2012m

 

LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJA
LVGA nariai 2012 metais
 
Alytaus apskritis
1. Alytaus rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Bronislovas Šimkus
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Antanas
Buškevičius
BP
2
Valdemaras
Cincilevičius
VMVT
3
Romas
Černius
VMVT
4
Virginijus
Izokaitis
BP
5
Juozas
Jakubavičius
MK
6
Danius
Kanauka
BP
7
Laima
Neveckienė
VMVT
8
Alius
Praleika
BP
9
Vytautas
Stagniūnas
VF
10
Pranas
Šilakauskas
VMVT
11
Bronislovas
Šimkus
VMVT
12
Juozas
Šukevičius
VMVT
13
Aurimas
Truncė
MK
14
Solveiga
Truncienė
MK
15
Jonas
Vaikšnoras
VMVT
16
Virgilijus
Valiukevičius
BP
17
Algirdas
Vrubliauskas
VMVT
18
Evaldas
Zubrus
VMVT
2. Varėnos rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Mindaugas Šimkonis
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Tomas
Bloznelis
BP
2
Rasa
Budėnienė
VMVT
3
Jonas
Butkevičius
BP
4
Romas
Gaidys
BP
5
Juozas
Miliauskas
BP
6
Rimas
Račkauskas
BP
7
Vytautas Petras
Sušinskas
BP
8
Mindaugas
Šimkonis
BP
9
Julius
Verenius
BP
3. Lazdijų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Rolandas Muliuolis
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Auridas
Marcinkus
VMVT
2
Valdas
Matiukas
VMVT
3
Rolandas
Muliuolis
VMVT
 
 
Kauno apskritis
1. Kauno  skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Valdas Griešius
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Saulius
Čiuras
BP
2
Petras
Čerkauskas
BP
3
Jūratė
Dorelienė
BP
4
Jonas
Gintautas
BP
5
Valdas
Griešius
BP
6
Jonas
Laugalis
BP
7
Juozas
Radvilas
BP
8
Valius
Šiuparis
VMVT
9
Saulius
Savickis
PT
10
Jūratė
Sabeckienė
BP
11
Eugenijus
Ulachovičius
BP
12
Šarūnas
Vanagas
BP
13
Romualdas
Žadeika
BP
14
Alvydas
Dapkevičius
BP
15
Tadas
Labutis
BP
16
Ričardas
Stancelis
BP
17
Vytautas
Barkauskas
BP
2. Jonavos skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Ovidijus Baltramėnas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Ingrida
Aleknienė
BP
2
Ovidijus
Baltramėnas
LSGVGA
3
Pranas
Dailidė
BP
4
Romas
Klevinskas
BP
5
Audronis
Šatkauskas
BP
6
Diana
Šutovienė
VMVT
7
Teofilis
Šilakauskas
BP
 
 
3. Kaišiadorių rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Juozas Mikalauskas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Laimutė
Danauskienė
VMVT
2
Jurgis
Klimas
BP
3
Marijonas
Kriaučiūnas
VMVT
4
Saudargas
Liubševičius
BP
5
Juozas
Mikalauskas
BP
6
Jonas
Mikalauskas
BP
7
Stasys
Pakalniškis
BP
4. Kėdainių rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Raimundas Šeškauskas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Romas
Bugas
BP
2
Jonas
Čičkauskas
BP
3
Dalius
Brazinskas
BP
4
Algirdas
Eimontas
BP
5
Alfonsas
Genys
VMVT
6
Antanas
Ilevičius
BP
7
Irvinas
Kvilys
BP
8
Juozas
Kanapinskas
BP
9
Norbertas
Matulis
BP
10
Edvardas
Pavydis
BP
11
Raimundas
Šeškauskas
BP
12
Alvydas
Vėlavičius
BP
5. Prienų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Linas Putrius
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Alvydas
Bortkūnas
BP
2
Darius
Buliauskas
BP
3
Artūras
Kočanas
BP
4
Ramūnas
Krasauskas
BP
5
Vaidas
Kupstas
BP
6
Dalius
Laukaitis
BP
7
Albinas
Labutis
BP
8
Linas
Putrius
BP
9
Gediminas
Banys
VMVT
 
