LVGA Maisto kontrolės sekcijoje išrinkta naujoji valdyba

2019-02-08 09:18:44

2019 01 25 vyko Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos  Maisto kontrolės sekcijos (LVGA MKS) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Darbotvarkėje buvo: seminaras „Laukinių ir naminių gyvūnų mėsos maistinė vertė“, „Maistui medžiojamos laukinės faunos inspekcija ( 5 val.). LVGA MKS valdybos pirmininko  ataskaita. LVGA MKS valdybos rinkimai.Išklausyta LVGA MKS valdybos pirmininkės  prof. dr. Gražinos Januškevičienės veiklos ataskaita už 2015-2018 metus (ataskaita patvirtinta). Vyko naujos MKS valdybos rinkimai. Ataskaitinės – rinkiminės konferencijos dalyviai pasiūlė  valdybą sudaryti iš 7 narių. Ataskaitinės – rinkiminės konferencijos dalyviai į LVGA MKS valdybą išrinko: Eleną Kiškienę (Utenos VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Gintautą Čerešką (VMVT, Veterinarijos sanitarijos skyrius,patarėjas), Reginą Sabaliauskaitę (Telšių VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Danutę Užkurėlytę (Ukmergės VMVT vyriausia veterinarijos gydytoja inspektorė), Regimantą Kisielių (Utenos VMVT vyriausias veterinarijos gydytojas inspektorius), Anitą Rokaitytę (LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedros lektorė), Liną Mėlinienę (Tauragės VMVT, patarėja). LVGA MKS valdybos nariai  valdybos pirmininke  išrinko dr. Anitą Rokaitytę, LSMU VA Maisto saugos ir kokybės katedros lektorę.

LVGA Valdyba nuoširdžiai dėkoja ilgametei sekcijos valdybos pirmininkei prof. G. Januškevičienei ir visiems valdybos nariams už įdėtą didelį darbą, rūpinimąsi sekcijos problemomis ir puikų bendradarbiavimą bei linki išrinktai valdybai visokeriopos sėkmės.

Komentarai

Prašome palaukti, netrukus matysite komentarus…
Leidžiami HTML žymos ir atributai: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
Rugpjūčio 20 d., Antradienis