Klaipėdos apskritis

1. Klaipėdos apskrities skyriaus nariai 

Skyriaus pirmininkas – Virginija Grigalauskienė

Eil Nr Vardas Pavardė Sekcija
1 Antanas Bauža VMVT
2 Virginija Grigalauskienė VMVT
3 Virgilijus Liepinis VMVT
4 Virgilijus Valantinas MK

2. Klaipėdos rajono skyriaus nariai 

Skyriaus pirmininkas – Dainius Vilkas

Eil Nr Vardas Pavardė Sekcija
1 Kęstutis Burba BP
3 Petras Jakaitis BP
4 Povilas Kvekšas BP
5 Rima Ložienė BP
6 Stasys Rastenis BP
7 Dainius Vilkas BP
8 Rimantas Žilinskas BP

 

3. Kretingos rajono skyriaus nariai 

Skyriaus pirmininkas – Benedikta Vasiliauskienė

Eil Nr Vardas Pavardė Sekcija
1 Romualdas Baskas  BP
2 Eugenijus Grikšas  BP
3 Vidas Idas  BP
4 Vaclovas Ivanauskas  BP
5 Sigita Kniškienė  BP
6 Juozas Rimkus  BP
7 Vytautas Vaičiulis  BP
8 Arūnas Vasiliauskas  BP
9 Benedikta Vasiliauskienė  BP
10 Vladas-Vytautas Videika  BP
11 Normantas Žeimys  BP

 

4. Skuodo rajono skyriaus nariai 

Skyriaus pirmininkas – Petras Tamašauskas

Eil Nr Vardas Pavardė Sekcija
1 Artūras Abromaitis BP
2 Zina Barauskienė BP
3 Sigitas Baužys BP
4 Kazys Čepauskas BP
5 Vidmantas Dargis BP
6 Kęstutis Daukintas BP
7 Adomas Ereminas BP
8 Gintaras Jablonskis BP
9 Stanislovas Jonaitis BP
10 Ina Juozulynienė BP
11 Albertas Juozulynas BP
12 Gintautas Kelertas BP
13 Valerijonas Kusas BP
14 Jonas Mieldažys BP
15 Genutė Petkuvienė MK, VMVT
16 Vytautas Skersys BP
17 Petras Tamašauskas BP
18 Nijolė Tamašauskienė  VMVT
19 Vaclovas Tamoševičius BP
20 Vytautas Vasiliauskas BP

5. Šilutės rajono skyriaus nariai 

Skyriaus pirmininkas – Arūnas Kurlianskas

Eil Nr Vardas Pavardė Sekcija
1 Gintaras Banys BP
2 Povilas Barzdys BP
3 Albertas Čerkus BP
4 Vidmantas Gečas BP
5 Voldemaras Gicevičius BP
6 Steponas Juknius BP
7 Arūnas Kurlianskas BP
8 Alvydas Mockus BP
9 Vytautas Mockus BP
10 Gintaras Šarka BP
11 Rasa Šarkienė BP
12 Jonas Valiulis BP
13 Sigitas Žakšauskas BP
14 Algimantas Žilinskas BP

 

6. Klaipėdos miesto skyriaus nariai 

Skyriaus pirmininkas – Dalia Kaveckienė

Eil Nr Vardas Pavardė Sekcija
1 Virginijus Gailius VMVT
2 Dalia Kaveckienė VMVT
3 Reda Lukoševičiūtė VMVT

 

7. Palangos miesto  skyriaus nariai 

Skyriaus pirmininkas – Valdis Flaksas

Eil Nr Vardas Pavardė Sekcija
1

 

Komentarai

Prašome palaukti, netrukus matysite komentarus…
Leidžiami HTML žymos ir atributai: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
Rugsėjo 20 d., Penktadienis