 
6. Raseinių skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Vytautas Šileika
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Albertas
Banys
BP
2
Ričardas
Bartkus
BP
3
Ovidijus
Butkus
BP
4
Ričardas
Dirmauskas
BP
5
Simona
Drazdovaitė
BP
6
Vytautas
Duduravičius
BP
7
Vytenis
Galubauskas
BP
8
Raimondas
Gudavičius
BP
9
Mykolas
Hofertas
BP
10
Ina
Juodelienė
BP
11
Lina
Jurevičienė
BP
12
Edmundas
Kazbaras
BP
13
Kęstutis
Klikna
BP
14
Rita
Kumpikevičienė
BP
15
Virgilijus
Kuzeris
BP
16
Remigijus
Lapinskas
BP
17
Algimantas
Macaitis
BP
18
Janina
Matikovienė
BP, LSGVGA, VF
19
Henrikas
Medveckas
BP, VMVT
20
Česlovas
Pikelis
BP
21
Kęstutis
Pikelis
BP
22
Pranas
Pocius
BP
23
Gintautas
Rimkus
BP
24
Juozas
Rokaitis
BP
25
Arvydas
Sutkevičius
BP
26
Vilma
Stogytė
BP
27
Vytautas
Šileika
BP
28
Juozas
Šlepas
BP
29
Dalia
Tautkienė
BP
30
Vytautas
Urbonas
BP
31
Jonas
Vazgys
BP
32
Deimantė
Vaitauskaitė
BP
7. Kauno miesto skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Gytis Prokopavičius
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Gintautas
Banevičius
VMVT
2
Ričardas
Kliučinskas
VMVT
3
Rimvydas
Kutniauskas
VMVT
4
Gytis
Prokopavičius
VMVT
5
Petras
Tarvydas
VMVT
6
Linijus
Valiuška
VMVT
7
Ramūnas
Jucevičius
VMVT
 
8. LSMU VA skyriaus nariai
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vidmantas
Bižokas
BP
2
Gražina
Januškevičienė
MK
3
Alius
Pockevičius
BP
4
Giedrė
Kabailaitė
BP, MK
Klaipėdos apskritis
1. Klaipėdos apskrities skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Virginija Grigalauskienė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Antanas
Bauža
VMVT
2
Virginija
Grigalauskienė
VMVT
3
Virgilijus
Liepinis
VMVT
4
Virgilijus
Valantinas
MK
 
2. Klaipėdos rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Dainius Vilkas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Povilas
Kvekšas
BP
2
Rima
Ložienė
BP
3
Stasys
Rastenis
BP
4
Dainius
Vilkas
BP
3. Kretingos rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Benedikta Vasiliauskienė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Romualdas
Baskas
BP
2
Eugenijus
Grikšas
BP
3
Vidas
Idas
BP
4
Vaclovas
Ivanauskas
BP
5
Sigita
Kniškienė
BP
6
Juozas
Rimkus
BP
7
Vytautas
Vaičiulis
BP
8
Arūnas
Vasiliauskas
BP
9
Benedikta
Vasiliauskienė
BP
10
Vladas-Vytautas
Videika
BP
11
Normantas
Žeimys
VMVT
4. Skuodo rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Petras Tamašauskas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Artūras
Abromaitis
BP
2
Zina
Barauskienė
BP
3
Sigitas
Baužys
BP
4
Kazys
Čepauskas
BP
5
Algirdas
Čiuteikis
BP
6
Vidmantas
Dargis
BP
7
Kęstutis
Daukintis
BP
8
Adomas
Ereminas
BP
9
Gintaras
Jablonskis
BP
10
Stanislovas
Jonaitis
BP
11
Albertas
Juozulynas
BP
12
Gintautas
Kelertas
BP
13
Valerijonas
Kusas
BP
15
Jonas
Mieldažys
BP
14
Genutė
Petkuvienė
MK, VMVT
16
Vytautas
Skersis
BP
15
Ramutis
Šakalys
BP
17
Airidas
Šimkus
BP
18
Petras
Tamašauskas
BP
19
Nijolė
Tamašauskienė
VMVT
20
Vaclovas
Tamoševičius
BP
21
Vytautas
Vasiliauskas
BP
22
Algimantas
Želvys
VMVT
 
