Dėl LVGA narių veiklos civilinės atsakomybės draudimo

2018-03-17 09:35:52

PASIŪLYMAS

 

LVGA narių- veterinarijos gydytojų veiklos civilinės atsakomybės draudimo sąlygos, pagal Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą

 (Draudikas: If P&C Insurance AS; Draudėjas: LVGA)

Sutarties galiojimas: vieneri metai.

 

  1. Draudimo objektu laikoma Apdraustojo, kaip veterinarijos gydytojo, civilinė atsakomybė dėl trečiojo asmens gyvūno, kurį gydė Apdraustasis, sužalojimo, ligos, nugaišino ir dėl to kylančių nuostolių, kai yra nustatoma Apdraustojo kaltė.
  2. Nuostoliai yra piniginė žalos išraiška. Žala – trečiojo asmens gyvūno sužalojimas, liga, nugaišimas ir dėl to tiesiogiai patirtos protingos ir pagrįstos išlaidos.
  3. Draudikas ir Draudėjas aiškiai ir vienareikšmiškai susitaria, kad draudimo objektu nelaikoma Apdraustųjų civilinė atsakomybė dėl trečiojo asmens:

3.1. Neturtinės žalos;

3.2. Negautų pajamų;

  1. Nugaišusio gyvūno vertė nustatoma pagal gyvūno normatyvinę vertę, numatytą galiojančioje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakyme dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinės vertės.
  2. Tuo atveju, jeigu gyvūno vertės negalima nustatyti pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą dėl Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinės vertės, gyvūno vertė nustatoma imant į nugaišusį gyvūną panašiausio pagal kilmę, pasiekimus parodose, konkursuose, varžybose (jeigu tokie buvo), jauniklio kainą. Tokiu atveju taip pat atlyginamos trečiojo asmens turėtos išlaidos, patirtos nugaišusį gyvūną ruošiant parodoms, konkursams, varžybos, draudimo sumą ribojant 900,00 Eur (devynių šimtų eurų) draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui.
  3. Visiems naujai priimtiems LVGA nariams draudimo apsauga pradeda galioti nuo tapimo Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos nariu dienos.
  4. Visiems Apdraustiems, kurių narystė Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijoje panaikinama, draudimo apsauga negalioja.
  5. Draudimo suma vienam Apdraustajam vienam draudžiamajam įvykiui pagal šią draudimo sutartį neviršys 4 500,00 Eur. Įmoka vienam apdraustajam yra 12,00 Eur. Apdraustųjų veterinarijos gydytojų sąrašą LVGA prideda prie sutarties su Draudiku.
  6. Draudimo suma vienam Apdraustajam per visą sutarties laikotarpį  neviršys 13 500,00 Eur.
  7. Bendra draudimo suma pagal šią draudimo sutartį neviršys 300 000,00 Eur.

 

Pagarbiai

Joana Margytė
Verslo klientų draudimo ekspertė

Telefonas +370 525 09 383, mobilus +370 650 300 96, joana.margyte@if.lt

Draudimo bendrovė „If“, T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius. Telefonas 1620 – [www.if.lt]www.if.lt http://www.if.lt/

Gerbiami Kolegos, LVGA nariai, Asociacija tariasi su draudimo kompanija „If P&C Insurance AS“ dėl LVGA narių- veterinarijos gydytojų veiklos civilinės atsakomybės draudimo galimybių. Mums reikia žinoti, kiek LVGA narių norėtų draustis. Iki š.m. balandžio 09 dienos visi LVGA nariai, norintys draustis, turi informuoti Asociaciją, pateikdami savo vardą, pavardę ir miestą.  Operatyvumo dėlei siūlome:LVGA pirminės miestų ir rajonų  organizacijos sudaro norinčiųjų draustis sąrašus ir atsiunčia juos man, el. paštu: vidmantas.bizokas@lsmuni.lt Turėdama sąrašus, LVGA tarsis su Draudiku dėl sutarties sudarymo. Vieno LVGA nario įmoka metams sudarytų 12,00 Eur. Minimali LVGA  įmoka Draudikui 1 200,00 Eur. Tad, nuo Jūsų suinteresuotumo priklausys ar bus sudaryta draudimo sutartis. Draudiko trumpai pasiūlytos LVGA narių veterinarijos gydytojų veiklos  civilinės atsakomybės sąlygos pridedamos šio pranešimo priede. Pagarbiai, LVGA prezidentas Vidmantas Bižokas.

Komentarai

Prašome palaukti, netrukus matysite komentarus…
Leidžiami HTML žymos ir atributai: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>
Sausio 18 d., Penktadienis