovas
VMVT
Vytautas
Pamakštys
VMVT
Gediminas
Pridotkas
VMVT
 
 
 

 

Komentarai

Prašome palaukti, netrukus matysite komentarus…
Leidžiami HTML žymos ir atributai: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
Spalio 20 d., Sekmadienis