5. Šilutės rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Arūnas Kurlianskas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Gintaras
Banys
BP
2
Povilas
Barzys
BP
3
Albertas
Čerkus
BP
4
Vidmantas
Gečas
BP
5
Steponas
Juknius
BP
6
Arūnas
Kurlianskas
BP
7
Edvardas
Macas
BP
8
Vytautas
Mockus
BP
9
Rasa
Šarkienė
BP
10
Gintaras
Šarka
BP
11
Jonas
Valulis
BP
12
Sigitas
Žakšauskas
BP
13
Algimantas
Žilinskas
BP
7. Palangos miesto skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Valdis Flaksas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Arūnas
Elijošius
VMVT
2
Valdis
Flaksas
VMVT
3
Darius
Misevičius
VMVT
 
Marijampolės apskritis
1. Marijampolės rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Girmantas Gumauskas (tel. 8-689-52353)
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Kristina
Bekampytė
BP
2
Vitas
Berteška
BP
3
Alfredas
Bieliūnas
BP
4
Irma
Eidukevičienė
BP
5
Ramunė
Gudaitienė
BP
6
Vytas
Gudaitis
BP
7
Girmantas
Gumauskas
BP
8
Ramunė
Jakubauskienė
BP
9
Rolandas
Jonikaitis
VF
10
Zenonas
Komičius
BP
11
Algirdas
Liutkevičius
BP
12
Kęstutis
Laurinavičius
BP
13
Loreta
Mašalaitienė
BP
14
Kęstutis
Matulevičius
BP
15
Petras
Mykolaitis
BP
16
Arūnas
Montvila
BP
17
Lina
Mozūrienė
BP
18
Vytautas
Narušis
BP
19
Remigijus
Navickas
BP
20
Renatas
Nedzinskas
BP
21
Žilvinas
Radzevičius
BP
22
Virginija
Sincevičienė
BP
23
Alfonsas
Stagniūnas
BP
24
Kastytis
Stankus
BP
25
Juozas
Svygrys
BP
26
Aidas
Šalčius
BP
27
Arūnas
Tamkevičius
BP
28
Jolanta
Vaičiūnienė
BP
29
Arūnas
Vaičiūnas
BP
30
Eduardas
Žukauskas
BP
31
Aivaras
Užpelkis
BP
32
Kristina
Jablonskienė
BP
33
Nerimantas
Kerza
BP
34
Irma
Zajankauskienė
BP
2. Šakių rajono skyriaus nariai
 
                                             Skyriaus pirmininkas – Jonas Bernotas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vitalius
Balickas
MK
2
Jonas
Bernotas
BP
3
Kęstutis
Domeika
BP, VF
4
Žilvinas
Grigė
BP
5
Egidijus
Chmylnikovas
BP
6
Stasys
Juozulynas
MK
7
Odeta
Juškaitė
BP
8
Alfonsas
Kasiliauskas
BP
9
Kastytis
Krištolaitis
BP
10
Dainius
Lukšas
BP
11
Vilija
Mažeikienė
BP
12
Virginijus
Mockus
BP
13
Ričardas
Molotokas
BP, VF
14
Kęstutis
Nutautas
BP
15
Gintautas
Patašius
BP
16
Alvydas
Pilipauskas
BP
17
Egidijus
Remeika
BP
18
Algimantas
Sabas
BP
19
Algimantas
Samajauskas
BP
20
Gintautas
Šeškas
BP
21
Aldona
Šeškienė
BP
22
Rimantas
Žemaitaitis
BP, VF
23
Dalė
Žemaitienė
BP
24
Juozas
Žemaitis
VMVT
3. Vilkaviškio rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Gediminas Gvazdaitis
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vaidas
Brazys
BP
2
Arvydas
Dukevičius
BP
3
Gintautas
Dumčius
BP
4
Gediminas
Gvazdaitis
VMVT
5
Leonardas
Gvazdaitis
VMVT
6
Rimantas
Janavičius
BP
7
Aivaras
Kmieliauskas
BP
8
Remigijus
Mikulevičius
BP
9
Lina
Pangonytė
VMVT
10
Viktoras
Surplys
BP
11
Arvydas
Šlivinskas
BP
12
Linas
Vainauskas
BP
13
Vidas
Vaitūnaitis
BP
14
Arvydas
Valinskas
BP
15
Gintautas
Vosylius
BP
16
Artūras
Zajankauskas
BP
17
Darius
Žiemelis
BP
 
Panevėžio apskritis
1. Panevėžio skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Zenonas Burokas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vytautas
Bukelis
BP
2
Zenonas
Burokas
BP
3
Virginijus
Chodakauskas
BP
4
Jonas
Čepaitis
BP
5
Bronislovas
Česonis
BP
6
Algirdas
Jonėnas
BP
7
Petras
Juška
BP
8
Julius
Kiuras
BP
9
Valdemaras
Kontautas
BP
10
Algimantas
Lūža
BP
11
Ričardas
Maldūnas
BP
12
Kęstutis
Maršantas
BP
13
Tadas
Naulickas
BP
14
Beata
Pelenienė
BP
15
Rimgaudas
Pocius
BP
16
Jonas
Steponavičius
BP
17
Vytautas
Striška
BP
18
Laimutis
Šarkanas
BP
19
Stanislovas
Užkuraitis
BP
20
Žydrūnas
Vaišvila
BP
21
Egidijus
Zaskevičius
BP
2. Biržų rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Ina Kutkuvienė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vytautas
Baltrušaitis
BP
2
Faustas
Brazdžiūnas
BP
3
Vitalija
Drevinskienė
VMVT
4
Vitalija
Kopūstienė
BP
5
Ina
Kutkuvienė
BP
6
Vygantas
Macys
BP
7
Vytautas
Mačiulskis
BP
8
Petras
Marcikonis
BP
9
Voldemaras
Mežanskas
BP
10
Regina
Mušauskienė
BP
11
Vaidotas
Pakaušis
BP
12
Algirdas
Ratkevičius
BP
13
Rimantas
Ratkevičius
BP
14
Adolfas
Rinkūnas
VMVT
15
Audronė
Rinkūnienė
BP
16
Virginijus
Šoblinskas
BP
17
Šarūnė
Šulnė
BP
18
Mindaugas
Šulnis
BP
19
Kęstutis
Švėgžda
VMVT
20
Ramūnas
Švėgžda
BP
21
Gita
Vaitaitienė
BP
22
Arūnas
Vaitiekūnas
BP
23
Vaida
Vološina
VMVT
3. Kupiškio rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Mindaugas Papuška
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vigilijus
Balčiūnas
BP
2
Kęstutis
Jagminas
BP
3
Vida
Kaupienė
BP
4
Albertas
Kalvelis
BP
5
Ričardas
Kriovė
BP
6
Gaudentas
Kuncė
BP
7
Mindaugas
Papuška
BP
8
Rita
Pasmokienė
BP
9
Romutė
Papuškienė
BP
10
Julija
Pilitauskienė
BP
11
Petras
Svetickas
BP
12
Algirdas
Tarailis
BP
13
Banga
Žalnieriūnienė
BP
4. Pasvalio rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkė – Aurelija Stulgienė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Virginijus
Brazauskas
BP
2
Vygaudas
Bružas
VMVT
3
Rimantas
Dinsmonas
BP
4
Ričardas
Gaidukas
VF
5
Pavelas
Isajevas
BP
6
Arūnas
Mileika
BP
7
Antanas
Navikauskas
BP
8
Algis
Paliokas
BP
9
Zenonas
Ragažinskas
BP
10
Rimantas
Rupšys
BP
11
Ričardas
Strumskys
BP
12
Aurelija
Stulgienė
MK
13
Rima
Stulgienė
BP
14
Gintaras
Sviderskis
BP
15
Sigitas
Valainis
VMVT
16
Vilis
Žygas
BP
5. Rokiškio rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Petras Šeškas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Nidijus
Aukštikalnis
BP
2
Romualdas
Bartkus
BP
3
Alvydas
Bekintis
BP
4
Nina
Čeponienė
BP
5
Renatas
Grigaliūnas
BP
6
Rita
Grigaliūnienė
BP
7
Edita
Jočienė
BP
8
Artūras
Mačieža
BP
9
Vidmantas
Maželis
BP
10
Vidas
Puidokas
BP
11
Antanas
Redeckas
BP
12
Petras
Šeškas
BP
13
Gerardas
Šimanauskas
BP
14
Inga
Širvinskaitė
BP
15
Saulius
Varnas
BP
16
Dalia
Varnienė
BP
17
Kazys
Vilys
BP
18
Jonas
Vilutis
BP
19
Osvaldas
Zabarskas
BP
20
Eugenijus
Žinka
BP
Šiaulių apskritis
1. Šiaulių rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Alvidas Trilikauskas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Aina
Dunska
MK
2
Virginijus
Juodpusis
VMVT
3
Robertas
Kraskauskas
BP
4
Snaiguolė
Mažeikienė
BP
5
Audronė
Mikalauskienė
MK
6
Juozas
Muzikevičius
BP
7
Vidmantas
Nareckas
BP
8
Daiva
Pažarauskienė
MK
9
Kęstutis
Patašius
VMVT
10
Saulius
Putrimas
MK
11
Inga
Pudžimienė
BP
12
Arūnas
Silkartas
BP
13
Alvidas
Trilikauskas
VMVT
14
Rimas
Ribinskas
BP
2. Akmenės rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Vaclovas Paulauskas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Genutė
Franckevičienė
MK
2
Vytautas
Minikevičius
BP
3
Vaclovas
Paulauskas
VF
4
Pranas
Sebeckis
BP
5
Vaidotas
Sungaila
VMVT
6
Stanislava
Znutienė
BP
 
 
 
3. Joniškio rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Renata Dūdienė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Renata
Dūdienė
2
Zina
Parfionova
BP
3
Irena
Rudienė
BP
4
Alvydas
Šimkus
BP
5
Petras
Vainonis
4.Kelmės rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Robertas Pilkis
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Zigmas
Bagočius
BP
2
Ramūnas
Baliutavičius
BP
3
Vytautas
Čepkauskas
BP
4
Petras
Dobeikis
BP
5
Antanas
Kvietkus
BP
6
Kęstutis
Levickis
BP
7
Vytautas
Leščiauskas
BP
8
Romualdas
Jakavičius
BP
9
Gvidas
Jautakis
BP
10
Robertas
Pilkis
BP
11
Romas
Ridikas
BP
12
Arvydas
Skirmantas
BP
13
Virginijus
Šėvelis
BP
14
Paulius
Šėvelis
BP
15
Vytautas
Šėvelis
BP
5. Pakruojo rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Valdas Povilionis
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Adolfas
Auksutis
BP
2
Romas
Baltėnas
BP
3
Ramutė
Galčiuvienė
VMVT
4
Valerijus
Dolgovas
BP
5
Vidmantas
Jonaitis
BP
6
Aleksas
Misevičius
BP
7
Rolandas
Niekis
BP
8
Valdas
Povilionis
BP
9
Valentina
Svečiulienė
VMVT
10
Daiva
Šakenienė
MK
11
Vidmantas
Vaitiekūnas
BP
12
Kęstutis
Valentinavičius
BP
13
Arūnas
Zerinas
BP
14
Vidmantas
Svečiulis
VMVT
15
Antanas
Survilas
VF
16
Alvydas
Žuvininkas
BP
17
Algis
Deržinauskas
BP
18
Saulius
Ramanauskas
BP
6. Radviliškio rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Rimantas Kairys
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vilius
Adomaitis
BP
2
Petras
Folkmanas
BP
3
Jonas
Gaižauskas
BP
4
Vikintas
Gineika
BP
5
Diana
Jankaitytė
BP
6
Jonas
Jasaitis
BP
7
Audronis
Jegnoras
BP
8
Rimantas
Kairys
BP
9
Rimantas
Karolis
BP
10
Kęstutis
Mameniškis
VMVT
11
Jonas
Mikšys
BP
12
Romas
Miselis
BP
13
Virginijus
Račkauskas
BP
14
Pranas
Rutkūnas
VMVT
15
Algirdas
Šarauskas
BP
16
Birutė
Šliogerytė
BP
17
Edmundas
Svetikas
BP
18
Dijana
Tolevičienė
BP
19
Rimantas
Vrotniakas
BP
20
Romualdas
Žukauskas
VMVT
Tauragės apskritis
1. Tauragės rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Rimas Irtmonas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Tomas
Bartušis
BP
2
Remigijus
Chomičius
BP
3
Antanas
Gaižauskas
BP
4
Romas
Gudelis
VMVT
5
Rimas
Irtmonas
BP
6
Algimantas
Kaminskas
BP
7
Regina
Rutkauskienė
BP, MK
8
Justinas
Svitojus
BP
9
Asta
Ševelienė
BP
10
Vaclovas
Ševelis
BP
 
 
 
 
2. Pagėgių poskyrio nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Pranas Macijauskas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Pranas
Macijauskas
BP
2
Jūratė
Kazlauskienė
VMVT
 
3. Jurbarko rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Jonas Mažeika
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Jonas
Bardauskas
BP
2
Audrius
Bastys
BP
3
Inga
Lukošienė
BP
4
Naglis
Mačėnas
BP
5
Reda
Mačėnienė
VF
6
Jonas
Mažeika
BP
7
Kęstutis
Palaitis
BP
8
Algirdas
Pocius
VMVT
9
Mindaugas
Tamošaitis
VMVT
10
Antanas
Vandys
BP
11
Algirdas
Venckus
BP
4. Šilalės rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Arūnas Jakštas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vladas
Gestautas
BP
2
Bronius
Grabauskas
BP
3
Skaistė
Grikšaitė
4
Arūnas
Jakštas
BP
5
Egidijus
Jakštas
BP
6
Romualdas
Kučinskas
BP
7
Gintas
Navardauskas
BP , VF
8
Vytautas
Pakolka
VF
9
Antanas
Palekas
BP
10
Jonas
Šimkus
BP
11
Arvydas
Tamošaitis
BP
12
Birutė
Vaičiulienė
MK
13
Sigitas
Vaičiulis
VF
14
Albinas
Venckus
BP
15
Albinas
Zaranka
BP
 
Telšių apskritis
1. Telšių rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Aurelijus Laurinavičius
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Aurelijus
Laurinavičius
BP
2
Edvardas
Liutkus
BP
3
Rasa
Markevičienė
MK
4
Viktoras
Stonkus
BP
5
Zigmas
Nevardauskas
VMVT
6
Giedrius
Jankauskas
VMVT
7
Aldona
Vaškienė
VMVT
8
Ferdinandas
Kungys
VMVT
9
Laimonas
Bagdonas
VMVT
2. Rietavo poskyrio nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Vytautas Blažaitis
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Ramutė
Butkuvienė
VMVT
2
Vytautas
Blažaitis
VMVT
3
Virginijus
Jackūnas
BP
4
Vilimas
Kurmis
BP
5
Gintaras
Lečas
BP
6
Remigijus
Mačiulis
BP
7
Alvydas
Montvydas
VMVT
8
Rokas
Pilipauskas
BP
9
Rita
Šiaulytienė
VMVT
3.Mažeikių rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Vidmantas Krakys
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Bronius
Astrauskas
BP
2
Arūnas
Bruklys
BP
3
Albertas
Eičinas
BP
4
Romualda
Jakštienė
BP
5
Romanas
Keršis
BP
6
Vidmantas
Krakys
BP
7
Vaclovas
Laureckas
BP
8
Valdas
Mačiulis
BP
9
Stasys
Rudnickas
BP
10
Zigmantas
Stumbra
BP
11
Vytautas
Šukys
BP
12
Dalia
Beržanskienė
MK
13
Virginija
Vitkauskienė
MK
 
 
 
 
 
 
4. Plungės rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Juozas Labeikis
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Giedrė
Jurkaitytė
VMVT
2
Juozas
Labeikis
BP
3
Virginija
Tilvikienė
MK
Utenos apskritis
1. Utenos rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Audrius Kimontas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Almantas
Andrijauskas
BP
2
Justina
Andrijauskienė
BP
3
Aldona
Buikienė
VMVT
4
Sigitas
Dalgėda
BP
5
Jonas
Dringelis
BP
6
Audrius
Kimontas
BP
7
Remigijus
Kukarėnas
BP
8
Regimantas
Kisielius
VMVT
9
Jurga
Stankevičienė
BP
10
Alvydas
Stukas
VMVT
11
Audrius
Šatkus
VMVT
12
Ričardas
Tamulis
BP
13
Linas
Tiškus
VMVT
14
Antanas
Vaškelis
BP
 
2. Anykščių rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Audronė Zdanevičienė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Žilvinas
Augustinavičius
BP
2
Alfredas
Bankauskas
BP
3
Vilius
Cibulskis
VMVT
4
Violeta
Cibulskienė
VMVT
5
Mindaugas
Jankauskas
BP
6
Gintaras
Kazokas
BP
7
Alvydas
Kunickas
BP
8
Gintaras
Leščinskas
BP
9
Vytautas
Markilevičius
VMVT
10
Birutė
Savina
BP
11
Romas
Senvaitis
BP
12
Vilma
Šiaučiūnienė
VMVT
13
Milda
Špokevičienė
BP
14
Rasa
Šidiškienė
BP
15
Ričardas
Šidiškis
BP
16
Audronė
Zdanevičienė
VMVT
17
Antanas
Žeimys
BP
18
Dainius
Žiogelis
VMVT
3. Ignalinos rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Edmundas Sketerskis
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Arvydas
Kuliukas
SG, VF
2
Jonas
Paukštė
BP
3
Laimutis
Ragaišis
VMVT
4
Edmundas
Sketerskis
BP
5
Vaclavas
Šukštulis
BP, VF
6
Remigijus
Taluntis
BP
 
 
4. Molėtų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas –  Kęstutis Kontrimavičius
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Kęstutis
Kontrimavičius
BP
2
Vytautas
Macijauskas
BP
3
Povilas
Stumbrys
BP
4
Leonardas
Šmaukšta
VMVT
5
Mykolas
Vaineikis
BP
6
Virginijus
Vinslovas
BP
5. Zarasų rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Danutė Narutienė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vida
Brukštienė
BP
2
Juozas
Filipavičius
BP
3
Darius
Kazulėnas
VMVT
4
Danutė
Narutienė
MK
5
Andrius
Sukackas
LSGVGA
6
Teofilis
Sukackas
VMVT
7
Artūras
Vaitkevičius
BP
8
Arvydas
Zarakauskas
BP
Vilniaus apskritis
1. Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto/VMVT skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Saulius Surginevičius
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Vaida
Barkovskienė
MK
2
Kęstutis
Bingelis
MK
3
Albertas
Brinkys
VMVT
4
Gintautas
Čereška
MK
5
Algis
Dranseika
VMVT
6
Stanislovas
Gorbikovas
BP
7
Modestas
Grigaliūnas
MK
8
Lina
Jančienė
MK
9
Virginijus
Jauga
VMVT
10
Nijolė
Jonauskienė
MK
11
Mindaugas
Kašinskas
VMVT
12
Stanislav
Kel
VMVT
13
Elena
Kiškienė
MK
14
Deividas
Kliučinskas
VMVT
15
Jurgita
Lukaševičienė
MK
16
Marius
Masiulis
VMVT
17
Raimonda
Masiulienė
MK
18
Raimondas
Matutis
VMVT
19
Egidijus
Mecelis
VMVT
20
Skirmantas
Miškinis
VMVT
21
Asta
Motuzienė
MK
22
Nijolė
Paulauskienė
MK
23
Vidmantas
Paulauskas
VMVT
24
Egidijus
Pumputis
VMVT
25
Vilma
Rudokaitė
MK
26
Irina
Savickaja
BP
27
Gžegožas
Savickis
BP
28
Jonas
Stanius
MK
29
Agnė
Stasiūnienė
BP
30
Mantas
Staškevičius
VMVT
31
Virginija
Šaulienė
BP
32
Daiva
Šimelionienė
MK
33
Remigijus
Pumputis
MK
34
Saulius
Surginevičius
VMVT
35
Kazimieras
Lukauskas
VMVT
36
Jonas
Milius
VMVT
37
Alfredas
Puodžiūnas
VMVT
 
 
2. Šalčininkų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Stanislav Mokrickij
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
2
Anton
Dudko
BP
3
Janina
Dulko
BP
4
Nadežda
Koščic
BP
5
Stanislav
Mokrickij
BP
6
Aleksandras
Staniulis
BP
7
Gerardas
Stonkus
BP
8
Vladimir
Ščerbak
BP
9
Ježi
Šubelko
MK
10
Stefan
Tomaševskij
BP
11
Jolanta
Vanagevič
BP
 
3. Širvintų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Rūta Glumbakienė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Marijonas
Apanavičius
BP
2
Liusė
Bagdonavičienė
BP
3
Sigitas
Gataveckas
BP
4
Rūta
Glumbakienė
BP
5
Vytautas
Kalesnikas
BP
6
Artūras
Krapas
BP
7
Vidmantas
Petryla
BP
8
Lina
Petrylienė
VMVT
9
Ričardas
Putrimas
VMVT
10
Stasys
Staniulis
BP
11
Kazys
Stankevičius
BP
4. Švenčionių rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Algirdas Breidokas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Gediminas
Adomavičius
VMVT
2
Algirdas
Breidokas
BP
3
Gintas
Dalgeda
BP
4
Zenonas
Kulda
BP
5
Kazimir
Lukovskij
BP
6
Gintaras
Markevičius
VMVT
7
Antanas
Petkūnas
BP
8
Asta
Vigelienė
BP
9
Gediminas
Virbalis
BP
10
Taisa
Zubkova
BP
5. Trakų rajono skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Romualdas Račas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Algirdas
Bertašius
BP
2
Gelena
Daukševič
BP
3
Kęstutis
Muknickas
BP
4
Angelė
Račienė
BP
5
Romualdas
Račas
BP
6
Nikolaj
Šuverov
BP
7
Marija
Šuverova
BP
6. Elektrėnų   skyriaus nariai
 
Skyriaus pirmininkas – Albertas Amšiejus
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Januš
Abucevič
BP
2
Albertas
Amšiejus
VMVT
3
Rimantas
Burba
BP
4
Virgilijus
Jončas
BP
5
Valė
Kairytė
BP
6
Daiva
Kaunienė
BP
7
Ingrida
Kazokienė
BP
8
Asta
Kozėlienė
BP
9
Lilija
Mačiuitienė
BP
10
Viktoras
Petrovskis
BP
11
Vytautas
Tutinas
BP
12
Birutė
Vankevičienė
BP
13
Levas
Vaitukaitis
BP
 
 
7. Ukmergės rajono skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Danutė Užkurėlytė
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Ričardas
Gleiznys
VMVT
2
Rimantas
Jurevičius
BP
3
Algimantas
Kalesnykas
VMVT
4
Eugenijus
Kuodelis
BP
5
Saulius
Ražanas
BP
6
Visvaldas
Širmenis
BP
7
Lina
Tamošaitytė
BP
8
Kazimieras
Trota
BP
9
Eugenijus
Tumavičius
BP
10
Danutė
Užkurėlytė
MK
 
 
8. NMVRVI skyriaus nariai
Skyriaus pirmininkas – Gediminas Pridotkas
Eil
Nr
Vardas
Pavardė
Sekcija
1
Rūta
Bubulienė
VMVT
2
Jūratė
Buitkuvienė
VMVT
3
Česlova
Butrimaitė Ambrozevičienė
VMVT
4
Pranas
Drulia
VMVT
5
Virginija
Grigalauskienė
VMVT
6
Ingrida
Jacevičienė
VMVT
7
Viktoras
Maskaliovas
VMVT
8
Vytautas
Pamakštys
VMVT
9
Gediminas
Pridotkas
VMVT

 

Komentarai

Prašome palaukti, netrukus matysite komentarus…
Leidžiami HTML žymos ir atributai: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
Rugsėjo 20 d., Penktadienis